Tekrar ameliyat olmam gerekebilir mi?

Evet, bu türlü bir ihtimal sahiden de var. Tekrar ameliyat olmanız yan ikinci ameliyat yapılması gerekebilir. Bu türlü bir durumun çeşitli nedenleri olabilir. Birincisi, şayet cerrahınızın ameliyattan sonra sizden kesinlikle uymanızı istediği kuralları hiçe sayarsanız, ameliyatınızın başarılı olma bahtını sıfırlayabilirsiniz ve tekrar ameliyat olmanız gerekir. Buna hekimler, “nüks”derler. Örneğin bel fıtığı ameliyatı sonrası nüks oranı %5-10 ortasında değişmektedir ve bu oran maalesef tüm cerrahi tekniklerde birebirdir. Tıpkı disk aralığında fakat ameliyat edilen tarafın karşı tarafında ortaya çıkan yahut bir öbür disk aralığında olan bel fıtığı nüks demek değildir. Bu yeni bir bel fıtığı demektir ve nüks olarak adlandırılmaz. Başka disklerin vakitle bozulması ve yeni bir bel fıtığının ortaya çıkması sık rastlanabilen bir durumdur.

İkincisi, ameliyat sonrası gerekli tedbirleri alıp ömür üslubunuzu yanlışsız tarafa çevirmezseniz, ameliyat olduğunuz bölgeye komşu olan organlarda benzeri bir sorun ortaya çıkabilir; yani mesela ameliyat edilen diskinize komşu olan disk de fıtıklaşabilir. Değil mi ki sırada bekleyen boynunuzda altı, sırtınızda on ve belinizde altı diskiniz daha var. Buna hekimler “komşu segment hastalığı” derler.

Üçüncüsü, birtakım hastalıklar tabiatları gereği tekrarlama eğilimindedirler, yani alınan tüm tedbirlere rağmen yeniden de tekrar ameliyat olmanız gerekebilir, örneğin kimi beyin tümörlerinde üst üste 3-4 sefer ameliyat olmak durumunda kalabilirsiniz. Buna da hekimler “rekürrens” derler.

Dördüncü bir ihtimal olarak da; cerrahınız kimi vakit ameliyat sırasında karşılaştığı beklenmeyen bir aykırılığa bağlı olarak, kimi vakit ise evvelce planlanmış olarak ameliyatı bir noktaya kadar yapıp, kalan kısmını daha sonra ve daha uygun bir vakitte yapmaya karar verebilir.

Buna hekimler kendi ortalarında “rezidü” derler. Bu karar natürel ki keyfi değil, hastanın sıhhatini korumak gayesiyle alınan bir karardır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir