Bireyleri Şiddete Yönelten Duygu?

Şiddetin Altında Yatan

Şiddetin Altında Yatan Hiddet

Şiddeti ortaya çıkaran insanın içinde var olan hislerden biri olan hiddetin denetimsiz açığa çıkması ve denetim eforu olmadan daha güçsüz olana yönelmesidir.

Burada dikkat edilmesi gereken “kontrol çabası” olup olmadığıdır. Zira her insan hiddet hissine sahiptir ve bunu denetim edebilecek şuuru barındırır.

Hiddetin denetim edilemez halde ağırlaşmasının altında nörolojik ve psikiyatrik birtakım hastalıklar olabilmekte ve bunun da tıbbi müdahale ile denetim altına alınabileceği bilinmektedir.

Yani insanın içindeki hiddeti denetim edemeyip şiddet gösterecek duruma dönüştürmesi mutlak şuuruna bağlıdır. Bu durumda şiddetin sorumlusu doğal bir his olan hiddet değil, denetim etmek yerine şiddeti seçen iradi tavırdır.
“Şeytana uydum”, “Şeytan dedi tut çarp” üzere bir durum yok yani. Bir şeytana uyan irade iki meleği olduğunu birinin günahlarını birinin sevaplarını yazdığını da hesaba katabilir. Bu durum iradi bir seçimdir.

Genel olarak şiddet kavramında güçlünün fizikî ve davranışsal açıdan güçsüz olana baskısı ve istediklerini yaptırma dayatması kelam bahsidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir