Mikrocerrahi nedir?

Yaklaşık altmış yıldır uygulanmakta olan klasik bel fıtığı ameliyatları sonucu hastaların tam olarak iyileşememeleri, uzun mühlet ağrı çekmeleri, işlerine geç dönmeleri cerrahları bu bahiste arayışlara yöneltmiştir ve yirmi iki yıl evvel Caspar ve Yaşargil tarafından mikrodiskektomi metodu bulunmuştur. Mikrodiskektomi hastaların ayağa kalkış ve işlerine dönüş süreçlerini kısaltmış, lakin özel eğitim, özel mikroskop ve özel aletler gerektirdiğinden istek edilen seviyede yaygınlaşamamıştır. Bu nedenle halk ortasında bel fıtığı ameliyatından sonra sakat kalırım, olağana dönemem korkusu epeyce yaygın bir formda devam etmektedir. Bel fıtığında uygulanan mikrocerrahi metoduyla hastalar ameliyat olduktan altı-yedi saat sonra ayağa kalkıp yürümekte ve bir gece hastanede yattıktan sonra konutlarına gidebilmektedir. Bu metot sayesinde yalnızca bir buçuk-iki santimlik bir kesi yapılmakta ve ameliyat sonrası cilt yüzeyine dikiş konmamaktadır. Ameliyatın gelişmiş mikroskoplar altında yapılması ameliyat bölgesindeki sonların 25 yahut 40 büyütmeyle görülmesini, böylelikle sonlara hasar verme riskini sıfıra indirmeyi sağlamaktadır. Hala bu metotla bel fıtığı ameliyatları endişeli düş olmaktan çıkmış, bel fıtığı olan hastaların hastalıkları nedeniyle kedere kapılmalarını önlenmiştir. Hastalar ameliyat oldukları gün yahut sonraki gün taburcu olabilmekte, bir hafta içinde de olağan yaşantılarına dönebilmektedirler. Kimi hastalar ise ameliyattan değil narkoz almaktan korkmaktadırlar. Birçoğunda uyuyup bir daha uyanamama korkusu vardır. Epidural anestezinin bel fıtığı ameliyatlarında da kullanılması ile bu kaygı ortadan kaldırılmış, artık bel fıtığı ameliyatları konuşa konuşa yapılır hale gelmiştir. Hastalar ameliyat sırasında rahatlıkla sohbet eder, müzik söyleyebilir, ameliyat sırasında yakınlarını arayabilir hale gelmişlerdir.

Başka Cerrahi Metodları Nelerdir?

Daha evvelce uygulanan lazerle belfıtığı ameliyatları, perkütanöz endoskopik diskektomi denilen ayaktan tedavi metotları ve kemonükleozis denilen ilaçla diskin eritilmesi metotları fakat istirahatle ve fizik tedaviyle âlâ olabilecek hastalara yarar ettiğinden yavaş yavaş terkedilmektedir. Bir çok hastalıkta da olduğu üzere bel fıtığından değil geç kalınmaktan korkulmalıdır. Maksadımız ağrısız, hareket kısıtlılığı olmayan memnun bir toplum yaratmaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir