Köşe tümörleri; aküstik nörinom

Beyincik tümörlerini erişkinler ve çocukluk yaşı olarak iki farklı başlıkta incelemek gerekir.

Erişkin beyin tümörlerinin yaklaşık % 70-75 beyinde yerleşirken, çocucukluk çağı beyin tümörlerinin ise % 60-70 beyincikte yerleşmektedir. Bir diğer deyişle tüm erişkin beyin tümörlerinin 2/3’si beyinde görülürken çocukluk yaş beyin tümörlerinin 2/3’si ise beyincikte görülmektedir.

Erişkinlerde en sık beyin tümörü glial tümörlerler (astrositomlar) görülürken, buna karşılık en sık beyincik tümörü ise genetik geçişi âlâ bilinen hemanjioblastomlardır.

Çocukluk çağı lösemilerden sonra en sık görülen tümör çeşidi ise beyincik tümörleridir. Çocukluk çağı beyincik tümörleri ortasında en sık görülenleri (medulloblastom, astrositom, epandiom, beyin sapı gliomları dermoid ve epidermoid kistler v.b).

Erişkin beyincik tümörleri içerisinde erişkinlerde ponto-serbellar köşe bölgesinde en sık görülen tümörler (aküstik nörinom, meningiom, araknoid ve epidermoid kistler, plazmasitomlar, glomus jugulare tümörleri, beyincik metastazlar ) görülmektedir.

AKÜSTİK NÖRİNOMLAR

Pontoserebellar köşe (PSA) temporal kemiğin petroz kısmı, internal aküstik kanal ile pons ortasındaki bölgeye verilen isimdir. Bu bölgede en sık görülen tümörler ise; schwannomlar (aküstik nörinomlar), meningiomlar, hemangioblastomlar (VHL kompleksi), araknoid kistler, epidermoid kistler bazende beyincik metastazlarıdır.

Aküstik nörinomlar; tüm beyin tümörlerin takriben % 8-10 intrakranial nörinomlardır. Nörinomların en sık yerleşim yeri ise PSA bölgesidir. Aküstik nörinomlar PSA bölgesinde yerleşen en sık beyincik tümörüdür. Bir öbür deyişle PSA yerleşen tümörlerin takriben % 80-90’unu aküstik norinomlar teşkil ederler.

Genlikle güzel huylu lezyonlardır. Yavaş başlangıçlı, kulak sonundan ( vestibuler schanom) kaynaklanırlar, nadiren habis tipleri vardır. Orta yaş hastalığı olup 30 lu yaşlarda daha sık görülmesine karşın nadiren her yaşda görülebilir. Bu tümörler yavaş büyüyen lezyonlardır. Yıllık büyüme oranları 1-10 mm olarak literatürde bildirilmektedir. Ekseriyetle bayanlarda daha sık görülmektedir. Bu bahiste ostrojen resötörleri sorumlu tutulmaktadır. Akustik nörinomlar genelikle tek taraflı olup, iki taraflı olanlar daha çok nörofibramatozis tip II ismi verilmektedir.

Klinik şikayetleri ve bulguları;

Bu hastalık kulak sonundan orijinlendiği için öncü şikayetleri kulak çınlaması (tinnutus), dengesizlik ve işitme kaybıdır. Bu yüzden olgular öncelikle KBB polikiliniklerine başvururlar. Bu polikliniklerde yapılan işitme testlerin de sensori-onöral tipte işitme kaybı tesbit edilir. Bu tümörler yavaş büyümeleri nedeniyle ve tümörün hacmı genişledikçe ek nörolojik şikayetlere ve bulgulara neden olmaktadırlar. Yüz felci, yüzde nevralji stilindeki yüz ağrıları ve uyuşmalar şayet tümör daha büyük hacımleree ulaşırlarsa istikrar ve uyum bozuklukları (ataksi nistagmus),yutma zahmetleri, ses kısıkları görülür. Çok büyük hacımlı olanlarda ise beyin omurilik suyu (BOS) engellenmesi sonrası hidrosefaliye bağlı KİBA bulguları (papil ödemi, baş ağrısı, kusma, diplopiler) ve alt kranial hudut felçleri görülür .Tümör çok büyük hacimlere ulaşırsa tıpkı tarafta kol ve bacak felçleri görülür.

Teşhis;

Beyincik tümörleri düşünülen hastalarda altın standart teşhis tekniği ilaçlı beyin magnetig rezonans tekniği( MR) dir. MR tekniği ile PSA görülen öbür sık tümörlerden (meningiomlar) olup olmadığı ayırd edilmektedir. Zira meningiomlar daha farklı radyolojik bulguları ve özellikleri vardır. Aküstik nörinomlarda temporal kemik Bilgisayarlı Tomografi (BT) testi ile internal aküstik kanaldaki genişleme ve kemikteki erozyonlar görülür.

Aküstik nörinomların literatürde hacimlerine nazaran değişik klinik sınıflamalar yapılmıştır. Tümörün çapı 20×30 mm az olanlara küçük, 20×30 mm den büyük olanlara, büyük çaplı aküstik norinom olarak sınıflandırılmıştır.

Tedavi;

1.Takip

2.Cerrahi

3.Radyocerrahi

Öncelikle hangi tedaviyde karar verme konusu hasta ile ameliyatı yapacak tabibin iş birliği ile karar verilir. Çok küçük çaplı tümörler ve yaşlı bireylerde, işitme duyusu kurunmuş olan hastaları sadace takip muayeneler ile tümörün büyüme oranları izlenmelidir. 2 cm den büyük tümörler ise ameliyata alınarak tümör çıkartılmalıdır. Bu tümörlerin cerrahi tedavisinde ameliyat mortalitesi günümüzde % 1 altındadır. Ameliyatın komplikasyon oranları ise tümörün çapı ile yakından ilgilidir. Burada en değerli soru işitmesi kayıp olan lakin 7 hudut felci olmayanlarda bu hududun ameliyat esnasında anotomik bütünlüğünü korunmasıdır.Örneğin 1 cm den küçük tümörlerde yüz sonu için % 95-100, işitme hududu için % 50 oranında korunduğu bildirilmiştir. Ameliyatta hudutların korunma oranları bilhassa tümör çapı büyüdükçe azalmaktadır. Burada en değerli husus bu ameliyatı yapan cerrahın deneyimi ve kullandığı teknolojilere ilintilidir. Çok büyük hacımlı tümörlerde iki etaplı ameliyatlar önerenler yahut ameliyat sonrası radyocerrahi öneren cerrahlar vardır.

Genel olarak 2.5-3 cm çaplı olanlarda yüz felci yoksa radyocerrahi alternatif bir tedavi biçimidir. Bu tedavi hali 1950 yıllarında beri uygulanmaktadır. Bilhassa tümöre yüksek doz ışın ( 18-25 Gy) tek seansda verilmektedir. Genelikle 3 cm den küçük tümörlere uygulanmaktadır. Radyocerrahi sonrası hastaların % 40-50 sinde tümör hacminde küçülme, % 32-42 oranın tıpkı hacımde kalmakta, % 9-15 oranında hacimde büyüme gözlendiği bildirilmiştir. Ayrıyeten radaycerrahi formülü mikrocerrahi üzere çabucak tümörün alınması olmayıp 1-2 yıl üzere tedavi mühleti vardır. Radyoterapi şeçeneği kararında; hastanın genel durumu, tümöürün büyüklüğü, iki taraflı olması üzere konular kıymetlidir.

Sonuç olarak;

Aküstik norinomlar PSA’nin en sık güzel huylu tümörlerdir. Bu tümörler genç erişkinlerde ve bayanlarda daha sık görülmektedir. Teşhisi günümüzün gelişmiş teknolojilerinden MR sayesinde epey kolay ve süratli bir formda konulmaktadır. Tedavide 3 farklı seçenek vardır. Her bir tedavi seçeneğinin antajları ve dez aventajları vardır. Hangi tedavi yapılırsa yapılsın sonuçta bu bir güzel huylu hastalıktır. Günümüzde deneyimli mikrocerrahlar sayesinde çok düşük mevt oranları (% 1 den az), ve düşük komplikasyonlar ile bu tümörlerin tedavisinde çok başarılı ve harika sonuçlar alınmaktadır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir