Brakial pleksus yaralanmalarında tedavi yaklaşımlarım

Askeri hekimlikte çok sık karşılaştığım bir yaralanma biçimi olan Brakial pleksus yaralanmaları mesleksel deneyimlerimlerime nazaran hudut yaralanmalarının en ağır formudur ancak tedavisi imkansız değildir. Düzgünleşme süreci biraz uzun ve sabır gerektirir ancak uygun cerrahi yaklaşımlarla ve zamanlama ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilir.

Travmatik Brakial Pleksus yaralanmaları 3 formda meydana gelir. Bu yaralanmalar sonucu alt, orta ve üst hudut köklerinde ya da tümünde hudut yaralanması olabilir. Bu hastalarda eşlik eden damar yaralanmaları ve kemik kırıkları da olabileceği düşünülmeli ve gerekli tetkikler yapılmalıdır. Ağır seviyede ve kalıcı işlev kayıpları olabileceğinden uygun vakitte cerrahi müdahale yapılmalıdır. Hastaların büyük bir kısmında kolun nörolojik fonksiyonlarındada besbelli düzelme sağlanır.

Brakial Pleksus hudutlarında yaralanmalar şu hallerde gelişebilir;

Kesici, delici ve ateşli silahlarla yaralanma; Bıçak ya da cam üzere kesici aletlerle brakial pleksus sonlarının kesilmesi sonucu olabilir. Bunun dışında tabanca, tüfek mermileri yada şarapnel ile yaralanma sonucunda da pleksus hudutlarında hasarlanma olabilir.

Kesici aletlerle yaralanmalarda vakit kaybetmeden hudut tamirine yönelik cerrahi tedavi uygulanmalıdır. Erken cerrahi sonuçları her vakit daha güzeldir. Ateşli silahlarla yada şarapnel ile yaralanma da ise yaklaşık 3 haftalık bir müddet yara uygunlaşması ve antibiyotik tedavisi için beklenmeli ve bu müddette rastgele bir düzelme yoksa MR ile yaralanma yeri tespit edilerek hudut tamiri yapılmalıdır.

Künt travma ile yaralanma; Omuzun aşağıya yanlışsız çok bastırılması, başın ise omuzdan ayrılacak formda kuvvete maruz kalması ki bunlar başta motorsiklet kazaları olmak üzere trafik kazaları sonucu meydana gelir, sonucu ortaya çıkan hudut hasarlarıdır.

Bu tıp yaralanmada MR ile inceleme yapılarak hudut köklerinde omurilikten çıkış yerinden kopma var mı yok mu bakılmalıdır. Bunlar en ağır hastalardır. Bu çeşit hastalara en geç 3 ay içerisinde hudut transferi yapılabilir.

Göğüs ve akciğer kanseri hastalarında Radyoterapi tedavisini mütakip rasyasyona bağlı brakial pleksus hasrları gelişir. Hudut mesaj testleri (EMG) ve MR Nörografi incelemelerini mütakip ağır işlev kaybı ve şiddetli ağrısı olan hastalarda cerrahi tedavi uygulanmalıdır.

Cerrahi tedavi sonrası bariz nörolojik düzgünleşme ve ağrı denetimi sağlanabilir. Ameliyat öncesi ve sonrası fizik tedavi düzgünleşme sürecinin vazgeçilmez bir kesimidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir