Ağrı çekmek artık kanser hastalarının kaderi değil

Kanser, hayatı tehdit eden istikametinin yanı sıra önemli ağrı sorunları ile de ömür kalitesini ortadan kaldırmaktadır. Kanser ağrılarının dindirilmesi için tedavi yoluna gidilmesi, hastanın hayat kalitesini ve genel beden direncini yükseltmekte, kanser tedavisine ahengini artırmaktadır. Kanser, çağımızın en korkulan sıhhat sorunlarının başında gelmektedir.

Günümüzde giderek daha fazla kanser tipi bilhassa erken teşhis ve cerrahi tedavi, ilaç tedavisi, ışın tedavisi ya da başka sistemlerle eskisi kadar korkulan bir durum olmaktan çıkmıştır. Lakin yeniden de hala tıbbın savaştığı esas sıhhat sorunu olma özelliğini korumaktadır.

Kanser Ağrılarını Giderici Teknikler, Kanser Tedavisi Üzerinde Ne Üzere Tesir Yapmaktadır?

Kanser; hayatı tehdit eden istikametinin yanında meydana getirdiği önemli ağrı sorunlarıyla de hayat kalitesini ortadan kaldıran bir durum.

Ne yazık ki kanser hastalarında ağrı, birden fazla kere yeteri kadar ciddiye alınmamakta ve hastalığın kendisinin tedavisiyle uğraşan doktorlar tarafından tesirli yaklaşımlarla ağrı dindirilmesi yoluna gidilmemektedir.

Burada bir yanlış inanış kanserde ağrının kesilmesinin hastalığın seyri ile ilgili takipleri güçleştireceğidir. Halbuki yapılan tüm çalışmalar kanserli hastanın ağrısını dindirmenin hastalığın seyrine ve hastanın hayat müddeti üzerine olumsuz bir tesiri olmadığını göstermektedir.

Hatta ağrının ortadan kaldırılması sonucunda ömür kalitesinin yükselmesinin; hastanın kanser tedavisine ahengini artırarak ve genel beden direncini yükselterek çok olumlu katkıları olduğunu göstermektedir.

Kanser Ağrıları Nasıl Ortaya Çıkar?

Kanserde ağrı çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Bazen tümörün kendisi bir organa, hududa yahut kemiğe baskı yaparak ağrıyı meydana getirir.

Bazen de bir damara baskı nedeniyle sirkülasyon bozukluğuna bağlı ağrı ortaya çıkabilir. Kanserde kıymetli bir ağrı nedeni de kemoterapi, radyoterapi ya da cerrahi tedavi olarak isimlendirilen tedavi tekniklerinden kaynaklanan ağrılardır.

Kanser Ağrılarını Giderici Sistemler

İLAÇ TEDAVİSİ: İster kanserin kendisine bağlı olsun, ister tedavi formüllerinin yan tesirleri olarak ortaya çıkan ağrılar olsun pek çok kanser ağrısı çeşidi ilaç tedavileri ve ilaç dışı tedavi sistemleriyle tesirli bir biçimde dindirilebilir. Kanser hastalarının tesirli ve kâfi ağrı tedavisine kavuşamamalarının en kıymetli nedeni bu bahiste uzman olan ağrı tabiplerine ulaşamamalarıdır.

Kanser ağrısı tedavisinde birinci seçenek ağrı kesici ilaçlardır. Bu ilaçlar aşikâr bir nizam içinde ve Dünya Sıhhat Örgütü’nün basamak tedavisi ismi verilen sistemine uygun olarak kullanılmalıdır. Basamak sistemine nazaran, öncelikle daha zayıf tesirli ağrı kesici ilaçlar kullanılmaya başlanır. Ağrının durumuna nazaran giderek daha kuvvetli ağrı kesici ilaçlar verilir. Burada değerli bir nokta ağrının hastalığın seyri ile bağının her vakit yanlışsız orantılı olmadığıdır. Yani her vakit hastanın şiddetli ağrısının olması hastalığın ilerlediğinin bir bulgusu değildir.

HUDUT BLOKLARI: İlaçların ağrının dindirilmesinde yetersiz kaldığı yahut çeşitli nedenlerle bu ilaçları kullanamayan hastalarda ilaç dışı tedavi formüllerine başvurulur. Ağrı hudutlarının bloke edilmesi bu prosedürlerden biridir. Tıpkı kanal tedavisiyle çürüyen bir dişin hududunun ağrı iletmesinin önlenmesi üzere kanserli organın ağrı sonu çeşitli kimyasal hususlar uygulanarak duyarsızlaştırılabilir. Bu hedefle radyofrekans termokoagülasyon prosedürleri de kullanılabilir. Bu süreç, ağrı hududuna yüksek frekanslı radyo dalgaları uygulanarak ağrı iletiminin engellenmesidir.

MORFİN POMPASI: Morfin pompası kanserli hastaların ağrılarını dindirmede en ileri yoldur. Bu usulde omurilikten ağrı ileten sonlarının yer aldığı boşluğa ince bir kateter yerleştirilir.

Akabinde da cilt altına ilacın uygulanacağı port ya da pompa yerleştirilerek kateterin ucu buna bağlanır. Bu formülle çok daha düşük doz morfin ya da morfin gibisi ilaç kullanarak hastanın ağrısını tesirli bir biçimde dindirmek mümkündür. Üstelik kullanılan morfin dozunun minimuma inmesi nedeniyle hastalar morfine bağlı yan tesirlerden uzaklaşırlar.

Kanser ağrısı ile ilgili gerçekler:

Kanser ağrısı dindirilebilir bir ağrıdır. Dünya Sıhhat Örgütü’nün raporlarında tüm kanser ağrılarının %85-90’ının çeşitli ağrı tedavi teknikleriyle denetim altına alınabilir ağrılar olduğu belirtilmekte.

Pek çok kişinin korktuğunun bilakis kanserli hastalarda morfin ve morfin gibisi ağrı kesici ilaçlar bağımlılık yapmaz.

Kanser ağrısında birinci seçenek ağrı kesiciler olsa da ağrı kesiciler kâfi gelmediğinde ağrıyla savaşmak için kullandığımız daha pek çok silahımız bulunmaktadır. Kanser ağrısını kesmek için HER VAKİT DAHA FAZLASI MÜMKÜNDÜR.

Kanser tedavisi bir takım işidir. Kanserde cerrahi tedavi; ilgili operaör tabiplerin, ilaç tedavisi ve radyoterapi onkolog tabiplerin uzmanlık alanıdır. Lakin kanserli hastaların her türlü ağrı tedavileri ağrı tedavisi ile uğraşan uzman tabiplerce yürütülmelidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir