Çocuklarda inmemiş testis

Her iki testis erişkinde karnın altında ve penisin gerisinde skrotum denilen deri bir torba içinde bulunurlar. Anne karnındayken ise böbreklerin çabucak altında, yani karın içerisindedirler. Doğumdan evvelki 7. ayda bu bölgeden yola çıkarak kasık kanalından geçer ve doğuma yakın torbalara inerler. İnmemiş testis Bu seyahatin gerçekleşmemesi sonucunda ortaya çıkar. Vaktinde doğan 100 bebeğin yaklaşık 3 adedinde görülmektedir. Erken doğan ve gelişmesini tamamlayamamış bebeklerde (prematüreler) ise % 33 oranında görülür. Erken doğan bebekler vakitle kilo almaya başladıkça testis inmeye başlar. Vaktinde doğan bebeklerde de birinci birkaç haftada yahut ayda resen iniş oluşabilir, böylece 1 yaşında yaklaşık % 0.8-1 çocukta hala inmemiş testis mevcut olabilir.

Nedenleri konusunda bir çok fikir ileri sürülmüş olmasına karşın şimdi oluşum düzeneği tam olarak anlaşılamamıştır. Fakat inmemiş testisli çocuklarda kısırlık ve testis kanseri riski olağan popülasyona nazaran daha yüksektir, bu nedenle kesinlikle tedavi ve takibi gereklidir.

Gerçek inmemiş testis 6. aydan sonra katiyetle inmez ve testisteki değişiklikler bu devirden sonra başlar ve sperm üreten hücreler vakit geçtikçe ziyan görür.

Birtakım aileler çocuklarının testislerinin vakit zaman kasık kanalına hakikat kaçtığını, lakin üstten aşağıya gerçek nazik bir halde itilidiğinde skrotum içine yerleştiğini gözlemlediklerini tabir ederler. Annelerin bu müşahedeleri gerçektir ve bu durum hareketli (retraktil) testis olarak isimlendirilir. Retraktil testisler 5-6 yaş ortasındaki çocuklarda sıktır. Bu hadiseler birçok vakit (ve kâfi dikkat gösterilmediğinde) gerçek inmemiş testis ile karışabilir. Çoklukla çift taraflı olan retraktil testisler tedaviye gereksinim göstermeden ergenliğin erken devrinde tam olarak torbaya (skrotuma) yerleşirler. Retraktil testisler birden fazla vakit torba içinde olduklarından sperm üretimi etkilenmez.

Aileler bebeklerinin testislerinin yerinde olup olmadığını doğumdan itibaren denetim etmelidirler. Testislerinden birisi yahut ikisi birden yerinde yoksa yahut aile bu hususta bir kuşku duyuyorsa bebeği kesinlikle bir tabibe, tercihen bir çocuk ürolojisi uzmanına götürmeleri gereklidir. İnmemiş testisi olan bebeklerin 1 yaşından evvel kesinlikle incelenmiş olması gerekir. Böylelikle doktorların erken periyotta inmemiş testis ile birlikte öbür bir sorun olup olmadığını bilhassa de bebeğin cinsiyetinde kuşkuya yol açan bir sorun olup olmadığını araştırmaları sağlanmış olur.

Tedavisinde ilaç tedavisi ve cerrahi tedavi olmak üzere iki seçenek vardır. Cerrahi tedavide hedef tek yahut bazen iki seansta testisin torbadaki olağan durumuna getirilmesidir. Testisler olağan gelişimlerini sürdürebilmeleri için kesinlikle olağan olması gereken konumlarında olmak zorundadırlar. Burada yer almazlarsa, her şeyden evvel, gelişimleri bozulur ve giderek küçülürler.

2001 yılından beri, inmemiş testisin cerrahi tedavisini, yumurtalık kesesine (skrotuma) yaptığımız küçük bir kesi ile farklı bir teknikle yapılmaktayız. Skrotal Orşiopeksi ismi verilen bu ameliyat tekniği ile tüm dünyada yapılan en fazla hasta sayısına sahibiz. Klasik tedavide yapılan kasık kesisi bu ameliyatta yapılmamaktadır. Böylelikle çocuklar daha erken periyotta ayağa kalkmakta ve daha az komplikasyon görülmektedir. Bu ameliyat tekniğinin değerli avantajlarından biri de ameliyat izi kalmamasıdır. Bu bahis ile ilgili tüm dünya çapında değerli mecmualarda yayınlanmış çeşitli çalışmalarımız da bulunmaktadır.

Ameliyat sonrasında 5 gün boyunca yapılacak pansuman sonrasında günlük olağan hayata dönülmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir