Beyin tümörlerin ameliyatında bilgisayar (nöronavigasyon) kullanımı

Nöronavigasyon tarif: İstikamet bulma, yönlendirme manasında kullanılmaktadır.

Beyin cerrahisi ameliyatlarında çerçevesiz yönlendirme aygıtları 1986 yılında kullanıma girmiş olup, günümüze kadar pek çok yenilikler göstermektedir. Nöronavigasyon bilgisayar teknolojisinin tarihçesinde 1950 yıllarında çerçeveli sistemlerden büyük ölçüde faydalanılmıştır. Günümüzde çerçeveli sterotaksik sistemler ise makul santral hudut sistemi hastalıklarında (parkinson, distoni v.b) muvaffakiyet ile kullanılmaktadır. Lakin bilgisayar yazılım programlarındaki gelişmeler çerçevesiz yönlendirme (Framless navigasyon) sistemlerinin gelişimine katkı sağlamıştır. Çerçevesiz istikamet bulma aygıtı aslında bir uçak teknolojisinin çağdaş tıbba yansımasıdır. Nöronavigasyon sistemi adeta bir otopilot üzere beyindeki planlanan bir gayeye, çok az bir yanılma hissesi ile 3 boyutlu olarak X,Y,Z koordinatlar temel fizik kuralı kullanılarak gidilmesidir. Nöronavigasyon bilgisayar sistemi yardımıyla beynin değişik bölgelerindeki hastalıklara (kavernom, beyin tümörü, apse v.b) ulaşmada çok kıymetli katkılar sağlamaktadır. Bilhassa bu teknoloji, beynin kritik ve derin yerleşimli yerlerindeki hastalıklara ulaşmada daha fazla katkı sağlamaktadır.

Nöronavigasyon beyin ameliyatında kullanımı

Hastanın saçlı derisine, yüzey belirleyicileri yahut lazer işaretleri kullanımı ile baş ve yüzün topografik anotomisi çıkarılmaktadır. Elde edilen bilgiler beyindeki hastalığın BT yahut MR imgeleri kullanılan bilgisayar yardımıyla planlanması yapılmaktadır. Sanal ortamda planlanan imajların, gerçek ortama yansımasında saçlı deri kesisi, kemik pencere kaldırılması ve daha değerlisi beyin içerisinde varılacak gaye, 3 boyutlu olarak seçilmektedir. Bu planlama ve sanal süreç beyin ameliyatı yapılacak bölgeye ulaşmada büyük katkılar sağlamaktadır. Örneğin, ulaşılacak beyin maksadına en kısa, en gerçek ve en emin yol seçilmektedir. Bu teknolojiyle kullanılarak yapılan beyin ameliyatının hastadaki kazanımları; daha az hastanede kalma, daha az kan kullanılması, daha kısa ameliyat mühleti, en değerlisi de daha erken gündelik hayata dönebilmesidir. Başka bir kıymetli avantajlar ise, beyindeki tümöre ulaşmada beyin dokusuna ziyan vermede minimal riski olması ve cerrahın tümörü tamamınını çıkarılıp çıkarılmayacağı konsunu anlamada yardımcı olmasıdır.

Nöronavigasyon ünitesinin ekipmanları

1: Beyin navigasyonu,
2: Omurga navigasyonu,
3: 3 boyutlu ultrasonografi,
4: Floroskopi,
5: Beyin damarları anjiografisi,
6: Amelitat mikroskop ahengi.

Nöronavigasyon hangi beyin ameliyatlarında kullanılır?

1) Beyin tümörü ameliyatında nöronavigasyon kullanımı avantajları

1: Bu bilgisayar programı kullanımıyla beyin tümörü merkezleyen saçlı deri kesisi ve kemik pencere kaldırılması daha uygun ve daha küçük yapılmaktadır.
2: Optimal ameliyat için tümör ile etraf beyin anotomisi üç boyutlu görüntülenmektedir.
3: Yeni gelişen bilgisayar programları yardımıyla çerçevesiz biopsi kolu eşliğinde beynin derin ve güç yerlerindeki lezyonlardan teşhis hedefli olarak biopsi yapılmaktadır.
4: Beyindeki tümorün total olarak çıkarılıp çıkarılmadığı 3 boyutlu olarak anlaşılmaktadır.

Tüm bu avantajları hastaların daha az kan kullanımı, daha az hastanede kalması, daha az ameliyat mühleti ve daha az komplikasyon ve en kıymetlisi daha erken eski işine başlamasıdır

2) Beynin damar hastalıklarında (AVM) nöronavigasyon kullanımı avantajları:

1: Damar yumağının derinliği, çapı, komşu beyin anatomisiyle ilgisini tanımlamada

2: Cerrah ameliyat esnasında 3 boyutlu imgelerle, beynin damar yumağının olağan beyin anatomisi daha âlâ tanımlayabilmektedir.

3) Sara teşhis ve tedavisinde nöronavigasyon kullanım avatajları:

Derin yahut yüzeyel beyin elektrodları klasik prosedürlere göre daha inançlı ve yanlışsız yerleştirilmektedir.
Değişik sara ameliyat teknikleri (anterior temporal lobektomi, selektif amigdalohipokampektomi, kallozotomi) daha emniyetli ve daha inançlı yapılmaktadır.

Sonuç olarak

Bilgisayar teknolojisi (nöronavigasyon) beyin omurilik hudut cerrahisi ameliyatlarında kullanımının;

1: Uygun saçlı deri kesileri ve kemik flebleri yapılmakta,
2: Derin ve subkortikal yerleşimli beyin lezyonları daha hakikat tanımlamakta,
3. Ameliyat esnasında rezeksiyon genişliği eşzamanlı ve üç boyutlu olarak izlenmekte,
4: Daha küçük ve düzgün merkezli bir kemik pencere açılmakta,
5: Daha az kan kullanılmakta,
6: Ameliyat müddeti daha kısalmakta,
7: Ameliyat yarası daha süratli güzelleşmekte,
8: Daha değerlisi hastanede yatış müddetini kısalması yanında daha erken eski işine dönebilme üzere bir çok avantajları vardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir