Bel kayması nedir ? Derecesi nasıl belirlenir ?

Omurga, omur ismi verilen kemiklerin üt üste gelecek halde muntazam bir biçimde muhakkak bir sistematik dizilim göstermesiyle oluşan ve içerisinde omuriliği barındıran kemik yapıdır.

Omurlar birbirlerine ön tarafta diskler art tarafta eklemler yardımı ile bağlanmaktadır.

Bel kayması tıp lisanındaki ismi spondilolisteziste iki komşu omurdan üsttekinin alttaki omura nazaran öne yahut geriye gerçek yer değiştirmesi suretiyle oluşur. Bu sebeple omurganın içinden geçen omuriliğin sıkışmasına ve her iki bacakta ağrı, uyuşukluk ve yanma üzere semptomların oluşmasına neden olur.

Kayma en sık bel omurlarının en altından yani en sık L5-S1 düzeyinden bazen de L4-5 düzeyinden kaynaklanır.

Kayma Derecesi Nasıl Belirlenir ?

Bel Kaymasının Tipleri Nelerdir ?

Displastik Spondilolistezis​

Bel kemikleri ortasındaki eklemlerde doğuştan yahut gelişimsel olarak yapısının bozulması sebebiyle oluşur.

İstmik Spondilolistezis

Beli önemli derecede zorlayan, tekrarlayıcı birtakım hareketlerden sonra bel omurlarındaki eklemlerin tek taraflı yahut çift taraflı olarak kırıklarından kaynaklanır. Çoklukla genç atletlerde gözlemlenir.

Dejeneratif Spondilolistezis

Omurga ve etrafındaki bağ dokularının yaşlanarak yıpranması sonrasında oluşur. En sık L4-5 düzeyinde gözlemlenir ve ekseriyetle beraberinde omurgada dar kanal tablosu eşlik eder.​

Travmatik Spondilolistezis

Omurgada önemli bir travma sonrasında oluşan kırıkara bağlı gözlemlenen

Patolojik Spondilolistezis

Bölgesel yahut yaygın olarak gözlemlenen kemik hastalıklarına bağlı oluşan

Bel Kaymasının Bulguları Nelerdir ?​

En sık bulgu ağrıdır. Birden fazla hastada ağrı istirahatle geçer, günlük aktivite ile artar. Bacak ağrısı ikinci sıklıkta gözlemlenir. Hudut kökünün bası ve ve kanal darlığının eşlik ettiği dejeneratif spondilolisteziste gözlemlenir. Çocuklarda görülen hafif ve orta seviye kaymalarda bel ağrısı ve kas spazmı gözlemlenir, %50 den fazla kayma mevcutsa bel ve bacak ağrısı, duruş bozukluğu ve ördekvari yürüyüş formunda kendini gösterebilir. Çok ileri bulgularda az de olsa idrar ve dışkı yapmada işlev bozukluğu olarak kendini gösterir.

Bel Kaymasının Tanısı Nasıl Konulur ?

Hastanın fizik muayenesi temeldir. Direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans teşhis koymada yardımcı tetkiklerdir.

Bel Kayması Nasıl Tedavi Edilir ?​

Hastanın şikayeti şiddetli değil ve kayma derecesi hafif ise, muayenede hudut bası semptomları yoksa istirahat, ağrı kesici ve antienflamatuar ilaçlar, fizik tedavi uygulamaları, bel ve karın kaslarını güçlendirmek, korse takviyesi üzere cerrahi dışı tedaviler denenmelidir.

Ağrının devam etmesi durumunda bel kemikleri ortasındaki eklemlere yahut hudut kökü üzerine steroid enjeksiyonlar uygulanabilir.

Cerrahi tedavi, fizik tedavi ve idman programlarından yarar görmeyen ve semptomları gerilemeyen hastalarda önerilmektedir. Detaylı bilgi için hekiminizle irtibata geçiniz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir