Beyin tümörleri nedenleri

Beyin Tümörü nedir?

Kafatası içinde gelişen tümörlere genel olarak Beyin Tümörleri denir. Bunlar uygun ya da berbat huylu tümörler olabilirler. Kafatasının kapalı bir kutu olması nedeni ile tümörün etraf dokularda yaptığı itilme ve beyin ödemine bağlı olarak hastalarda baş ağrısı, baş dönmesi, kusma ve bayılma üzere belirtilerle kendilerini muhakkak ederler.

Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek beyin üzerine baskı yaparlar. Bulundukları bölgeye ve baskı altında tuttukları beyin alanına nazaran bulgular ortaya çıkar. Fakat, öncelikle baş içi basıncının artmasına bağlı belirtiler gösterirler.

Beynin ön kısmında yerleşen tümörler hastada ruhsal bozukluklara ve kişilik değişikliklerine neden olabilir. Hastalarda sakinlik, unutkanlık, çok sonluluk yahut psişik bozukluklar meydana gelebilir. Birtakım tümörler beyinde lokal irritasyona neden olarak sara nöbetlerine neden olabilirler.

Tümörün tuttuğu beyin merkezlerine nazaran, parietal bölgedekiler bedenin karşı tarafında kısmi ya da tam felç, konuşma bozuklukları, okuma- yazma bozuklukları ya da oksipital bölgedeki tümörler görme bozuklukları üzere belirtiler meydana getirebilirler.

Beyin dokusundan çıkan tümörlere genel olarak Glial Tümörler denir. Bu tümörler erken belirti verirler. Yavaş ya da daha süratli üreme kabiliyetine sahip olan tipleri vardır. Çoğunlukla tedavileri cerrahi olarak çıkartılmalarını gerektirir. Cerrahi tedavi sonrasında tiplerine nazaran ışın tedavisi yahut kemoterapi uygulanabilmektedir.

Beyin zarlarından köken alan tümörler ise Menengioma olarak isimlendirilirler. Beyefendisine basınç yaparak, kendilerini gösterirler, beyin dokusuna genel olarak yayılmazlar. Lakin kimilerini yerleşim yeri nedeni ile cerrahi olarak çıkartılmaları ya mümkün olmayabilir ya da çıkartılmaları halinde hastada ileri nörolojik sekeller kalabilir.

Hudutlardan kaynaklanan tümörler ise Nörinom ya da Schwannom ismini alırlar. Çoğunlukla baş içinde seyreden hudut uzantılarından çıkarlar.

Ayrıyeten beynin bir uzantısı olan hipofiz bezinden köken alan Hipofiz Adenomları da vardır. Hipofiz Adenomları bedenin hormonal istikrarı üzerinde etkilidirler. Şayet hormon salgılayan tipte ise salgıladığı hormon tipine nazaran hastalarda belirtiler ortaya çıkar ve çoğunlukla daha erken evrede fark edilebilirler. Hormon salgılamayan tipleri ise daha geç evrede fark edilirler. Bunlar çoğunlukla görme hudutlarına baskı yaparak hastalarda görme bozukluklarına yol açarlar.

Ayrıyeten bedenin başka kısımlarında oluşan kanser hastalığına bağlı tümörler de beyefendisine yayılabilir. Bu tümörlere genel olarak Metastatik Tümörler denilmektedir. Bilhassa akciğer, göğüs, böbrek ve prostat kanserleri beyefendisine ve omuriliğe yayılabilirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir