Ergenlik Bunalımı

Ergenlik Buhranı

Ergenlik buhranı: ergenlik devri, insan hayatının en karmaşık, ne bunalımlı devridir. İnsanın 14-24 yaş aralığını kapsayan bu devirde ergenler bir çok meseleyle karşılaşırlar ve verecekleri bir çok karar gelecek hayatlarını radikal bir biçimde etkileyecektir. Ne var ki bir çok ergen nasıl bir karar vereceği konusunda en ufak bir bilgisi dahi yoktur. Bu nedenle ergenlik buhranı yaşarlar.

Ergenlik Buhranı

Ergenlik devri insan hayatının kavşağıdır.Ergenlerin kendileri, eğitim ve iş hayatları ile ilgili süratli karar vermesi gereken bir çok mevzu vardır. Ergen bu periyotta ailesinden ve toplumdan bağımsız ve özgür olmak istemekte, lakin aile ve toplum ergenin bireyselleşmemi için ağır baskı uygulamaktadır. Ergen birey olmakta, toplumsal olmak ortasında bir seçim yapmakta zorlanmaktadır. Bu baskı ve gerginlik ergendeergenlik buhranıolarak ortaya çıkmaktadır.

Ergen hayatının 14-25 yaş devri özgür, özgün bir kişilik geliştirmesi için en hayati devirdir. Bu periyotta alacağı kararlar tüm hayatını etkileyecektir. Zira özgün olmak başkalarından bağımsız ve farklı olmayı gerektirmektedir. Bu da toplumu ve aileyi karşısına almayı onlarla savaşmayı gerektirmektedir. Aile ve toplumla savaş gerginlik oluşturmaktadır. Gerginliğin sonucu ergenlik periyodunun buhranı ile kendisini göstermektedir. Lakin şunu bilmeliyiz ki insan ve toplum hayatında bu cins kriz ve gerginlikler olmadan sağlıklı bir gelişim olması mümkün değildir. Her gelişim, büyüme ve kazanımın bir bedeli vardır. Ferdî ve özgür olanın bedeli de ergenlik periyodu buhranı dır.

Eğitim hayatı ergenlik devrinde şekillenmektedir. Hangi okula gideceğimize, hangi mesleğe sahip olacağımıza bu periyotta karar veririz. Gideceğimiz lise bize hangi üniversiteye ya da kısma gidebileceğimiz konusunda güçlü bir ışık vermektedir. Gideceğimiz üniversite hangi mesleğe ne kadar sahip olabileceğimize, nasıl ve ne kadar kendimizi gerçekleştirebileceğimize yardımcı olacaktır. Buralarda verilen ya da verilemeyen bir kararergenlik buhranıolarak karşımıza çıkmaktadır.

Uzun süren çözülemeyen ergenlikdöneminde bunalımolarak karşımıza depresyon, anksiyete, intihar kanısı olarak karşımıza çıkabilmektedir. Uzun süren ergenlik buhranı sorunu varsa mutla psikoterapi yardımı alması gerekir. Vaktinde terapi edilmeyen ergenlik problemleri ileride tahlili çok güç olan bir soruna dönüşebilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir