Boyun fıtığı neden oluşur ve tedavisi nedir ?

Herniyasyon derecesi kolay bir fıtıklaşmadan nükleus pulposusun sekestrasyonuna kadar çeşitli spektrumda olabilir. Boyun fıtıkları boyun omurları ortasındaki disklerdeki değişikliklerden kaynaklanır. Disk denilen yapının ortasında bulunan çekirdek, kendisini çevreleyen annülüsdeki yırtıktan çoğunlukla geriye yanlışsız fıtıklaşır. Bu fıtıklaşma çoğunlukla arka-yanlara yanlışsız yahut art ortaya gerçek olur. Arka-yana hakikat olan fıtıklaşmalar kollara ve ellere giden hudut köklerine, ortada olan fıtıklaşmalar ise omuriliğe bası yapar. Omurilik basısına myelopati denir. C5-6 ve C6-7 disk düzeyleri en sık hudut kökü basısı semptomlarına yol açarken C4-5 ve C7-T1 lezyonları daha az sıklıkta görülür. C3-4 lezyonları ise çok seyrektir. Boyun fıtıkları yumuşak fıtık ve sert fıtık olarakda iki kümeye ayrılabilir. Servikal disk hastalığı erişkin yaş kümesinin sorunudur. Sert fıtıklaşmalar ileri yaş kümesi hastalarda görülür. Boyun fıtıklarında hastalar etkilenen bölgede keskin bir ağrı ve yanma hissi tanımlarlar. Etkilenen hudut köküne bağlı motor ve duyu kayıpları ile refleks kayıpları görülebilir. Hastalarda tipik olarak yaygın boyun ve kol ağrısı vardır. Ağrı sıklıkla bir kola yayılır ve ekseriyetle kök tutulumuna işaret eder. Hastalar çoklukla kollarını üstte ve baş ardında tutma eğilimindedirler. Bu halde ağrı hafifler. Tekrar başın semptomatik taraftan uzaklaştırılması ağrıyı azaltır. Erişkinlerde sık rastlanan bir durumda omuriliğe bası yapmasıdır. Omuriliğe olan basının yeri ve şiddetine nazaran çeşitli belirti ve bulgular çıkabilir. Bacaklarda güç kaybı çok değerli bir belirtidir. Teşhis için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) omurilik, hudut kökleri, disk arası ve beyin omurilik sıvısı üzere yumuşak dokuların incelenmesinde epey değerli bilgiler verir. Boyun fıtıklarının tedavisinde konservatif tedavi (ilaç, boyun korsesi) ön plandadır. Bilhassa radikülopatide konservatif tedavinin sonuçları yüz güldürücüdür. Fizik tedavide ayrıyeten düşünülebilir. Ağrının geçmediği olgularda, ileri yahut ilerleyen nörolojik kötüleşme durumunda ameliyat düşünülmelidir. Omurilik basısı çok önemli bir durumdur. Hastalar şayet ameliyat önerilmemişse çok yakından izlenmelidir. Cerrahi tedavinin temel gayesi basıya uğramış nöral yapının dekompresyonudur. Fakat servikal omurganın yapısıda tedavi planı yaparken göz önüne alınmalıdır. Bilhassa lordozun bozulduğu durumlarda, kifotik deformitelerde, instabilitelerde dekompresyona ek olarak füzyon planlamasıda yapılabilir. Son devirlerde gelişen disk protezleri ile servikal hareketin korunması amaçlanmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir