Bel fıtığı,

Ozon İle tedavi!!

Bel fıtığı, bel ve bacağa yayılan AĞRILARIN en önemli sorumlularındandır. Sistem olarak, ya hudutlar üzerine mekanik baskı kelam bahsidir ya da diskin içersinde bulunan nükleus pulpozus dediğimiz jöle kıvamındaki yapıdan salgılanan birtakım biyoşimik madelerin tesiri ile oluşan ve bizim inflamasyon dediğimiz hadise en önemli AĞRI kaynağıdır. Özetle:

1-Mekanik Bası

2-Enflamasyon

Bu temel sıkıntıya yaklaşım kolay ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçların alımından, açık cerrahi ameliyatlara kadar giden bir süreci kapsar. Yeni teknoloji, teknik ve olaya yaklaşım farklılıkları artık açık cerrahi sürecin bel ve boyun fıtıklarındaki yerini hayli daraltmış birtakım kırmızı bayrakları bizim önümüze koymuştur. Yani bu kırmızı bayraklar kelam konusu ise ve de öbür usullerden sonuç alınamamışsa son deva olarak ameliyat( açık cerrahi) önerilmektedir. Nedir bu kırmızı bayraklar;

a) idrar ve büyük abdestini tutamama

b) ilerleyici kuvvet kaybının yanında kol ve bacak kaslarında incelmeye başlama

c) her türlü tedaviye karşın geçmeyen ağrılar. Şayet bu ağır tablo oluşmuşsa cerrahi teşebbüs sizin için tahlildir.

Lomber disk cerrahisinde muvaffakiyet oranı %49 ila %95 ortasında ve lomber disk cerrahisi sonrası re-operasyon mümkünlüğü ise %4 ile %15 ortasındadır. Bu düşük muvaffakiyet oranının gerisindeki sebepler ise şunlardır: 1) dural fibrozis, 2) araknoidal adezyonlar, 3) kas ve fasyal fibrozis, 4) ameliyat icin gerekli olan kemik ve ligamentöz yapıların kısmi çıkarılması sonucu oluşan mekanik instabilite ve faset & sacro-iliac eklem işlevi bozukluğuna yol açabilen basının azalması 5) radikülopati, 6) tekrarlayan disk fıtıklaşması. Hasebiyle, yapısal stabiliteyi sağlayan hudut kök dekompresyonu için daha inançlı alternatif metodlarının araştırılmasına artan bir ilgi bulunmaktadır.

Aktüel Uygulamalar

Gelelim yeni anlayış ve uygulamalara. Demiştik ki AĞRI kaynağı ya sona mekanik baskı ya da enflamasyon. Bu gün artık minimal invaziv teşebbüsler başlığı altında bir çok yeni metod uygulanmaktadır. Nükleoplasti, nükleotomi, LASER, IDET bunlardan çabucak akla gelenlerdir.Bu teknikler daha çok mekanik baskıyı azaltmaya yönelik teşebbüsler olup % 70-90 ortası sizi fıtık sorununuzdan kurtarır.

Enjeksiyon tedavisi dediğimiz hudut etrafına kortizon verilmesi de temel nedenlerden biri olan inflamasyonu yani hudut dokusunda birtakım şimik hususların oluşturduğu deveran bozukluğuna bağlı oluşan Ağrıları ortadan kaldıran bir sistemdir. Muvaffakiyet bahtı %75-85 oranındadır.

Gelelim OZON tedavisine

Ozon da nereden çıktı diyebilirsiniz? Zira gün geçmiyor ki televizyonlarda ozon şöyle zayıflatır bu türlü güzelleştir kanser hücrelerini öldürür babından imajlara. Evet bunları da yapabilir. Ama biz OZON’u esas ağrı tedavisinde kullanıyoruz.

Oksijeni 02 olarak biliyoruz OZON ise O 3 cins . Yani %99 oksijenden elde edilen bir gaz olup birçok hastalığın tedavisinde kullanılan faal oksijendir.

Bel-Boyun fıtıklarında hem mekanik baskıyı azaltmak hem de inflamasyonu düzeltmek için yani üstte saydığımız ileri teknoloji uygulama sonuçlarını elde etmemizi sağlayan kıymetli bir tedavi aracıdır. Bu gün bilhassa İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Hindistan, Çin ve Japonya da yaygın olarak bel fıtıklarının tedavisinde kullanılan yan tesirleri yok denecek kadar az, narkoz gerektirmeyen, neştersiz yani ameliyatsız bir tahlil aracıdır. % 65-90 ortası muvaffakiyet oranına sahiptir. Bizim uygulamalarımızda da tıpkı sonuçları elde etmekteyiz.

Ozon bel fıtığına nasıl tesir eder ?

Üstte yazdığımız ağrıya neden olan olan her iki sisteme da etki ederek tesirlerini oluşturur. Olayı biraz daha anlatacak olursak; Omurlarımız ortasındaki amörtisör vazifesi gören disk dediğimiz oluşumlar rastgele bir nedenden ötürü hasarlanırlarsa FITIK dediğimiz hadise oluşur. Diskin içersinde Jöle kıvamında olan bu kısım hudut dokusu üzerine taşarak baskı yapar. Bu taşma hadisesinde bozulan diskin şişmesi ve su tutması kelam hususudur. Belde yada hem belde hem de bacağa yayılan ağrılar oluşur. OZON disk içersine verildiğinde bu bizim proteoglikan dediğimiz yapılar parçalanır ve su tutamaz hale gelir. hür oksijen radikallerinin oluşumunu engellenir. Disk mekanik olarak büzüşür ve mumyalaşır yani artık şişerek ağrıya neden olamaz. Diskin küçülmesi sonların basıdan kurtulmasına, hudutların özgürleşmesine neden olur, birinci uygunlaştırıcı sistem budur.

İkincisi: İnflamasyonu ortadan kaldırarak; Ozon çok güçlü anti inflamatuar tesirlere sahiptir. Bu bağlamda sitokinlerin artışı, prostoglandinlerin baskılanması Endojen morfin salınımına yol açması ve kan damarları ile bölgeye etkin oksijenin gidişi( kan hücrelerindeki 2,3 difosfogliseratın artması) ile doku oksijenini arttırır. Bütün bunlar hudut kökü özgürleşmesine, hudut köklerindeki inflamasyonun azalmasına ve hastalıklı dokunun güzelleşmesine yol açarlar. Kasılı vaziyette bulunan ve AĞRI’ ya neden olan bel adaleleri gevşer, hastanın ömür kalitesi artar, ağrıdan da kurtulur.

Sonuçta bel fıtığı düzgünleşir, Ağrı ortadan kalkar, hasta günlük olağan hayatına geri döner.

OZON bel fıtığında nasıl verilir ?

İki yol kelam bahsidir.

1- Ameliyathane şartlarında ve görüntüleme aygıtlarının eşliğinde şahsen fıtığa neden olan diskin içersine verilerek. 1 defa uygulanır. Narkoz neşter gerektirmez. Yan tesiri yok denecek kadar az olan ve tekrarlanabilir bir sistemdir. Hastanede kalmanıza gerek yoktur. Süreç 15 dakika civarında sürer.Bu formül araştırmalarda ameliyat kadar tesirli olduğundan “ozon diskektomi” olarak da isimlendirilmektedir. Biz ozon nükleolizis diyoruz.

2- İkinci yol olağan poliklinikte bel fıtığına neden olan omurgalar civarına belin iki yanına 3 sağ 3 sol tarafa 5 santim derine çok ince bir dental iğne ile 10 cc kadar Ozon enjekte edilir. Ozon gazı derinliklere, disk etrafına ve şişmiş hudut civarına nüfuz ederek emilir ve tesirlerini gösterir. Her gün uygulanması gerekir toplam 12-14 uygulama ile hasta problemlerinden kurtulur. Bu prosedüre DİSKOSAN ismi verilmektedir.

İşte bu türlü.

Fıtıksız, ağrısız, sağlıklı ve kaliteli ömür sizlerin olsun.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir