Çocuklarda hipospadias tedavisi

Hipospadias, idrar yolunun idrar kesesi (mesane) ile pipi ucu ortasında bulunan son kısmının (üretra) ön tarafının tam olarak gelişemeyip açık kalması ve pipinin torbalara hakikat eğik olması (kordi) ile tanınan bir hastalıktır. Olağan yerinde olmayan idrar deliği bazen iğne deliği üzere dar olduğundan ameliyat öncesi genişletilmesi gerekebilir. Bu nedenle ameliyatı acil olmasa da hipospadili çocukların doğumdan itibaren bu hastalığın tedavisini yapan kliniklerde takibe alınması çok kıymetlidir.

Hastaların birçoklarında (%95) sünnet derisi de gelişmemiş olduğundan pipinin sırt kısmında toplanmış halde görülür. Birtakım hafif dereceli hastalarda (%5) ise sünnet derisi olağandır ve hastalığın varlığı lakin sünnet derisi sıyrıldıktan ya da çocuk bu hastalığı bilmeyen biri tarafından sünnet edildikten sonra görülebilir. Sünnet derisi bu hipospadiyi düzeltmek için yapılan ameliyatlarda kullanıldığından hastaların ameliyattan evvel sünnet edilmemesi çok kıymetlidir.

Hastalığın derecesine bağlı olmak üzere idrarın çıktığı delik (meatus) makatın (anüs) çabucak önü ile pipinin baş kısmının (glans) alt kısmına kadar rastgele bir yerde olabilir. Çok ağır derecelerde dıştan bakıldığında çocuğun kız mı yoksa erkek mi olduğu anlaşılamayabilir. Birtakım durumlarda çocuğun gerçek cinsiyeti lakin kromozom incelemesi ile belirlenebilir. Ağır dereceli hastalarda pipi gelişimi de çoğunlukla geri kaldığından ameliyat öncesi pipiyi büyütmek için iğne ya da krem formunda hormon tedavisi yapılması da gerekebilmektedir.

Kimi hastalarda üsttekilere ek olarak pipi sağ yahut sola (nadiren de büsbütün geriye bakacak şekilde) dönük halde gelişmiş olabilir.

Hastaların bir kısmında idrar yollarında, böbreklerde yahut yumurtalarda (testis) ek bozukluklar bulunabilir. Bu tip bozuklukların bulunup bulunmadığı, hipospadi ameliyatından evvel araştırılır ve gerekiyorsa ayrıyeten tedavi uygulanır.

Hipospadi, birlikte yumurtalar (testis) ve hormon organlarında bir bozukluk yoksa kısırlığa neden olmaz. Çok hafif derecelerde hasta ameliyat olmasa bile olağan bir ömür sürdürebilmekte, çocuk sahibi olabilmektedir

Hipospadiasın düzeltilmesi için en uygun yaş hastalığın derecesi, pipinin büyüklüğü ve ameliyatta kullanılacak dokuların özelliklerine bağlı olduğundan her hasta için başka ayrı belirlenir.

Hastalığın derecelerine nazaran esas şu ameliyat teknikleri uygulanmaktadır:

En hafif derecede olanlarda (idrar deliği pipinin baş kısmında uca çok yakın bulunur fakat biçimi bozuk ya da dardır, pipide eğrilik yoktur); idrar deliğinin genişletilmesi yahut düzeltilmesi formunda olan meatoplasti, glanüloplasti ameliyatları. *TEK AMELİYAT

Orta dereceli olanlarda (idrar deliği pipinin baş kısmının alt kısmı ile pipinin orta kısmı ortasındadır, pipide eğrilik yoktur); idrar deliğinden itibaren pipinin üst kısmına kadar, orada bulunan deri ile tüp yapılması ameliyatları. *TEK AMELİYAT

Ağır dereceli olanlarda (pipi olağandan küçük ve çok eğri olup idrar deliği çoğunlukla pipinin orta kısmından daha aşağıdadır); eğriliğin düzeltilmesi ve orada bulunan deri ve sünnet derisi kullanılarak idrar tüpü yapılması ameliyatları. Bu küme hastalarda bazen evvel pipinin düzeltilip sünnet derisinin pipinin alt kısmına taşınması ve bundan 6 ay sonra asıl düzeltici ameliyatın yapılması gerekebilmektedir. *BAZEN İKİ ETAPLI AMELİYAT

Sonuç: Daha evvel belirtildiği üzere hipospadiaslı hastalarda amaç tek ameliyatla tam düzelme sağlanmasıdır. Ameliyatın muvaffakiyet oranı yaklaşık olarak hafif derecelilerde %95-100, orta derecelerde %85-90 ve ağır derecelerde %60-85 oranlarında tek ameliyatla düzgünleşme sağlanabilmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir