BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ İLE İLGİLİ TÜM MERAK ETTİKLERİNİZ

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), bir psikoterapi çeşididir ve 1970 li yıllarda Dr. Aaron Beck ve Albert Ellis tarafından ortaya çıkarılmıştır. Birinci başlarda yalnızca “depresyon” tedavisi için uygun gözükse de günümüzde bilhassa anksiyete bozuklukları, fobiler, toplumsal korku, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası gerilim bozuklukları, yeme bozuklukları ve hatta kişilik bozuklukları üzere pek çok rahatsızlıkta kullanıldığı ve başarılı sonuçlar elde edildiği memleketler arası yayınlar ile ispatlanmıştır.

En kolay haliyle tanımlamak gerekirse Bilişsel Terapi’nin ana teması “olayları olduğu üzere değil, olduğumuz üzere görürüz” ideolojisine dayanmaktadır. Bir durum karşısında üzülmemiz, kızmamız, şaşırmamız vs. olayı nasıl algıladığımıza bağlıdır. Geçmişte yaşadığımız olumsuz hayat olayları bizde bir ekip kalıplaşmış niyet ve inançlar meydana getirir. Bu inançlar daha sonra kişinin yaşadığı olayları hakikaten uzak ve çarpık biçimde algılamasına yol açarak ruhsal bir kadro problemlere sebep olur. Olumsuz niyetler algımızı çarpıtır ve olan olayı negatif algılama eğilimimiz doğar. Olayların his ve niyet ile olan münasebetini inceleyen BDT ile tedavide, çarpıtılmış algımızı çeşitli teknikler ile düzenleyip, olaylara daha rasyonel bir bakış açısıyla bakmamıza yardımcı olur.

Tekniğin “Davranışçı” kısmında ise direk olarak uygunsuz davranışlar üzerine odaklanılır. Terapinin mantığı anlatılarak olumsuz ömür olayları karşısında kaçmak yerine ne halde savaşılabileceği danışana öğretilir.

Çoklukla seanslar haftalık olarak devam eder ve kademeli olarak 15 günde 1 daha sonra da yada 1 olmak üzere görüşme ortası açılır. Danışanın koyduğu amaçlar doğrultusunda terapi gündemi belirlenir ve oradaki sıkıntılarla baş etmek için sistemli olarak ilerlenir. Meşakkatin yoğunluğu ve çeşidine nazaran değişmekle birlikte ortalama 8-10 seans sonra danışanda düzgünleşme gözlenebilir. Daha sonra terapi yavaş yavaş sonlandırılır ve danışan 6 ay sonra denetim görüşmesine çağırılır.

BDT tabiatı gereği “şimdi ve burada” prensibine dayandığı için geçmiş yaşantıdan daha çok aktüel yaşantı üzerine odaklanır. Zira geçmiş, olup bitmiştir ve artık onun için yapacak bir şey kalmamıştır. Gelecek ise çok uzaktadır; elden geldiği kadar geçmişte yaşanacakların bir kısmı denetim edilse de büyük kısmı için kişi çaresiz kalmaktadır.

BDT den yararlanma büsbütün uzmanın bu tekniği yeterli bilmesine ve danışanın bu teknikle çalışmaya istekli, verilen ödevleri yapmaya motivasyonlu ve değişime açık olmasına bağlıdır. BDT’nin en değerli tarafı, kişi bir eğitim sürecinden geçtiği ve bunu gerçek yaşantısında nasıl kullanacağını öğrendiği için hayat boyut kaliteli bir yaşantıya sahip olmasıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir