Dolikokolon (uzun ve dirençli kabızlığa bağlı kalın barsak genişlemesi):

Kabızlık çocukluk çağında sıklıkla karşılaşılan medikal tedavisinde olguların %40 ile 50’inde başarısızlığa uğranılan klinik bir durumdur. Bilhassa kabızlık ile bir arada dışkı kaçırmanın gelişmesi çocukların okuldan ve toplumsal hayattan soyutlanmalarına neden olmaktadır. Bu cins olgularda kronik kabızlığa bağlı olarak rektum (kalın barsağın anüse en yakın uç kısmı) çok derecede genişlemiş ise medikal tedaviye karşılık alma mümkünlüğü çok azdır.

Kronik kabızlık ile başvuran olguların birden fazla uzun mühlet değişik medikal tedaviler alarak bir Çocuk cerrahına başvurur. Yapılan fizik incelemeden ve radyolojik değerlendirmelerden sonra biz Çocuk Cerrahlarıda öncelikle hem enemalar (lavman) ile hem de oral laksatif (ağızdan verilen dışkı yumşatıcılar) başlayarak olgularımızda kabızlığın önüne geçmeye çalışırız. Ağır ilaç tedavisne karşın yakınmaları düzelmeyen olgular çekilen kolon grafisi ile tekrar değerlendirmeye alınır. Megarektum tanısı için olgularda kabızlığın olması, rektal tuşede rektumun dışkı ile dolu olması, kolon grafisinde rektum pelvis oranının 0,61’in üzerinde olması gerekir.

Megarektum oluşan olgularda pek çok cerrahi tedavi seçeneği tanımlanmıştır. Bu mevzuda dünyanın en saygın cerrahlarından biri olan İspanyol Pena dilate sigmoid kolonu çıkararak %80 oranında laksatif ihtiyacını azaldığını belirtmektedir. Fakat tekrar de bu olgularda laksatif kullanım ihtiyacı devam etmektedir. Dilate kolonla birlikte rektumun transanal yolla eksize edildiği olgularda ise sonuçların çok daha güzel olduğu bilinmektedir. Bu hastalarda kimi merkezlerde evvel kolostomi yapılır. Böylelikle genişlemiş barsak dinlendirilir, daha sonra genişlemiş barsak kısmı anokutaneal çizginin 4-5 cm uzaklığına kadar çıkartılarak olağan çaplı inen kolon ile birleştirilir. Sorunlu olan dilate kısım çıkartılırken total kolon uzunluğu da kısaltılarak kolonik transit vaktinin da azaltılması sağlanır. Daha sonra ise hastanın kolostomisi kapatılır.

Kimi merkezlerde ise kolostomi yapılmadan tek seansla, laparoskopi yahut laparotomi yardımlı olarak genişlemiş barsak ansı çıkartılabilir. Bu hastalarda ameliyat mühleti bazen uzun olabilir. Hastalar ameliyattan sonra 3-5 gün hastanede kalır ve bu müddet içerisinde damardan TPN (total parenteral nütrisyon) ile beslenirler.

Ameliyat edilen bu hastaların yaklaşık %60’ı ilaç bağımlılığından kurtulurken, geriye kalan %40 hastada ilerleyen devirlerde ek medikal ve cerrahi tedavilere muhtaçlık duyabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir