Beyin anevrizmaları ve subaraknoid kanamalar

Beyefendisini besleyen damarlar, beyefendisinin tabanında birleşerek Willis poligonu denilen bir damar şebekesi oluştururlar. Beyin anevrizmaları bu şebekeyi oluşturan damarların rastgele birinin olağandışı genişlemesi sonucu ortaya çıkar. Genişleyen bu damarların duvarı zayıf ve ince olduğu için günün birinde tabiatıyla yahut efor sonrası yırtılıp beyin kanamasına yol açabilirler.

Beyin, beyincik ve omurilik etrafını saran zarların ortasında seyreden beyin damarlarının değişik nedenlerle kanamasıyla subaraknoid kanama (SAK) tablosu oluşur.

Genel Bilgiler

*Ne yazık ki hastaların kıymetli bir kısmı (%10) ağır klinik tablo nedeniyle hastaneye yetiştirilemeden yahut yanlış tıbbi kıymetlendirme sonucu erken devirde kaybedilmektedir.

*İlk 30 gün içindeki vefat oranı ise yaklaşık %50’dir.

*Ortalama görülme yaşı 55-60 civarındadır ve bayanlarda erkeklere oranla (3/2) kısmen daha fazladır.

*Yine ilkbahar ve sonbahar aylarında kanama sıklığı daha yüksektir.

*Uykuda ortaya çıkabilme ihtimali (%30) kıymetli bir tehlikedir.

*Sağkalım yaklaşık %50’dir ve bunların yalnızca %33’ü eski hayatlarına geri dönebilmektedir.

*Kurtulabilen hastaların %30’u yatağa bağımlı hayat sürmek zorunda kalırlar.

Anevrizma Neden Oluşur?

• Damar duvarının ince ve zayıf oluşu(Doğumsal)

• Damar duvarındaki arteriosklerotik değişiklikler

• Travma

• İnfeksiyon

• Hipertansiyon

• Sigara, alkol, bağımlılık yapan husus kullanımı

• Doğum denetim ilaçları

• Aile fertlerinin birinde hastalığın görülmesi sayılabilir.

Hastalığın Belirti ve Bulguları Nelerdir?

Anevrizmalar yırtılıp kanadıkları vakit hastaneye getirilen hastalar çoklukla kusmanın ve bazen süreksiz şuur kaybının eşlik ettiği, ani ve şiddetli baş ağrısından yakınırlar. Hastalar hayatlarında yaşadıkları en şiddetli baş ağrısı olarak tanımlarlar. Hastaların birçoklarında birkaç ay öncesinde daha hafif şiddette, 1 gün içinde uygunlaşan uyarıcı başağrısı öyküsü vardır. Yırtılmamış ve kanamamış anevrizması olan hastalar ise; baş ağrısı, koku alma bozukluğu, çift görme, göz bebeğinde büyüme, görme sertliğinde azalma üzere şikayetlerle başvururlar ve yapılan tetkiklerinde tesadüfen kanamamış baloncuk tespit edilir.

Anevrizma Nasıl Tespit Edilir?

• Rastgele bir nedenle yaptırılan Beyin Tomografisi ve MR’da tesadüfen tespit edilebilir

• Baş sonlarına bası belirtileri varsa (Örneğin; koku alma bozukluğu, çift görme, görme bozukluğu…)

• Anevrizma kanamış ise ileri tetkiklerle tespit edilebilir.

Teşhis ve Tedavi Sistemleri:

Hastalar beyin cerrahi, nöroloji ve girişimsel nöroradyoloji uzmanlarının oluşturduğu grup tarafından kıymetlendirilir. Subaraknoid kanamalarda ilaçsız olarak çekilen birinci beyin tomografisi kanama olup olmadığı konusunda kâfi bilgiyi verir. İkinci basamakta kateter anjiografi kesinlikle yapılmalıdır. Tetkikler tamamlandıktan sonra tekrar birebir grup hasta için uygun tedavi seçeneğini belirler. Anevrizmalardaki esas tedavi seçenekleri; CERRAHİ TEDAVİ ve endovasküler tedavi denilen kasık atardamarından girilen bir kateter yardımıyla yırtılmış baloncuğun kapatılarak devre dışı bırakılması aslına dayanır(Coil embolizyon yöntemi).

Cerrahi tedavinin emeli; anevrizmanın kapatılarak tekrar kanama riskini ortadan kaldırmak, beyindeki mevcut hasarın tesirlerini azaltmak ve geç periyotta ortaya çıkabilecek beyin kanaması sekellerini önlemektir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir