Bebek ve çocukta mezenter kisti

Mezenter Kisti – Omental Kist

Çocuk Cerrahisi uygulamaları içinde çok sık görülmeyen bir durumdur. Çocuk hastanelerinde her 20.000-25.000 çocukta bir görüldüğü bildirilmiştir. Erişkinlerde de görülebilir, lakin olguların neredeyse üçte biri 15 yaş altında görülür. Kız çocuklarında daha sık görüldüğünden bahsedilmektedir.

Mezenter ismi verilen barsakların kan ve lenf damarlarını barındıran yağlı bir dokunun içinde bulundukları için mezenter kisti ismi verilmektedir. Bu bölgede olup karın içi organların üzerini kaplayan omentum ismi verilen yağ dokusunda da kistik oluşumlar olabilir. Bir de lenfatik dokudan köken alan lenf damarlarının kistik genişlemesi olarak bilinen lenfanjiomlar da bu bölgede bulunur. Vakit zaman bu üçü birbirine karıştırlabilir. Ayırıcı teşhiste da her zman bu üçü akılda tutulmalıdır.

Çoklukla bu kistler rastlantısal olarak saptanır. Hasta, çocuk cerrahına tanısı konmuş olarak gelir. Birtakım olgularda kistin çok büyümesi kelam konusu olabilir. Bu çok büyüme dışarıdan farkedilebilecek kadar fazla olabilir. Bu büyümeye bağlı barsak tıkanıklıkları, ve kitlenin tesiriyle volvulus ismi verilen barsakların kendi damarları etrafında dönmesi ile ortaya çıkan acil bir tablo ile kendini belirli edebilir. Bu durumda ani başlayan karın ağrısı, safralı kusma, kanlı dışkılama görülebilir.

Nedeni aşikâr değildir. Nasıl geliştikleri konusunda pek çok embriyolojik teori ortaya atılmıştır. Mezenterik kistler onik parmak barsağından rektum denilen sindirim sisteminin anüse en yakın kısmına kadar her yerde gözlenebilirler.

Bu kistler çoklukla gerilemezler, büyüme gösterebilirler. Üstte değindiğim üzere barsak tıkanıklıklarına da neden olabilir. %3 oranında, embriyolojik kökenli olan bu kistlerin huy değiştiriğ makûs huylu tümörlere de dönüşebildiği bildirilmiştir.

Teşhis konulduktan sonra cerrahi olarak çıkartılması önerilmektedir. Çıkarılmadıkları takdirde üstte bahsettiğim meselelerle karşılaşılabilir. Cerrahi tedavinin maksadı bu kistin büsbütün çıkarılmasıdır. Birtakım durumlarda kist bağırsaklara o kadar yapışık olur ki, bağırsakların bir kısmını da birlikte çıkarmak gerekebilir. Çocuk cerrahisi uygulamaları içinde laparoskopik cerrahi sistemlerle gerçekleştirilebilecek bir ameliyattır. Laparoskopik cerrahinin bu hastalıktaki bariz avantajları; kozmetik olarak çok üstün olması, ameliyat sonrası ağrının daha az olması, ameliyat sonrası güzelleşme müddetinin daha süratli olmasıdır. Ülkemizde maalesef her yerde laparoskopik cerrahi uygulamaları, çocuk cerrahisi alanında yaygınlaşmamıştır.

Ameliyat sonrası yetersiz çıkartılma mevcutsa tekrarlama olabilir. Tekrarlama ihtimali değişik serilerde değişik oranlarda bildirilmektedir. Lakin ortalama %5 civarında bir riskten bahsetmek mümkündür.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir