Beyin tümörlerini inceleyelim!

Beyindeki olağan hücrelerin anormalleşerek büyümesi sonucunda berbat huylu ve güzel huylu olarak kitleleşen yapılar beyin tümörleri olarak nitelendirilirler. Beyin tümörleri yeni doğan çocuklar dahil olmak üzere tüm yaş devirlerinde görülürler.

Orta yaş sonrası bilhassa kanserli hastaların büyük bir kısmında kanserin yayılması ile beyinde tümör ortaya çıkabilir. Meydana gelen kitle kafatası içi basıncının artmasına sebep olarak beyin üzerine baskı yapmaya başlar ve birtakım olumsuz belirtiler gösterir.

Beyin tümörlerinin erkenden teşhis edilebilmesi birden fazla kere hastanın hayatını ve ömür kalitesini etkilemektedir.

Beyin baskı altında olağan yapısını kaybederek fonksiyonlarını yerine getiremez hale gelir ve esas aşağıdaki belirtiler kelam konusu olur:

1- Baş ağrısı

2- Epilepsi gibisi bayılmalar

3- Bedenin birtakım bölgelerinde kısmi felçler

4- Şiddetli kusmalar

5- Kimi fizikî yeteneklerimizin kaybı

6- Kişilik bozuklukları

Baş ağrısı, beyninde tümör olan hastaların fakat %60 ında baş ağrısı görülür. Hastalarımız ağrının son bir kaç ayda ortaya çıktığını ve gitgide şiddetlendiğini tabir eder.

Bulantı kusma, Baş ağrısı ile birlikte bulunması ve bilhassa birkaç gün ya da haftadır mevcut olması değerlidir. Fakat burada baş ağrısı ve kusmanın uzun müddettir mevcut olması migren düşündürür.

Çift görme ve görme bulanıklığı, Baş ağrısı ile birlikte yahut baş ağrısı olmaksızın ortaya çıkan çift görme, bulanık görme, görmenin azalması beyin tümörlerinin birinci belirtisidir.

Kol ve bacakta kuvvetsizlik, beceriksizlik, dengesizlik, Son vakitlerde ortaya çıkan bedenin sağ yada sol yarısında uyuşmalar, ellerde güçsüzlük, uyuşukluk , beceriksizlik görülebilir . Yürürken “sarhoşvari yürüme” ve “dengesizlik” bir beyincik tümörünün belirtisi olabilir.

Konuşma bozukluğu, Konuşamama, manaya zahmeti, konuşurken yanlış söz sözleri yada sarhoşvari konuşma keza beyin tümörlerinin birinci bulgusu olabilir.

Sara nöbetleri (epilepsi), Şuur kaybı olarak ya da olmaksızın istem dışı kasılmalar, panik atak şeklinde kendini berbat hissetmeler bir epilepsi çeşidi olabilir. Bilhassa 20 yaş sonrası ortaya çıkan bu şekil nöbetler aksi ispatlanana kadar beyin tümörüne bağlı olduğu düşünülerek araştırılmalıdır.

Beyin tümörlerini ana çizgileri ile ikiye ayırmak mümkündür…

Beyin tümörleri çoklukla birincil ya da ikincil olarak sınıflandırılırlar ve bunlar (genellikle) bedenin rastgele bir yerinde başlayıp beyefendisine metastaz yapanlar ve beyinde oluşanlardır. 9 yaş altı ve 55 yaş üstü daha sıklıkla görülen beyin kanserlerine, beyaz ırkta ve erkeklerde daha çok rastlanır.

1- Yeterli huylu tümörler: Yavas üreme suratına sahiptirler. Ayrıyeten beyin dokusundan çarçabuk ayrılabilirler ve tümü yahut tümüne yakın kısmı çıkarılabilir. Bu nedenle ameliyat sonrası sonuçları çok yeterlidir. Lakin, tümör uygun huylu olsa dahi, beyinde hayati kıymet taşiyan, hassas bölgelere yerleşmiş ise sonuçlar maalesef yüz güldürücü olmaz.

2- Makûs huylu tümörler: Çok süratli ürerler. Çamur kıvamındadırlar. Bu nedenle ameliyatla büsbütün alınamazlar. Ameliyat sonrası belirli bir vakit mühleti içinde tekrar büyüyerek beyefendisine baskı yapmaya devam ederler. Makûs huylu tümörleri de üreme suratlarına nazaran sınıflara ayırmak mümkündür. Ameliyattan sonra 5-6 yıl yaşama bahtı veren tümörler oldugu üzere 5-6 ayda yenilenerek hastanın vefatına neden olan tümörlerde vardır.

Beyin tümörlerinin tedavisi cerrahidir. İster düzgün huylu, ister makûs huylu olsun, tüm tümörler cerrahi olarak tedavi edilirler. Fakat birtakım durumlarda cerrahi uygulamak mümkün olmayabilir. Şayet tümör beynin çok hassas olan birtakım hayati bölgelerine yerleşmişse bu bölgelere dokunmak hayati tehlike yarattığından tümör yerinde bırakılabilir. Bu durumda yalnızca ışın tedavisi ve ilaç tedavisi (kemoterapi) uygulamasi yapılabilir.

Bedenin öteki kısımlarında oluşan tümörler beyefendisine yayilabilir. Buna metastaz denilmektedir. Bilhassa akciğer kanserleri beyefendisine yayılabilirler ve berbat huylu tümörlerdendir. Cerrahi müdahale yapılsa bile sonuçlar yüz güldürücü degildir. Hatta kimi hadiselerde bir kaç tane odak halinde yayilma varsa cerrahi bile uygulanmayabilir. Hasta kemoterapi ve ışın tedavisine alınır.

BEYİN TÜMÖRLERİNDE SINIFLAMA

HİPOFİZ ADENOMLARI

Hipofiz adenomları hormon salgılayanlar ve hormon salgılamayanlar olarak iki ana kümeye ayrılır. Hormon salgılayanlar genelde salgıladıkları hormona bağlı olarak belirti verirler. Hormon salgılamayan adenomlar ise uzun vakit belirti vermezler. Lakin optik sona (Görme ile ilgili sinir) baskı yaparak görme bozukluklarına neden olurlar. Hormon bozuklukları, adet düzensizlikleri yahut olmaması, göğüsten süt gelmesi, çok şişmanlama, süratli uzunluk uzaması, ellerde, ayaklarda ve çenede büyüme hormon bozukluklarının belirtilerindendir ve doktora başvurulması gerekir. Tümör boyutları çok artarsa baş içi basıncı arttırır ve baş ağrısı, bulantı ve kusma formundaki genel belirtilere neden olur.

MENENGİAL (BEYİN ZARINA AİT) TÜMÖRLER

Menengiomlar genelde büyüyerek baş içi basıncının artmasına ve baş ağrısı, bulantı, kusmaya neden olurlar. Epilepsi (Sara ) nöbeti de görülebilir. Ayrıyeten bu tümörler yerleştikleri yerlere nazaran de belirti verirler. Optik hudut (Görme siniri) yakınında yer alanlar görme bozukluğuna neden olur iken hareketle ilgili beyin bölgesine yakın olanlar felçlere neden olabilirler. Bu nedenle beyin işlevlerindeki bozukluklarda gerekli tetkikler yapılmalıdır

METASTATIK TÜMÖRLER

Metastatik tümörler bedenin başka bölgelerindeki tümörlerin beyin dokusuna sıçraması nedeniyle oluşan tümörlerdir. Bu tümörler baş içi basıncını arttırarak ve/ yahut yerleşim yerine nazaran hudut sistemi hasarı oluşturarak belirti verirler. Genelde bu tip sıçramalar tümörlerin birinci belirtisi olabilir. Bu tümörler radyolojik olarak da görüntülenebilen geniş ödem oluştururlar.

KÖŞE (PONTOSEREBELLAR) TÜMÖRLERİ

Bu tümörler beyin dokusunun bir bölgesine yerleşmiş tümörlerdir. İşitme hududu tümörü ( Akustik nörinom) sık olarak görülen tümördür. Ayrıyeten menengiom ( Beyin Zarı Tümörü ) ve epidermoid tümörlere de rastlanır. Beyin tümörlerinin genel belirtilerine ilaveten bu bölge tümörlerinde işitme ve istikrar bozuklukları da görülmektedir. Bu tümörler küçük boyutta yakalandığında işitme korunabilir. Tümör çok büyük ise işitme korunamadığı üzere Fasial (Yüz) Hududu de etkilenebilir.

GLİAL (BEYİN DOKUSUNA AİT) TÜMÖRLER

Bu tümörler genelde makûs huylu olup beyin dokusu içinde büyürler. Belirtileri genel belirtilerdir. Tekrar yerleştikleri bölgelere bağlı
olarak belirtiler verirler. Epilepsi ( Sara nöbeti) kimi hastalarda birinci belirti olarak ortaya çıkabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir