Ergenlik Dönemi

1-Ergenlik periyodunu nasıl tanımlayabiliriz?

Ergenlik, çocuklukla erişkinlik ortasında yer alan ,gelişme, ruhsal olgunlaşma ve yetişkin yaşama hazırlığın gerçekleştiği bir psikososyal duraktır.

2- Ergenlik devrinin kökeni nedir?

Tümüyle biyolojik kökenli olan bu periyodun kıymetli ruhsal sonuçları vardır. Yani ergenlik psikososyal bir gelişme basamağıdır.

3- Ergenlik ne vakit başlar ,ne kadar sürer?

Çoklukla 9-11 yaşlarında başlar, 19-21 yaşına kadar devam eder,tamamlanır.

4-Ergelik periyodunda bireyin yaşadığı en değerli değişiklikler nelerdir?

Bu devirdeki süratli biyolojik değişiklikler ergene iki kıymetli özellik kazandırır.

 • Birincisi:Cinsel üremeyi sağlayan cinsel olgunlaşma,
 • İkincisi: Anne baba tarafından korunma ve bakılma gerekliliğini azaltan fizikî büyüme ve kendi kendine bakabilme gücü,yani temel amaç anne- babadan ayrılarak bağımsızlığın kazanılması,karşı cinsle bağların sağlıklı kurulabilmesidir.

5- Bu periyotta ergen öncesinde sahip olmadığı hangi maharetleri kazanır?

 • Vücut imgesi kabullenilir.
 • Cinsel kimlik rolü belirlenir, kabullenilir.
 • Özerklik yani ebeynden bağımsızlaşma
 • Bir yetişkin kimliği edinme
 • Üretken bir birey olmaya hazırlanma
 • Yaratıcılık,sevme ,anlamlı maksatlar ve bedeller kazanır.

6- Ergenlik periyodu her birey için standart bir süreç varmıdır, Yoksa ergenlik periyodunda kişisel farklılıklar varmıdır?

Ergenlik biyolojik değişkenler kozmiktir.Ancak bu değişkliklere verilen Ruhsal v toplumsal cevaplar kozmik değildir.Bireyden bireye farklılık gösteririr.

7- Ergenlik devrinin kendi içinde evreleri varmıdır? Bu devirde belirleyen karateristik özellikleri nelerdir?

 • Erken ergenlik (10-13) Bu periyodun temel fonksiyonu çocukluk rolünün terk edilmesidir. Ruhsal gelişim açısından hayatın beklide en sıkıntılı periyodudur.Bu devirde ebeveynlere geliştirilmiş uyumlu duygusal yapı değişir.Bu devirde ergen aile aktivitelerine daha az katılır. Anne baba yargıları kıymetsizleşir.
 • Orta Ergenlik Devri(14-16)yaş Güçlü akran bağlarının geliştiği periyottur. Anne babadan uzaklaşma eğilimi vardır.Akran kümeler ortasında duygusal bağlar gelişir.
 • Geç Ergenlik (Yaş aralığı nedir, varmıdır? )
 • Erişkin davranışlarının görüldüğü üniversaldir. Bu devirde cinsel kimlik oturur. Cinsel çatışmalar yerini mesleksel ve toplumla ilgili problemlere bırakır.

8-Bu devirde ergenin otoriteyle ortası nasıldır?

Bireyin tanıştığı birinci otorite figürü ailesidr/ebeveyndir.

Bu devrin başında zoraki olarak kabuledilen ebeveyn otoritesi sorgulanmaya başlar.

9-Bu periyotta ebeveyn tavırları nasıl olmalıdır?

Anne-baba bilhassa kendi ergenlik devirlerindeki ruh hallerini hatırlamaya çalışmalıdırlar. Bunu gerçekşeştirebildiklerinde çocuklarını daha kolay anlayabileceler,empati kurabileceklerdir.

Bu devirde bilhassa anne-baba tavırları ortak kararlarla şekillenmeli,tutarkılık ve karlılık prensibinden uzaklaşılmamalıdır.

10- Ergenin bu periyotta davranış özellikleri nelerdir?

 • Ergen bu devirde tutarsız ve çelişkilerle doludur.
 • Anne-babaya karşı çift istikametli zıt hisler besleyebilir.Sevgi,kızgınlık ve öfke bir ortadadır. Sözel salırganlıkların artması olağanır.
 • Şiddet eğilimi artar.
 • Negatif,karamsar ve dürtüseldir.
 • Soumlulukları reddeder.
 • Depresyon eğilimi artar.
 • Şahıslar ortası dengeyi bulması zorlaşı.
 • Kendi eleştiriya kapalıyka ,özellikle aile bireylerini çarçabuk eleştirir.
 • Bu periyotta mualif olma davranışları sıklıkla görülür.

11- Bu dömende yaşana aile içi çatışmaların temelinde neler vardır?

Bu devirde çoğunlukla ana-baba ergenin kendi paha yargı sistemleri içinde kalmasını beklerler.Kimlik arayışı içinde olan birey ise ‘farkı’ olmaya uğraşlar.İki taraf ortasında ki bu aykırılık ‘ Jenerasyon Çatışmasını’ oluşturur.

12- Konuttaki öteki hangi faktörler bu çatışmayı artırır?

Konuttaki cezalandırıcı onur kırıcı ,soğuk ve uzlaşmadan uzak tavırlar da bu çatışmayı artırır.

13- Pekala bu periyotta ebeveyn nasıl bir yaklaşım içinde olmalıdır?

Fiziksel-ruhsal baskının ve zorlamanın olabildiğince kullanılmadığı ilgi biçimi uygulanmalıdır.

Anne-baba ergeni ,sabırla dinleyebilmeli,onu anlamaya çalışabilmeli,kararsız kaldığı durumlarda ,kendine vakit tanıyabilmelidir. Ani ve sert tavırlardan kati suretle kaçınılmalıdır.

Esneklik gösteren daha az cezalandırıcı ,destekleyici ebeveyn tipi daima daha yeterli sonuçlar elde eder. Ergenin meskende birey olarak algılanması itibarının olması aile içi ilgileri olumlu istikamette tesirler.

Meskende ergenin fikrinin alınması , kararlara katılması ,önemli olduğu hissinin yaşatılması benlik hürmetini da artırır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir