Takıntı Hastalığı Olarak Bilinen Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Bir korku tipi olan takıntı hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk), şahısların kendilerini yapmaktan alıkoyamadığı ve yapmayınca da kendilerini rahatsız hissettikleri kanılar ve bunlara bağlı olarak uyguladıkları davranışlar bütünü olarak isimlendirilmektedir. Bireyleri strese sokan, fonksiyonelliğini olumsuz istikamette etkileyen, denetim edilemediği sanılan bu durum huzursuzluk yaratmaktadır.

Obsesif-Kompulsif belirtiler taşıyan bireyler, kanılarını engelleme tarafında belirli ritüelleşen davranışlar sergilemekte ve bu kanılar her akla geldiğinde kısır döngü olarak bu davranış ritüelleri tekrarlanmaktadır. Beşerler bazen bu kanıların mantıksız, anlamsız ve saçma olduğunun farkına varabilirler fakat tekrar de engellemeye yönelik bir şey yapmazlar. Bu durum günlük işlerin engellenmesine kadar uç boyutlarda olabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun belirtileri;

  • Kirlenmekten korkmaya yönelik; elleri sık sık yıkama, günde birden fazla duş alma,
  • Ocak, tüp, ütü üzere aletleri kapalı olduğu halde sık sık denetim etme,
  • Tertibe saplanma, simetriye gereğinden fazla kıymet verme (örn: eşyaları makul bir düzene koyma..)
  • Yapılan bir işi belli sayıda tamamlamak için uğraşma (örn: Bulaşığı 3 defa yıkamalıyım.)
  • Kendisi için değer taşıyan sözcükleri, cümleleri daima tekrar etme,
  • Aldığı şeyleri işe yaramasa dahi atamama, biriktirme,
  • Kapı kolu üzere herkesin elinin değdiği şeylere dokunmaktan çekinme,
  • Etrafındakilere ziyan vermeye yönelik dehşet,
  • Dinî kanılara yönelik; günah olan şeyleri düşünmeye yönelik korku duyma,

Gerilim, travmatik bir olay yaşamak, bireylerin yaşadıkları çeşitli ıstıraplar, obsesif kompulsif oluşumunu sağlayabilmektedir. Bu bozukluğun sebepleri şahıstan şahsa nazaran farklılık göstermekte, tedavi sırasında obsesyona nelerin sebep üzerine durmak ve tedavi planını ona uygun biçimde ayarlamak değer arz etmektedir.

Epey yaygın olan bu rahatsızlık, genel olarak çocukluk çağlarında meydana gelmekte, yaş ilerledikçe şiddeti artmaktadır. Tedavi usulü olarak Bilişsel Davranışçı Terapi uygulayan uzmanlardan dayanak alınması, insanların yaşadığı bu dertlerin azalmasını sağlayabilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir