Nöropatik ağrının etkin tedavisi – nöral terapi

Nöropatik ağrı hasardan yahut oluşan hasarın şiddetinden bağımsız olarak devam edebilir ve hatta haftalar, aylar ve yıllar içinde şiddetlenebilir. Bu durum nosiseptif ağrıdan çok farklıdır zira nosiseptif ağrı, uyaran ortadan kalktıktan sonra süratle düzelir (88).
Periferik Nöropati Nedenleri
Travma / cerrahi / basınca sekonder hasar
Metabolik bozukluklar
Enfeksiyonlar
Kansere bağlı
Toksin yüklenmesi
İatrojenik
İlaç
Alkol ve sigaraya sekonder
Vasküler hastalıklar
Beslenme yetersizlikleri ve düzensizlikleri
Ağır metaller
Bozucu alanlar
Ekseriyetle bu küme ağrı sendromlarının en sık görülenleri diabetik nöropati, postherpetik nevralji ve CRPS olarak sıralanabilir. Nöropatik ağrı ekseriyetle yanma, iğnelenme biçiminde olan ve hastalar tarafından rahatsız edici garip bir his olarak tanım edilir.
a. Hudut sistemi zedelenmeleri sonrasında ortaya çıkan ağrı sendromlarının farkına varılması,
b. Nöropatik ağrı düzeneklerinin mümkün tedavi modalitelerinin çalışılabildiği ve araştırılabildiği hayvan modellerinin geliştirilmesi olarak sıralanabilir.
Uyarana karşı oluşan hassaslık artışının hem müddeti hem de amplitüdü abartılı boyutlara ulaşabilir (hiperaljezi).
Diabetik nöropati farklı klinik tablolar biçiminde karşımıza çıkabilmekte ve fokal nöropatiler, trunkal nöropatiler ya da mikst simetrik distal nöropatiler formunda görülebilmektedir. bilhassa mononöropatinin öbür nöropatik ağrı sendromlarından ayırıcı tanısı zorluk göstermektedir. Farklı klinik tablolar ortasında en sık görüleni mikst simetrik distal nöropatiler olup, hastada diabetin varlığı biliniyorsa teşhis açısından en kolay olanıdır (1, 3, 7, 38).
Kronik nöropatik ağrı sendromları ortasında en karmaşık olanı kuşkusuz Kompleks Rejyonel Ağrı Sendromlarıdır (CRPS). Klinik olarak iki kümede incelenen CRPS (I ve II) için birçok araştırma ve klinik yaklaşım olmasına karşın patofizyolojisi, hastalığın seyri ve tedavisi ile ilgili birçok bilinmeyen bulunan ağrı sendromlarının başında gelmektedir. Nöropatik ağrısı ya da CRPS olan hastalarda semptomlar çok çeşitlilik göstermektedir (54).
Nöropatik ağrı teşhisinde kullanılan parametreleri subjektif ve objektif olarak ayırabiliriz. Subjektif değerlendirmede yer alan en kıymetli faktörler ağrı tipi ve şiddetinin belirlenmesidir. Bu değerlendirmede birçok farklı ağrı skalası önerilmekle birlikte, hangi skala kullanılırsa kullanılsın ayrıntılı ve yanlışsız bir anamnezin teşhiste çok değerli olduğu unutulmamalıdır (34, 6, 8, 38, 39)
Teşhisin Desteklenmesinde Kullanılan Objektif Testler
1- Pinprik ve dokunma testleri: çok nonspesifik olmasına rağmen, nöropatik ağrı sendromlarında birinci kullanılan testlerdir. Hiperaljezi ve allodininin varlığını göstermek açısından kıymetli olmakla birlikte hasta ile kesin kooperasyon ve hasta eğitimi gerektiği için doğruluk oranları düşüktür. Bu hedefle geliştirilmiş filamanlar olduğu üzere kimi klinisyenler, pamuk, fırça ve iğne üzere daha kolay gereçler de kullanmaktadırlar. Testi uygulayan kadar kullanılan ekipmanın da ehemmiyet taşıdığı bu testler, tek başlarına çok manalı sonuçlar vermese de öteki objektif testlerle birlikte kullanılabilirler.
radyolojik=”””” sans=”””” spesifik=”””” style=”””” testler:=””””>2- Kemik Sintigrafisi: Kemik sintigrafisinin teşhiste yardımcı bir yol olabildiğine yönelik yapılan çalışmalarda çelişkili bulgular vardır.
3- Periferal Kan Akımı: Lazer Doppler Flovmetre ile ölçülen kan akımı, sempatik işlev bozukluğunda erken teşhis sağlamaktadır. Bu formül periferik nöropati ya da CRPS teşhisinde yardımcı olabilir.
4- Kantitatif Duyusal Testler: Vibrasyon, ısı ve soğuk duyularının iletilmesini sağlayan küçük hudut liflerinin işlevlerini test etmektedir. Spesifik olmamakla birlikte ayırıcı teşhiste destekleyici olabilir.
Çağdaş Testler
1- Laser ile uyarılmış potansiyeller (Laser evoked potentials): İnfrared CO2 ve ısı ile uyarılmış potansiyellerin kullanıldığı bu formül, sensoriyel sistemin değerlendirilmesinde çok pahalı sonuçlar vermekle birlikte bilhassa kullanılan sistemlerin değerli olması kıymetli bir dezavantaj oluşturmaktadır.
2- Deri punch biyopsi: özel boyama prosedürleri aracılığıyla, miyelinsiz ve ince miyelinli periferik hudut liflerinin tetkik edilmesi için kullanılmaktadır.
Nöropatik ağrı sendromlarında daha başarılı bir tedavi uygulamak için birinci kural, kıymetlendirme ve teşhisin erken yapılmasıdır. Erken yapılmış bir sınıflama ve gerçek yapılmış bir sensoriyel kıymetlendirme, tedavide çok değerli rol oynamaktadır.
Nöropatik ağrısı olan hastalarda tedavinin maksadı, spesifik belirti ve semptomlara karşı olmalıdır. Tedavi yaklaşımı ağrının hafifletilmesi ve hayat kalitesinin yükseltilmesidir.
Genel olarak trisiklik antidepresanlar ve bilhassa Amitriptilin birinci seçilen casus olmakta, bu ilaca karşılık alınamadığı takdirde antikonvülzanlar kullanılmaktadır (54).
Opioidlerin nöropatik ağrıda kullanımları ile ilgili tartışmalar sürmektedir. Birtakım klinisyenler nöropatik ağrının opioidlere dirençli ağrılar olduğunu tez ederken, öteki bir küme tesirli olduklarını lakin doz ayarlamasının yanlışsız yapılması ve gerekirse yüksek dozlara çıkılması gerektiğini bildirmektedirler. Opioid casuslar içerisinde elbet en tesirli olanı, zayıf bir sentetik casus olan Tramadol Hidroklorid olup serotonerjik düzenekler üzerinden tesir gösterdiğinin ortaya konmasından sonra yapılan çalışmalarda başarılı sonuçlar bildirilmiştir (92).
Son yıllarda nöropatik ağrı tedavisinde yer alan kıymetli bir seçenek de gabapentin olmuş ve başlangıçta düşünüldüğü üzere GABA üzerinden tesir etmediği ortaya konduğu halde, bilinmeyen bir sistem ile nöropatik ağrıda tesirli olmaktadır. Gabapentinin, gerek terapötik aralığının çok geniş olması, gerekse yan tesirlerinin öteki casuslara nazaran azlığı, klinik kullanımını artırmaktadır. Proteinlere bağlanmaması, metabolize edilmemesi, karaciğer enzimlerini indüklememesi ve inhibe etmemesi nedeniyle öteki ilaçlarla etkileşime girmemesi de kullanımını artırmıştır. (36)
II. Nöralterapi ile Nöropatik Ağrıya Yaklaşım:
II.I. Nöralterapi'nin Uygulama Şartları:
Uygulama yapılması gerekli midir?
Teşhis ve hastalığı ortaya çıkaran neden yeteri kadar sorgulandı mı?
II.II. Nöralterapi'de Patofizyoloji'nin kıymeti ve Temel Husus Kavramı
Bilindiği üzere organizmadaki bütün hücreler sıkı bir birliktelik gösterir ve sempatik hudut sonlanmalarıyla düzenlenirler. Hasebiyle hücre ve hücre duvarı işlevlerinin büyük çoğunluğu, bu lifler tarafından organize edilir.
Nöralterapi Akademisi klinik müşahedelere dayanarak bunu yıllar evvel ortaya koymuş olsa da, bu araştırma demir perdenin kalkmasıyla ulaşılabilir hale gelmiştir (Magdeburg üniversitesi, Almanya).
Şayet organizma bunu başaramazsa sempatik hudut sistemi devamlı olarak etkilenecek ve kronik bir cevap verecektir. Rickers bu teorisini canlı hayvan deneyleriyle de ispatlamıştır.

Temel Unsur olarak isimlendirilen bu y
apı, filogenetik olarak hudut ve hormon sisteminden daha evvel oluşmuştur.

Temel unsur, matriks olarak da isimlendirilmektedir. Böbrekler, akciğerler, karaciğer ve deri üzere detoksifiye edici organların çok yük altında k

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir