Beyin kanamaları ve tedavisi

Beyin kanaması beyin içindeki atar damarlardan birinin yırtılması nedeniyle beyin içine kanama olması demektir. Kanama olduğu vakit da, esnek olmayan bir yapı olan kafatasının içinde bulunan beyin, içine dolan sıvının oluşturduğu basınç altında kalır, ezilir ve buna bağlı olarak çeşitli bulgular ortaya çıkar.

Beyin kanamalarının çeşitleri

Epidural ( kafatası ile beyefendisinin en dış zarı olan dura ortasında )

Subdural ( dura ile beyin ortasında )

Subaraknoid ( beyin zarları ortasına )

İntraserebral ( beyin dokusu içine )

EPİDURAL HEMATOM: Beyefendisinin üzerinde DURAMATER denen bir zar vardır. Bu zarın üstünde bulunan damarlar travma sonucunda kırılan yahut çatlayan kafatası kemiklerinin zedelemesi ile kanama yapabilirler. Oluşan kanama beyin zarı duramater ile kafatası kemikleri ortasında birikir ve beyefendisinin sıkışmasına neden olur. Ameliyat edilmezse beyin mevti husule gelir ve hasta ölür.

SUBDURAL HEMATOM: Şiddetli travmalarda beynin üzerindeki damarlarda zedelenebilir. Bu damarlardan sızan kan duramater (Beyin zarı) altında birikerek yeniden beyefendisinin sıkışmasına neden olur.

SUBARAKNOİD (ANEVRİZMA/BALONCUK) KANAMA. Ayrıyeten beynin üzerini örten çok ince bir zar olan araknoid zarın altına gerçek da kanama olabilir. Bu tıp kanamalarında neden damarlarda bulunan anvrizma denilen baloncuklardır.

İNTRASEREBRAL HEMATOM: Beyin dokusu içine olan kanamalardır. Genelde hipertansiyonu olan hastalarda yahut ani tansiyon yükselmesine bağlı gelişir.

Kan sulandırıcı ilaç alan (coraspin, plavix, kumadin ) hastalarda bütün bu kanam çeşitleri gelişebilmektedir.

TEDAVİ

Tedavinin gayesi hayatı kurtarmak, bulguları gidermek, kanamanın sebebini ortadan kaldırmak ve istenmeyen durumların gelişmesini önlemektir. Koma tedavisi hastanın uygun konumda yatırılması, hava yolunun açık tutulması, hayat dayanağı sağlanması ve baş içi basıncının azaltılması maksadıyla baş içindeki sıvıyla dolmuş bölgelere ince bir plastik tüpün yerleştirilmesi olarak özetlenebilir.

Cerrahi tedavi ekseriyetle muhtaçlık duyulur. Bu kraniotomi (AÇIK) yoluyla kafatası açılarak kanamanın tipine nazaran zarın üstündeki yahut altındaki yada beyin içindeki kan boşaltılır.

Baloncuk (anevrizma) kanamalarında anevrizmaya klip konulur (açık ameliyat) ya da kasık atardamarlarından biri kullanılarak beynin içine bir koil (yay) gönderilmesi yoluyla yapılan endovasküler teşebbüs aracılığıyla olur. Hangi tip bir ameliyat olacağı anjio sonrası belirli olur. Beyin içine oluşan büyük ölçüdeki kanamanın giderilmesi için de cerrahi teşebbüs yapılması gerekebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir