İnfertilite tedavisinde nöral terapinin yeri ve önemi

Özet:
İnfertilite olaylarına nöralterapi ile manalı katkılar sunmak mümkün. Öncelikle hastadan ayrıntılı bir hikaye alınarak bedensel ve ruhsal rol oynayan faktörler incelenir, daha sonra şayet gerekli görülürse birtakım laboratuar ve görüntüleme metotlarının yardımı ile bir ön teşhis oluşturulur. Bayan doğum uzmanı ile yapılan konsültasyondan sonra bir tedavi planı oluşturulur (5,10,71,72).
Elimizdeki bütün tanısal metotlar fakat, hastanın şikâyetleri ve bulguları ile ilgili tüm bedeni ilgilendiren bütünsel bir yaklaşım ortaya koyar ve bu incelemeler yanlışsız organ ve işlevlere yönelik olarak yapılırsa bizi gerçek teşhise götürebilir. Bu bütünsel yaklaşım, bir nöralterapist için olmazsa olmaz bir prensiptir (2,3,4,5,7,9).
Bütünsel yaklaşım içerisinde, organizmanın regülasyonunun kâfi olup olmadığı incelenmektedir. Regülasyon genel olarak bedenin bir ikaza karşı tepkisinden öteki bir şey değildir. Bedene verilen ihtardan sonra bedenin verdiği yanıt izlenir. Bu yanıtta oluşan sapma bizi hastalıkların teşhisine götürebilir. Bedenin verdiği tepki olağan sonlar içerisinde olabileceği üzere, zayıflamış tepki, abartılmış tepki ve paradoks (tersine) tepki formunda de olabilir. Bütün bu tepkilerin birbirinden ayırt edilmesi gerekir (1,6,11-15,21,22,27,30)
Günlük pratiklerimiz sırasında nöralterapi metodunu uygulayan doktorlar olarak, bu bölgenin anatomisine en ince ayrıntılarına kadar hakim olmak son derece kıymetlidir. Zira hem fizik muayenede tespit edilen bulguların gerçek yorumlanması, hem uyguladığımız enjeksiyonların maksadına ulaşması hem de oluşabilecek bir kadro komplikasyonların önüne geçilmesi fakat bu sayede mümkün olacaktır (20,23,26,31,32).
Nöralterapi protokolünde lokal, segmental, genişletilmiş segmental, bozucu alanların eliminasyonu ve damar içi tedaviler formunda bir yaklaşım düzenlenir ve vücudun değişik yerlerine lokal anestezik hususlar enjekte edilir (40,53,55,58,60,61,65)
SONUÇ
Velhasıl nöralterapi infertilite dahil pek çok jinekolojik sorunda aktif biçimde kullanılan bir formül olup, sevindirici sonuçlar almak ve infertilite alanında önemli katkılar sunmak mümkün (5,10,71,72).
Bütünsel yaklaşım içerisinde, organizmanın regülasyonunun kâfi olup olmadığı incelenmektedir. Regülasyon genel olarak bedenin bir ihtara karşı tepkisinden öbür bir şey değildir. Bedene verilen ikazdan sonra bedenin verdiği yanıt izlenir. Bu yanıtta oluşan sapma bizi hastalıkların teşhisine götürebilir. Bedenin verdiği tepki olağan sonlar içerisinde olabileceği üzere, zayıflamış tepki, abartılmış tepki ve paradoks (tersine) tepki biçiminde de olabilir. Bütün bu tepkilerin birbirinden ayırt edilmesi gerekir.
Günlük pratiklerimiz sırasında nöralterapi tekniğini uygulayan doktorlar olarak, bu bölgenin anatomisine en ince ayrıntılarına kadar hakim olmak son derece kıymetlidir. Zira hem fizik muayenede tespit edilen bulguların hakikat yorumlanması, hem uyguladığımız enjeksiyonların gayesine ulaşması hem de oluşabilecek bir kadro komplikasyonların önüne geçilmesi lakin bu sayede mümkün olacaktır.
Nöralterapi protokolünde lokal, segmental, genişletilmiş segmental, bozucu alanların eliminasyonu ve damar içi tedaviler halinde bir yaklaşım düzenlenir ve vücudun değişik yerlerine lokal anestezik hususlar enjekte edilir (1-8 ,11,12,13, 56,60,72).

PROF. DR. HÜSEYIN NAZLIKUL
NÖRALTERAPI DERNEGI LİDERİ

KAYNAKLAR

 1. Badtke G, Mudra J. Neuraltherapie – Lehrbuch und Atlas. Berlin: Ullstein-Mosby, 1994.

 2. Barop H. Gutachten über Procain zur Anwendung in der Neuraltherapie nach Huneke. Gutachten, eingereicht dem Bundesgesundheitsamt Berlin als Beitrag für die Erstellung der Procain-Monographie. 1991.
 3. Barop H. Klinische Studie über den Wirksamkeitsnachweis der Neuraltherapie nach Huneke (basierend auf Praxis- Dokumentation H. Barop). Erfahrungsheilkunde 1991; 3: 158-61.
 4. Barop H. Neuraltherapie nach Huneke aus der Sicht der Relationspathologie Rickers. In: Dosch P. Hrsg. Aktuelle Beiträge zur Neuraltherapie nach Huneke. Vol. 15. Heidelberg: Haug, 1994.
 5. Barop H. Lehrbuch und Atlas der Neuraltherapie nach Huneke. Stuttgart: Hippokrates, 1996.
 6. Barop H. Weiterbildungsverantwortlicher, Gutachter und wissenschaftlicher Beirat der Internationalen Ärztegesellschaft für Neuraltherapie nach Huneke. Persönliche Mitteilung (mündlich und schriftlich). 2004.
 7. Becker A. Die kombinierte Störfeld-Segmentbehandlung in der Neuraltherapie nach Huneke. Erfahrungsheilkunde 1978;1: 12-5.
 8. Bergsmann O. Grundsystem, Regulation und Regulationsstörung in der Praxis der Rehabilitation. In: Pischinger A. Hrsg. Das System der Grundregulation. 8. A. Heidelberg: Haug, 1990.
 9. Bergsmann O, Bergsmann R. Projektionssymptome. 2. A. Wien: Facultas, 1992.
 10. Dittermar F.W, Loch E.G, Wiesenauer; Naturheilverfahren in der Frauenheilkunde un Gebusthilfe, Hippokrates Verlag 2004 3 Auflage
 11. Dosch M. Neurologie und Neuraltherapie. Freudenstädter Vorträge 1979; 6: 129-44.
 12. Dosch P. Die Beseitigung von Commotio- und Contusio-cerebri-Folgen mit Impletol. Erfahrungsheilkunde 1965; 14 (3): 101-8.
 13. Dosch P. Störfeldsuche bei Erkrankungen des Bewegungsapparates. In: Dosch P. Hrsg. Freudenstädter Vorträge. Heidelberg: Haug, 1986: 157-71.
 14. Dosch P. Procain auch gegen Schlangengift? Aktuelle Beiträge zur Neuraltherapie nach Huneke. Vol. 15. Heidelberg: Haug, 1994.
 15. Dosch P. Lehrbuch der Neuraltherapie nach Huneke. 14. A. Heidelberg: Haug, 1995.
 16. Fischer L. Komplementärmedizin – Unwissenschaftlich? Bulletin der Schweiz Ärzteges Komplmed 1994; 1: 3-4.
 17. Fischer L. Neuraltherapie in der Notfallmedizin. Ärztez f Naturheilverf 1995; 9: 676-85.
 18. Fischer L. Injektionsstatistik. Praxis (1.1.1998 – 31.12.2003).
 19. Fischer L. Myofasciale Trigger-Punkte und Neuraltherapie nach Huneke. Erfahrungsheilkunde 1998; 3: 117-26.
 20. Fischer L. Einfache Untersuchungs- und Injektionstechnik am Iliosakralgelenk. Erfahrungsheilkunde 1999; 13: 159-66.
 21. Fischer L. Zu den Grundlagen der Neuraltherapie: Selbstorganisation in der Biologie. In: Reimers A. Hrsg. Kongressband Jubiläumskongress Int Gesellschaft für Neuraltherapie nach Huneke. Mexiko City, 2000.
 22. Fischer L. Neuraltherapie nach Huneke. Grundlagen, Technik, praktische Anwendung. 2. A. Stuttgart: Hippokrates, 2001.
 23. Fischer L. Praxisdokumentation. 2004.
 24. Fischer L. Statistik (Ärztekasse), Verbrauch Procain. 2004.
 25. Fischer L, Pfister M. Wirksamkeit der Neuraltherapie bei zugewiesenen Patienten mit Resistenz auf konventionelle Therapiemassnahmen. In Vorbereitung zur Publikation. 2004.
 26. Göbel, H., Graf-Baumann, T., Nazlikul, H., Zenz, M.: Differentialdiagnosse des Gelenkschmerzes. Schmerz 1998 – 12: 223-237 Springer Verlag Berlin 1998
 27. Goecke H. Über Erfahrungen mit Neuraltherapie in der Gynäkologie und Geburtshilfe. In: Gross D. Hrsg. Therapie mit Lokalanästhetika – Funktionsstörungen des oberen Verdauungstraktes und ihrer Behandlung. Stuttgart: Hippokrates, 1966: 239-50.
 28. Hahn-Godeffroy JD. Procain in der Neuraltherapie nach Huneke. Literaturüberblick und zusammenfassende Bewertung. Der Allgemeinarzt 1993; 15 (14): 876-83.
 29. Hahn-Godeffroy JD. Procain in der Neuraltherapie nach Huneke. Zusammenfassende Bewertung. In: Barop H, Hahn- Godeffroy JD, Dosch P, Hrsg. Freudenstädter Vorträge. Vol. 16. Haug: Heidelberg, 2002: 36-49.
 30. Hänisch R. Segment-Störfeld. In: Dosch P. Hrsg. Aktuelle Beiträge zur Neuraltherapie nach Huneke. Vol. 15. Heidelberg: Haug, 1994.
 31. Harrer G. Kritisches zur Neuraltherapie aus neurologischer Sicht. Physikalisch-diätetische Therapie in Klinik und Praxis 1965; 6 (2): 43-51.
 32. Heine H. Lehrbuch der
  biologischen Medizin. Stuttgart: Hippokrates, 1991.
 33. Heine, H.: Anatomische Struktur der Akupunkturpunke. DZA 2/1998, 31 Jg., 26-31
 34. Hergert, H.F., Hergert, H., Letzel, C.: Lehrbuch der Konstitutionsmedizin – Grundlagen, Theorie und Praxis- Pascoe Verlag, Giessen 1997
 35. Hergert, H.F.: Neuro- und Phytotherapie schmerzhafter funktioneller Erkrankungen. Band I, Pascoe; Giessen 1995
 36. Hergert, H.F.: Neuro- und Phytotherapie schmerzhafter funktioneller Erkrankungen. Band II, Pascoe; Giessen 1995
 37. Hergert, H.F.: Das intestinale İmmunsistem und seine Stimulation durch Symbioselenkung 4. Auflage, Pascoe, Giessen, 1994
 38. Hergert, H.F.: Das intestinale İmmunsistem und seine Stimulation durch Symbioselenkung . Acta Biologica Nr. 1 26: 15-23 1987
 39. Hergert, H.F.: Das intestinale İmmunsistem und seine Stimulation durch Symbioselenkung . Acta Biologica Nr. 2 26: 27-51 1987
 40. Hergert, H.F.: Akupunktur zur Schmerztherapie. Deutsches Arzteblatt 73: 2373-2377, 1976
 41. Hergert, H.F.: Akupunktur zur Therapie schmerzhafter Erkrankungen. Nidersachhs Arzteblatt 51: 159-166, 1978
 42. Hergert, H.F.: Akupunktur: Ursprünge und klische Anwendung. MMG 5: 209-221, 1980
 43. Hergert, H.F.: Konstition und Schmerz. Arztezeitschrift für Naturheilverfahren 29: 198-202,1988
 44. Hergert, H.F.: Konsitutionsmedizin . Pasco Giessen, 1996
 45. Hergert, H.F. et Kollegen: Kopf- und Geschihtsschmerz. Herasgeben Hans P.Ogel Könnemann Verlag 2000 Köln
 46. Hergert, H.F.: Einfache Technik zur Zeitweiligen Aussachaltung des Ganglion stellatum. Chirurg 1963; 15:600
 47. Irrmann M. Der Geburtsschmerz und seine Beeinflussung – Alternativen zu pharmakologischen Methoden. Symposium Budapest. Wissenschaftl Information 1981; 2: 73-93.
 48. Kieper V. Die Neuraltherapie nach Huneke in der Gynäkologie und Geburtshilfe. In: Zum 100. Geburtstag von Ferdinand Huneke. Int med Gesellschaft für Neuraltherapie nach Huneke. Hrsg. 1991.34
 49. Killian H. Lokalanästhesie und Lokalanästhetika zu Operationen, diagnostischen und therapeutischen Zwecken. Stuttgart: Thieme, 1973.
 50. Moulaert P, Mertens F. Neuraltherapeutische Beeinflussung des sympathischen Systems durch intra- und perivasale Infiltration. Ärztez f Naturheilverf 1990; 3 (90): 231-4.
 51. Mucke L. Clinical management of neuropathic pain. Neurol Clin 1987; 5: 649-63.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir