Biorezonans terapisi nedir, hangi durumlarda uygulanır

Biorezonans metodu frekans denetimli bilgisayar tarafından yapılan bir tedavi yoludur. Bu 1975 yılında icat edilen bir aygıt olmasına karşın ülkemizde resmi olarak 2007 yılında kullanılmaya başlanmıştır ve aygıt T.C.Sağlık Bakanlığınca onaylanmış bir Tıbbi Aygıttır.

Biorezonans Terapisi (BRT olarak anılacaktır). Bedene dokunan-alerji yapan-intolerans gösteren unsur ve unsurların yahut canlı organizmaların (virüs, parazit, bakteri ve mantar gibi) bedenimiz içinde yaydıkları hastalık yapan frekansların, aygıt tarafından algılanıp ,düzeltilerek, bedene tekrar verilmesi temeline dayanır.

İnsan organizması farklı elektromanyetik frekansları yayar. Bunların hepsinin kendine özgü-farklı frekansları vardır. Daima birlikte hastanın genel frekans spektrumunu belirlerler. Bu hastanın ferdî frekansıdır. Hasta ve sağlıklı insanın frekans yapıları birbirinden farklıdır.

Hastanın frekans örneğinde saklanan yabancı frekanslar (Alerjenler, virüsler, bakteriler, amalgam, mycosis v.s..) olağan frekans sistemini bozarlar. Bu frekans tertibini bozan elektromanyetik frekanslar belirlenir ve aygıta transfer edilir. Elektrotlar bedenin aşikâr yerlerine yerleştirilir. Aygıtta hastalık yapan frekanslar zıt çevrilir ve hastanın bedenine geri verilir. GÜZELLEŞME terapi frekanslarıyla gerçekleşir. Biyolojik , fizikî frekanslar güçlendirilir.

Biyofiziksel bir teknik olduğu için kimyasal ilaçlar kullanılmaz.Biorezonans aygıtından yayılan frekansın gücü bir cep telefonundan yayılanın binde biri kadardır.

Hiç bir yan tesiri yoktur.

Bedenimize ziyan veren elektromanyetik frekanslar aygıt aracılığı ile aksi çevrilir ve bireye gönderilir. Birbirinin tam aykırısı iki manyetik alan karşılaşınca nötrlesir. Bu formda bakterilerin, virüslerin, parazitlerin, ağır metallerin vb. tüm ziyanlı etmenlerin manyetik bilgisi bedenimizden temizlenmis olur.

Ayrıyeten bedenimize ilişkin tükürük, idrar üzere sıvılarda bulunan sağlıklı frekanslar da güçlendirilerek şahsa verilir. Böylece bağışıklık sistemimiz desteklenmiş olur. Bu da iIaçsız, ağrısız ve kalıcı olarak. güzelleşme manasına gelmektedir.

Bedenimizden yayılan ossilasyon yahut frekans denilen titreşimler saptanabilmekte ve kaydedilebilmektedir. Bu frekanslar hücreler ortasındaki bilgi alışverişini sağlamakta dolayısı ile tüm biyokimyasal yani maddesel süreçleri yönetmektedirler. Biorezonans aygıtı tedavi sürecinde bu bilgi alışverişi seviyesine tesir etmektedir.

Hücreler ortasındaki ve bedenin bütünü içindeki irtibatı bozan yabancı frekansların ortadan kaldırılması beden üzerindeki gerilimi ortadan kaldırır ve sistemin düzgün biçimde işleyebilmesini sağlar. Düzgün işleyen bir sistemde hastalık oluşmaz ya da oluşan hastalık sistemin üzerindeki gerilimin ortadan kaldırılması ile geriye döndürülebilir.

Biorezonans evvel beden üzerinde nasıl bir baskı olduğunun araştırmasını yapar. Bu baskı ağır metaller, alerjiler, zehirli unsurlar, enfeksiyonlar, az bilinen parazitler, bulunamayan mantar enfeksiyonları, etraftaki ağır elektrik alanlar ya da yaşanılan bölgenin coğrafik özelliklerinin bireyde yarattığı tesirler olabilir. Biorezonans tüm bu ziyan vermesi mümkün faktörleri test edebilir. Bünye üzerinde saptanan baskılayıcı–zarar verici maddenin- faktörün frekansı ortadan kaldırılır. Bünyenin içindeki güç akış yolları temizlenir. Sistemin düzgün işlemesi sağlanır.

Teknolojinin kullanılmaya başlandığından beri edinilmiş deneyimler sunucu 400 kadar hastalıkta standart tedavi protokolleri belirlenmiştir. Her yıl yapılan kongrelerde dünyanın değişik ülkelerinden gelen biorezonans kullanıcısı hekimlerin ve biorezonans uygulayıcısı alternatif tıp mensuplarının deneyimlerini paylaşıyoruz. Dünyadan devamlı gelen ve farklı hastalıklar için dökümente edilen başarılı tedavi örnekleri sahiden çok yürek vericidir. Biorezonansa “sağlıkta yeni çağın habercisi” denmesinin sebebi de budur.

Elektromanyetik dalgalar kullanarak alerji testi yapılır. Bu testin bilinen alerji testleri kadar kesin sonuçlar verdiği çalışmalar ile gösterilmiştir. Bu testin temel farkı ise bünye üzerinde temel makûs etkiyi yaratan bilinmeyen alerjilerin de ortaya çıkmasının sağlanmasıdır. Öteki testlerde çıkmayan bilinmeyen bir alerji bulunduğunda bu alerjileri de hafifletir ve ortadan kaldırır. Bulunan alerji biorezonans kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Bu alerji cilt tipi olabilir ya da teneffüs yollarını tutmuş olabilir.

Birçok durumda ise geçirilmeyen kronik hastalığın sebebi olarak bir alerji bulunabilir ve alerjinin ortadan kaldırılması kronik hastalığı tedavi eder. Ağrı o bölgedeki sorunun beden tarafından tabir edilme yoludur. Kronik ağrılarda ise ağrının geçirilmesi sistemin bir bütün olarak ele alınmasını ve sistemin üzerindeki yükün temizlenmesini gerektirir.

Sonuçlar bünyenin ne kadar gerilim altında/kirlenmiş vs. olduğuna nazaran değişir. Genel bir kural olarak çocuklardaki aktiflik her vakit daha güçlüdür.

Bağışıklığın düşmüş olduğu durumlar Sistemin düzgün çalışmaması ve toksinlerin birikmiş olması kendini en sık bağışıklığın düşmesi ile gösterir. Geçirilemeyen enfeksiyon hastalıkları bazen biorezonansı yardımcı olarak kullanarak bazen de yalnızca biorezonans kullanarak geçirilebilir. Bu süreç enfeksiyon yapan casusa karşı biorezonans uygulamak yanında bağışıklığı bozan sebebin saptanıp ortadan kaldırılması ile yapılır.

Biorezonans bünye üzerinde gerilim yapan faktörleri tarar. Bu faktörlerden bir kısmı sistem üzerinde yük oluşturan zehirli unsurlardır. Bu unsurların freakanslarının sıfırlanmaya çalışılması ile detoksfikasyon yaratılır. Bünyenin temizlenmesi genel sıhhat durumunu güzelleştirir. Biorezonans ile detoksifikasyon yanında bünye üzerinde gerilim yaratan başka faktörler de araştırılıp giderilebilir. Bunlar içinde amalgam dolguların yarattığı bozulma, cep telefonlarının yarattığı bozulma, yaşanılan coğrafik alanın yarattığı bozulma, evvelden yapılmış aşıların bünye üzerinde yarattığı bozulma sayılabilir. Tüm bu tesirler biorezonans ile ortadan kaldırılabilir.

Dünyadaki kullanımlarında kronik hastalıkların tedavisinde detoksifikasyonla birlikte lenf ve karaciğerin uyarılması genel bir kural olarak kabul edilebilir. Biorezonans ile basitçe sağlanabilecek bir tesirdir. Spor yaralanmalarında kullanıldığı üzere ameliyat sonralarında da kullanılabilir. Düşkün bünyelerde kişinin ameliyata hazırlanması ve direncinin arttırılması için de kullanılabilir.

Biorezonans bütünsel ve düzenleyici bir terapi metodudur. Klasik tıptaki uygulamara dayanak verdiği üzere, hastalıkların temelinde yatan etkenleri bulur ve titreşim düzeyinde bedenin bağışıklık ve atılım sistemlerine takviye vererek bu hastalıkların giderilmesinde beşere takviye olur.

Yaş sonu yoktur. Besin intoleransları olan küçük bebeklerde bile tesirliği olduğu üzere, ileri yaşta kronikleşmiş hastalıklarda da rahatlıkla kullanılır.

Fakat gebeliğin birinci 3 ayında ve kimi ilaçların kullanımında terapileri uygulamıyoruz.

Organ ve doku nakli olanlarda Biorezonans uygulanmaz. Hekiminiz size daha ayrıntılı bilgiler verebilir.

Biorezonansta akupunkturda bilinen meridyenler yani güç akım yolları ve akupunktur noktaları üzerinden terapiler uygulamak mümkündür. Akupunktur ile uygulanılan terapi reçetelerini de biorezonansa dahil edilebilirler.

Tedavi müddeti bireye nazaran değişir. Çünkü öncelikle hasta kanını biyofiziksel manada test etmek ve hastalığa yol açan etkenleri bulmak gerekir. Örneğin, birebir şikayetleri olan 2 farklı romatizma hastasın
da çok farklı faktörler tetikleyici olabilir. Bunları tespit edince terapi planı hazırlanır ve uygulamaya geçilir.

Konutunuzda yahut iş yerinizde size ziyan veren etkenler yahut zehirlerle (örn. Mantar, asbest gibi) temasta bulunuyorsanız lütfen bildiriniz.

Size ziyan veren yahut alerji yapan hususları ortaya çıkarmak için kanınız tarafımızdan test edilecektir. Daha sonra yapılacak olan görüşmede hekimimiz size neticeyi bildirecektir.

Terapi seans aralıkları çoğunlukla haftada bir kere ve yaklaşık 1 saat olmakla birlikte test sonucuna nazaran tespit edilir ve size bilgi verilecektir.

Lütfen terapi öncesi ve sonrası 6 saat boyunca alkol ve kahve tüketmeyiniz.

BRT tedavisinden sonra.; Nadiren de olsa süreksiz yorgunluk hissedebilirsiniz, ağızınızda kuruluk oluşabilir, mide bulantısı oluşabilir, kokulara karşı hassasiyet oluşabilir. Tüm bunlar bol su içmekle düzelecektir. Aslında doktounuz sizi çokça su tüketmeniz konusunda uyaracaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir