Hipnoterapi

Hipnoz sözü eski Yunancada “hypnos=uyku” manasına gelir. Lakin hipnoz bir uyku hali olmayıp, tam bilakis uyanıklık halidir. Hipnoz en kolay tarifiyle zihnin trans haline geçme olayıdır. Trans ise uyku ile uyanıklık ortasında bir durum olup, telkin almayı kolaylaştıran bir ruh halidir. Olumlu telkin tedavi edici bir terapi metodu olup trans halinde uygulandığında bilinçaltında olumlu değişikliklere ve iyileşmelere yol açmaktadır. Bu seanslar yeteri kadar tekrarlandığında bilinçaltında kalıcı değişiklikler ve güzelleşmeler meydana gelmektedir. Velhasıl şuurun açık olduğu, katiyen uyku hali olmadan; istekle elde edilen bir konsantrasyondur. Tedavinin tesirli bir biçimde uygulanabilmesi için Hipnotiktransa muhtaçlık vardır. Lakin hipnotik tedaviyi asıl oluşturan olumlu telkinler ve bu esnada uygulanan psikoterapi formülleridir.

Genelde günlük ömürde görülen davranışlara mahsus bilinçlilik açısından bakıldığında; hipnoz bir uyku durumu olmamakla birlikte, olağan bir bilinçlilik durumu da değildir. Hipnoz, bütünüyle kendine has özellikleriyle bilinçliliğin farklı bir durumudur.

Pek çok insan uyku ve hipnozu misal durumlar olarak bağdaştırır. Dış görünüşe nazaran bu geçerli olabilir ancak zihinsel hareketler, hipnozun uykudan daha çok, uyanıklıkla ilgili olduğunu göstermektedir. Beyin dalgası deneyleri de bunu kanıtlamaktadır. Kişinin uykudaki dikkati dağınık durumdayken, hipnoz altında dikkatin ağırlaşması ve dikkatin ağırlaşmasının da uyanıklık durumunun (bilinçli uyanıklık) bir özelliği olması hasebiyle, hipnoz ve uykunun bir bakıma zıt oldukları bile söylenebilir.

Hipnoz, uygarlık tarihi kadar eskilere uzanır ve tarih boyunca çeşitli isimler altında uygulanmıştır. Bununla birlikte, Hipnoterapinin bağımsız bir kol olarak ortaya çıkması 1958 yılında Amerikan Tıp Birliği tarafından resmi olarak kabul edilmesiyle başlamıştır. O tarihten bu yana büyük atılımlar olmuştur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir