EMDR

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Tekrar Sürece (Eye Movement Desensitization and Reprocessing: EMDR); savaş gerilimi, taciz, doğal afetler yahut çocukluk devrinde yaşanan örseleyici olaylar üzere rahatsız edici ömür tecrübelerinin neden olduğu duygusal meselelerin yanı sıra, fobi, performans telaşı, panik bozukluk, vücut algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı, taciz, tecavüz ve diğer sıkıntıların tedavisinde kullanılan psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar üzere çok güzel bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir ortaya getiren bütüncül bir psikoterapi sistemidir.

EMDR’nin TSSB’de tesirli olduğu kanıtlanmıştır . EMDR’nin belirtilerde bir çok tedaviden daha süratli düzelme sağladığı ve daha az tedavi seansı gerektirdiği ve travma odaklı kognitif bilişsel terapi ile eşit tesirli olduğu bildirilmiştir.

Yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde ruhsal rahatsızlıklarının muvaffakiyetle tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR’nin gelişimi 1987 yılında, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici niyetlerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başlamıştır. Sonrasında EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla süratle gelişmiştir.

EMDR terapi literatüründe ‘kısa periyodik terapiler’ kümesinde yer alır. EMDR tedavisinin ne kadar süreceği sorunun tipi, danışanın bugünkü hayat şartları, evvelki travmaların sayısı ve tesiri ile ilişkilidir. Her kişinin bilgileri kendi kıymetleri ve tecrübeleri doğrultusunda kendine has bir biçimde işlemesi de süreyi tesirler. Fakat genel olarak 6-8 seans tek travma için kâfi olmaktadır.

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi Sürece Modeline nazaran beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni tecrübe aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve fonksiyonel hale getirir. His, fikir, duyum, imge, ses, koku üzere bilgiler işlenip alakalı anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylelikle o tecrübeyle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte reaksiyonlarımızı uygun bir halde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem olağan çalıştığında ruh sıhhatini ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir düzenek olarak kabul edilir.

Travmatik yahut çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor üzere gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Tecrübesi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki fonksiyonel bilgilerle irtibat kurulamaz ve akıl sıhhatine uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Hisler, niyetler, imgeler, sesler, vücut duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan birtakım durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü tekrar yaşar üzere etkilenir.

EMDR’ye nazaran rahatsızlıkların, olumsuz his, niyet, davranış ve kişilik özelliklerinin ardında ahenk bozucu, fonksiyon bozucu, işlenmeden ve izole bir formda depolanmış bu çeşit anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal yansıları (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik yansıları (sınavdan evvelki gece karın ağrısı) sorunun kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve hislere yol açan işlenmemiş anılar şimdiki vakitteki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz üzere değerli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve tesiri travmatik olan her cins yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş etrafında yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar ortasında yer alabilirler.

EMDR, bu cins izole anıların işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin vaktinde yapamadığı süreci yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile öteki anı ağları ortasında alaka kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir formda depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile yalnızca semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı müspet inançlar ve olumlu hisler kişinin kendisine, alakalarına, dünyaya bakışını da olumlu istikamette değiştirip ferdî gelişim sağlar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir