Kavernom (kavernöz anjiom)

Tarif: Bir beyin vasküler malformasyon tipi olup çoklukla düşük debili bir beyin damar anomalisidir.

Hudut sisteminin rastgele bir yerinde (orta fossa, diensefalon, pons, ventriküler içi, retina, optik hudut ve kiazma, saçlı deri, kafatası, periferik hudutlar ve omurilikte) görülürler. Kavernomlar beyin arteriovenöz malformasyondan sonra ikinci sıklıkla görülen doğuştan güzel huylu lezyonlardır. Omurilik kavernomları beyefendisine nazaran epey enderdir.
Kimi beyin kavernomlarından birden fazla yerleşimli olanlar genetik geçişlidir. Beyin kavernomların öbür vasküler malformasyonlardan farkı, lezyon içerisinde beyin dokusu bulundurmazlar. Kavernomların çok düşük akımlı besleyici arterleri yanında boşaltıcı venleri vardır. Bayanlarda erkelere göre daha sık görülür. Bayan erkek oranı 10/1’dir. Kavernomlar çok küçük milimetrik çaplardan daha büyük çaplara ulaşabilir. Örneğin 1,5 cm – 3 cm hacme ulaşanlar vardır. Kavernom içerisindeki kan akımının düşük olması nedeniyle kalsifikasyon yahut ossifikasyon, trombozis sık görülür.

Kavernomların klinik şikayet ve bulguları;
En sık şikayeti başağrısı olup, bu ağrılar çoğunlukla kronik tansiyon başağrısı, migren ağrısı halinde yorumlanırlar. Yıllar içerisinde tansiyon yahut migren ağrısı teşhisi ile takip ve tedavi gören başağrısı tipidir.
En değerli bulgusu kuşkulu beyin kanamasıdır. Bu kanamalar birçok kere hasta tarafından bilinmeyen küçük ve sessiz beyin kanamasıdır.
Kavernom kanamalarında subaraknoid yahut büyük parenkimal kanamalar enderdir. Beyin sapı kavernomları beyin kavernomlarına nazaran daha sık kanama eğilimi gösterirler. En değerli şikâyeti epilepsi (sara) olup), bu nöbetler ( motor,duyusal), (temporal lob; kism kompleks), (frontal lob; jeneralize konvulzyon) halinde olabilir.
Kavernomlardaki epilepsi oluşumunda hipotezlerden biri kavernomların küçük ve sessiz kanamaları sonrası lezyonun etrafinda biriken methemoglobinin yapmış olduğu beyin irritasyondur. Kavernom ameliyatında yalnızca kavernom rezeksiyonu yapılanlarların yanında etrafındaki sarımtrak alanında rezeksiyonu yapılanlarda epilepsinin güzelleşmesinde değerli istatistiksel farklar vardır. Kavernomlar birçok hayat uzunluğu şikâyetsiz sessiz kalabilirler. Rastgele bir neden münasebetiyle yahut check up için beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) yahut MagneticRezonans Görüntüleme (MRG) test teknikleri çekimi esnasında tesadüfen görülürler.

Kavernomların teşhisi;
Kavernomların günümüzde teşhisi epeyce kolay ve çabuk konulur. Burada kullanılan teşhis sistemleri;

1: Kraniografi: Kalsifikasyon bilinen özelliğidir.
2: Bilgisayarlı Tomografi (BT): Epey hassas ve muteber bir inceleme olup; yeterli, hudutlu, düzgün, konturlu ve çok az kontrast tutulumlu gösteren lezyonlardır.
3: Magnetic Rezonans Görüntüleme (MRG): Beyin BT’den daha hassas olup bilhassa T2 sekanslarında yüzük tutulumu biçiminde karekteristik kanama alanları görülür. Bu inceleme kavernom teşhisinde kâfi olup, beyin anjiografisine gerek yoktur. Ayrıyeten Beyin damarları anjiografisinde kavernom için özellikli ek bir bulgu da yoktur. Böylelikle bu invazif incelemeye gerek yoktur.

Kavernom ayırıcı teşhisi;
1)Düşük evreli beyin tümörleri
2)Kalsifiye astrositom
3)Oligodendrogliom
4)Tromboze areteriovenoz malformasyon
5)Sfenoid kanad menengiom sayılabilir.

Kavernom tedavisi

1) Şikayetsiz tesadüfen görülen kavenomlar sırf klinik takip edilir.
2) Şikayet veren kavernomlarına cerrahi tedavi önerilir; Cerrahinin emeli;
a: Lezyonun doku teşhisini koymak için,
b: beyin kanaması riskini ortadan kaldırmak için,
c: En kıymetlisi ise epilepsiyi güzelleştirmek içindir.
3: Beyin sapı kavernomların kimi yerleşimlilerine ise sterataksik radyoterapi uygulanırken kimilerine cerrahi uygulanmakatadır.

Bir düzgün huylu vasküler lezyon olan kavernom cerrahisi, öteki arterio venoz malformasyonlara nazaran makul yerleşimli olanlar kolay ve risksiz bir cerrahi süreçtir. Kavernom cerrahisinde mortalite ve morbidite epeyce düşük olup, cerrahi muvaffakiyet epeyce uygundur.

Kavernom prognozu ve sonuç

Şikayet veren gerek beyin gerekse omurulik kavernomların ameliyat sonrası prognozları epey güzeldir. Sonuç olarak;

1) Beyin kavernomlarında cerrahiyler hastalar; tekrarlı beyin kanaması önlenmekte, böylelikle hastalar hem kanamanın yapacağı zedelenmeden, hem de dirençli epilepsiden korunmaktadır.
2) Bilhassa omurilik yerleşimli kavernomlarda ameliyat sonrası tekrarlı omurilik kanamaları önlenmekte, böylelikle hasta için daha konforlu ve kaliteli ömür sağlanmaktadır.
3) Günümüzdeki beyin cerrahisi ameliyathanesindeki teknolojik gelişmeleri kullananan deneyimli cerrahların yapacağı kavernom cerrahi tedavisi, emniyetli, emniyetli ve minimal invazif bir süreçtir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir