Panik atak tedavisinde akupunkturun yeri

Beynimizin bedenimizdeki organlarımızın işlevlerini, hislerimizi ve davranışlarımızı nasıl yönettiğini daha kolay anlamak için bir benzetme yapacaksak, bir bankanın idaresinde var olan hiyerarşik yapı üzere yönettiğini söyleyebiliriz.

Nasıl ki bir bankanın bir genel müdürü vardır prefrontal korteksimiz o genel müdürdür. Genç, dinamik, yeniliğe açık.

Nasıl bir idare konseyi vardır, limbic sisteme ilişkin beyin kısımları o idare heyetidir.

Nasıl geniş bir otonomisi olan ancak idare heyeti ile etkileşimi daima bir müdür vardır, o hipothalamustur ve de müdürün altında simpatik , parasimpatik sistem olarak isimlendirdiğimiz iki şef çalışır.

Bu şeflerin ortasındaki istikrar sıhhatimiz için özel bir kıymete sahiptir.

Bu şeflerden simpatik sistem tehlike ve endişe yaratan durumlarda daha çok çalışır.

Parasimpatik system ise daha sakin ve huzurlu durumlarda işlev görür.

Bu hiyerarşik nizamın ahenkli çalışması sağlıklı bir ömür için hayli kıymetlidir.

Gerçek bir tehlike durumunda örneğin bulunduğumuz odaya birisi tabanca ile daldığında, limbik sistemimiz bunu süretle kıymetlendirir ve altında çalışan hypothalamus ve simpatik sistemin active olmasıyla odada bulunan herkesin kalbi çok atmaya başlar zira iki bahtımız vardır ya adamın elinden tabancayı almak ya da kaçmak, örneği uzatmamak için durumu kaçmak üzerinden aktaracak olursak ; kaçmak için bacaklarımıza muhtaçlık duyarız bu nedenle bacaklarımıza giden damarlar genişler, nereye nasıl kaçacağız yanı beynimizin çalışması lazım, beynimize giden damarlar genişler. Kanı nereden bulacağız? Derimizdeki damarlar daralır ve kanımız kalbimize alınır o yüzden betimiz benzimiz atar. O sırada bedenimizde sindirim yapacak hal yoktur sindirim sistemimizi besleyen damarlarımız da daralır o kan da kalbimize alınır , tabi ki bu sırada bu süratle dolaşan kanımızın oksijenlenebilmesi için solunumumuz daha sıklaşır ve kalbimiz çok ve güçlü atarak oksijenlenmiş kanı bacaklarımıza ve beynimize göndererek bizim kaçıp kurtulabilmemizi sağlar.

Limbik system fizyoloji sonları içinde gerçek bir tehlike varken bu çalışma tertibi hayat kurtarıcı bir durumdur.

Meğer zelzelede kalmak, hayati tehlike yaratabilecek bir trafik kazası geçirmek, fizikî şiddete maruz kalmak, tecavüze uğramak, bir kaza ile bir uzvumuzu kaybetmek, bir bombalamanın ortasında kalmak, mevt riski taşıyan bir hastalık teşhisi ile karşı karşıya kalmak üzere yüksek şiddetli birden ortaya çıkan stress uyaranlarına maruz kalan bireylerin limbik sistemleri o olaylardan kısa bir müddet sonra çok küçük gerilim uyaranlarını ( asansör, siren, süratli giden otomabil, biraz yüksek ses , karanlık, ıssızlık,vb.) bile gerçek bir tehlike uyaranı olarak algılamaya başlar, meğer ortada gerçek bir tehlike yoktur.

Işte o andan itibaren gerçek bir tehlikede hayatımızı kurtaracak olan işlevlerimiz ; kalbin çok atması , betimizin benzimizin atması, soluğumuz yetmiyormuş üzere hissetme sonucu öleceğimizi düşünmeyle ortaya çıkan bir klinik tabloya dönüşür ki bu tablo panik atak olarak tanımlanan bir hastalığa dönüşür.

Yapılan laboratuar araştırmalarında hiç bir neden bulunamaz ve her atak sonrakilerin şiddetini artıran bir sarmalın oluşmasına neden olur.

Halbuki neden limbik sistemimizin organ işlevlerini idaresindeki ahengin bozulmasından diğer bir şey değildir.

Akupunktur yapılan bilimsel çalışmalarda da gösterildiği üzere limbik sistemin çalışmasını düzenleyerek daha hakikat çalışmasını sağlayarak panik atak tedavisinde psikiyatrik tedaviyi destekleyen bir metot olarak ortaya çıkmaktadır.

Akupunktur panik atak tedavisinde haftada 3 seans olarak toplam 15 seans uygulanır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir