Beyin tümörleri tipleri

Beden çok çeşitli, farklı ayrı misyonları olan hücrelerden yapılmıştır. Bu hücrelerin çok büyük bir kısmı hayatımız boyunca büyür ve ölürler. Ölenlerin yerine başka hücrelerin bölünmesi ile yenileri gelir. Bu biçimde bedenin sağlıklı kalması ve misyonlarını yanlışsız formda yapması sağlanır. Hücrelerin yenilenirken bölünmeleri milyonlarca yıllık evrim sonucunda çok sıkı kurallara bağlanmıştır ve birçok vakit bir insanın hayatı boyunca sıkıntısızca işlemektedir. Fakat hastalıklar, kalıtımsal etkenler ve bedenin etraftan maruz kaldığı etkenler sonucunda hücrelerin yanlışsız işlev görmesi bozulur ve hücreler büyüme denetimini kaybederek çok sık, süratli ve olması gerekenden fazla sayıda bölünmeye başlarlar. Bu bozuk hücreler tümör denilen yanlış çalışan hücre topluluklarını oluştururlar. Tıpkı durum beyin ve hudut sisteminin öbür hücreleri içinde geçerlidir. Her yıl yaklaşık 16.000 beşerde beyin tümörü saptanmaktadır.

Tümörler âlâ huylu (benign) ve makûs huylu (malign) olarak iki ana guruba ayrılırlar. Güzel huylu tümörler kanser hücreleri içermeyen kümedir. Çoklukla çıkartılabilirler, tekrarlamazlar ve etraftaki olağan çalışan dokulara yayılıp onların işlevlerini bozmazlar. Güzel huylu beyin tümörlerinin âlâ hudutları vardır ve cerrahi ile çıkartılabilirler. Lakin beyin içindeki başka olağan dokulara bası yaparak onların olağan çalışmasını engelleyebilirler.

Makûs huylu beyin tümörleri kanser hücreleri içermektedir. Hayatı tehdit ederler. Süratli büyürler ve etraf olağan dokulara yayılarak onların işlev görmesini de engellerler. Ekseriyetle tıpkı ağaçlar üzere etrafa kök salarak beslenmeleri için gerekli olan hususları sağlıklı beyin dokusundan çalarak ayakta kalırlar.

Santral hudut sitemi, bilhassa de beyin çok sıkı korunan kapalı bir kutunun (kafatası) içinde olduğundan basınç değişikliklerine çok hassastır. Bu nedenle kimi düzgün huylu tümörler de kanser hücresi içermemelerine karşın kıymetli yapılara baskı yaparak hayati tehlikeye neden olabilirler.

Beyin dokusundan kaynaklanan tümörlere birincil (primer) beyin tümörü denilir. İkincil (sekonder) beyin tümörü ise beyin dışı bir kanserin beyne yayılması ile oluşur. Beyin tümörleri kaynak aldıkları dokunun tipine nazaran isimlendirilirler. En sık görülen birincil beyin tümörü gliomlardır. Bunlar beynin hudut dışı dayanak hücrelerinden kaynaklanır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir