Eşcinsellik, Homoseksüelite, Lezbiyenlik Nedir? Tedavisi Var mıdır?

Tarih boyunca cinsellik ve cinsiyet üzerine bir çok şey söylenmiş olmasına karşın, eşcinsellik ve türevi
mevzular üzerinde konuşulmaya ve yanlış bilgiler dolaşmaya devam etmektedir. Genel ortalamadan farklı
olan eşcinsel eğilimler insanlık tarih boyunca yanlış, çarpık, hastalıklı olarak değerlendirilmiş ve bu
eğilime sahip bireylere sapkın gözüyle bakılmıştır. 1970′li yıllara kadar psikoloji topluluğunda da olağandışı
olarak bedellendirilen eşcinselliğin bir hastalık ya da bir tercih olmadığı kabul edilmiş ve hastalık
sınıflamasından çıkarılarak doğal ve olağan olarak kabul edilmiştir. Halbuki eşcinsellik kavramı insanlık
tarihi kadar eski olmakla birlikte, insanların yanı sıra tabiatta bir çok hayvanda da görülen doğal ve
olağan bir durumdur. Tabiatta eşcinsel eğilim gösteren onlarca hayvan çeşidi vardır.

Toplumlarda eş cinselliğin reddedilme nedenleri ortasında bir çok sebep varken en değerlisi din ve toplumsal
dayatmacı normlar olmuştur. Bilhassa son yıllarda gelişmiş ülkelerde eşcinsel evliliklere müsaade verilmeye
hatta eşcinsel çiftlerin ya da bireylerin evlat edinilmesine dair bir çok yeni uygulama başlatılmıştır.

Eşcinsellik: Bir erkeğin cinsel ve duygusal taraftan erkeklere ilgi duymasıdır.
Lezbiyen: Bir bayanın cinsel taraftan bayanlara ilgi duymasıdır.
Biseksüel: Bayan ya da erkeğin cinsel istikametten her iki cinse de ilgi duyan.

Transseksüel: ‘Ben erkek olarak bir erkeğe aşık oluyorsam, o vakit kesin ben bir kadınım’
Bu niyet homoseksüel erkeklerde oluşabilen bir niyettir ve birçok toplumlarında bu formda yanlış
düşündükleri görülür. Ergenlerde ve erişkinlerde primer ve sekonder cinsiyet özelliklerinden kurtulma
üzerine baş yorma davranışı çok sık görülür. Örneğin öteki cinsiyeti taklit etmek icin kendi cinsiyet
özelliklerini fizikî olarak değiştirmek üzere hormon, cerrahi ya da öteki tıp bir teşebbüs uygulanmasını
ister. Transseksüelliğin ayrıyeten iki tipi vardır, birincisi primer transseksüeller, bu bireyler çocukluğundan
itibaren yanlış bedenin içinde hissederler. İkincisi sekonder transseksüeller, bu şahıslar transseksüel
olduklarını daha olgun yaşta keşfederler ve daha evvel ergenlik periyotlarında erkek ve ya bayan üzere
yaşamıştır. Transseksüellerde yanlış cinseyette doğduğuna ait bir inanç taşırlar. Tıpkı vakitte uzun
bir mühlet boyunca cinsiyet değişimi isteğindedirler. Cerrahi teşebbüs sayesinde diğer/karşı cins olarak
yaşayabilirler.

Transgender/Cinsel Kimlik Bozukluğu:
Hayatın ileri vaktinde artık bir bayan yahut erkek olarak büyümek ehemmiyet taşımamaktadır, lakin daha çok
şahsî ve toplumsal hayatı geliştirmeye bakılır (Bussey & Bandura, 1999). Cinsel Kimlik gelişmesi genelde
küresel olarak şu şeklde gelişir;

Bayan ve erkeğin yüzünü ve sesini ayırt etmeyi öğreniriz.
Birey kendini bayan ve ya erkek olarak yaşamayı öğreniriz.
Bayan ve ya erkek olarak davranmaya başlar.
Cinsel Kimlik Bozukluğu tam hangi yaşta gelişir diye bir tespit yok lakin çocuğun 18-30. ayında oluştuğu

düşünülür (Zucker, 1999).Erkek çocuklarında, penis ya da testislerinin iğrenç olduğunu, ilerde yok
olacaklarını ya da bir penis sahibi olamamanın daha yeterli olacağını öne sürme, kuralsız kaba saba
oyunlardan tiksinme ya da erkeklere mahsus oyuncakları, oyunları ve aktiflikleri reddetme üzere bir ekip
davranışlar görülür.
Kız çocuklarında, oturarak idrar yapmayı reddetme, penisinin olduğunu ya da ilerde bir penisinin
olacağını öne sürme, göğüslerinin büyümesini ya da menstruasyon görmeyi istememe üzerinde durma
ya da olağan kadınsı giysilere karşı ileri derecede tiksinti duyma üzere davranışlarla kendini
gösterir.Ergenlerde ve erişkinlerde öbür cinsiyette olma isteğini lisana getirme,sıklıkla kendini öteki
cinsiyetteymiş üzere gösterme, öteki cinsiyetteymiş üzere yaşamaya ya da davranılmayı isteme ya da öbür
cinsiyete mahsus hislerinin ve reaksiyonlarının olduğuna ait bir inanç taşıma üzere kendini gösterir. Cinsel
kimlik bozukluğu da karşı cinsiyetle güçlü ve daima bir özdeşim kurma vardır.
Cerrahi ya da öbür cins bir teşebbüs uygulanmasını isteme ile kendini gösterir. Birtakım erkekler testis ve
göğüs dileğindedir. Birtakım bayanlar göğüsü bayanın bir sembolü olarak gördükleri için göğüslerini cerrahi
teşebbüs ile aldırır lakin genital bölgesini değiştirmek istemez.
Cinsel Kimlik hayatın bir modülüdür, bunun kültürel ve evrimsel sebepleri vardır. Erkekler ve bayanlar

hayatlarında kültürün tesiri altında farklı bir biçimde toplumsal birey oluyorlar (Eagly, Wood Johannesen-
Schmidt, 2004)

Bilhassa kapalı toplumlarda birçok eşcinsel kendi kimliğini gizlemekte ya da bundan utanmaktadır.
Bunun ana nedenleri ortasında toplumsal baskı ve dışlanma, aile baskısı, iş yerinde yaşayacağı meseleler
üzere sebepler başta gelmektedir. Halbuki eşcinsellik bir seçim değil doğal bir dürtüdür. Nasıl ki bir erkek
kendini bayanlardan hoşlanmak konusunda zorlamıyor ve doğallığında bir bayana ilgi duyuyorsa birebir
durum bir eşcinsel içinde geçerlidir.
Bir çok eşcinsel insan ebeveynlerine ve ailelerine karşı açılmaktan korkuyor. Eşcinsel olduklarını
paylaştıktan sonra ebeveynlerin nasıl karşılayacaklarını ve davranacaklarını bilmedikleri için bir endişe
duyuyor ve açılmamayı tercih edebiliyorlar ve saklı yaşamanın yükünü göze alıyorlar.

Biz aileleri üç kümeye ayırıyoruz: korkan aileler, bilgiye sahip aileler ve kabul etmeyen aileler.
1.Korkan aileler
Genelde korkan ebeveynler eşcinsellik hakkında çok bilgileri olmayan kısım oluyor. Televizyon ve
medyadan, ahlak anlayışı, kültürden ötürü, negatif bir ön yargıya sahip olabiliyorlar. Eşcinselik beyinde
hastalık olduğu düşünülüyor, bir müddette bu bu türlü kitaplarda yer almıştı. Ve ya eşcinseller bir şizofren ve
aids taşıyıcı üzere bir kadro teoriler düşünülüyor. Korkan ebeveyn kısmının endişeleri çoklukla bu
sebeplerden kaynaklanıyor:
-Aileye ve arkadaş etrafına karşı utanç duygusu
-Çocuğumuzla dalga geçilirse
-Torunumuz asla olamayacak ıstırabı

Çocuğumuz berbat ve dışlanmış bir hayat yaşayacak ve hatta parayla fuhuş yapacak kanısı.2.Bilgiye
sahip olan aileler
Bilgiye sahip olan ebeveynler eşcinselliği araştırdıkları ve bildikleri için daha rahat olabiliyorlar. Çocuğunu
tanıdığı için ve aslında açılmasını beklediği için de şaşıra biliyorlar. Bilgiye sahip olan aileler çocukları
açıldıktan sonra bir mühlet vakte muhtaçlık duyabilir ve ‘’çocuğumun memnun olmasını istiyorum’’ kanısıyla
vakitle kabullenen aileler var.3.Kabul etmeyen aileler
Kabul etmeyen ebeveynler inancına, kültür ve ahlak anlayışına nazaran eşcinselliği yanlış buluyorlar. Bu türlü
niyete sahip olan aileyi en düzgün çocukları tanır ve en uygun açılma yolunu da çocuk bilir aslında. Bu
kümedeki aileler bazen bir daha çocuğuna şiddet gösterebilir ve en makus durumda bir daha görmek
istemediğini söyleyebilir.
Bu türlü durumlarda aileye açılmak için, muteber ve şiddet üzere reaksiyona maruz kalamayacağınız yer

seçmeniz kıymetlidir.

Çocuğunun eşcinsel olduğunu öğrenen ailelerde ortaya çıkan genel reaksiyon ”yas”tır. Yas sürecinin 5
basamağı vardır;

Şok: aile ne olduğunu anlamaz ve adeta öğrenmiş oldukları gerçek karşıs
ında şok geçirir ne
yapacaklarını bilemezler.

İnkar: aile bu türlü bir şeyin olamayacağını, çocuklarının palavra söylediğini ya yanlış şeyler hissettiğini
düşünerek gerçeği reddederler.

Pazarlık: aile bunun gerçek olamayacağını düşünüp psikolog, psikiyatrist ya da hocalara giderek bu
durumu değiştirmenin yolunu arar. Hatta bu süreçte bunu tedavi edebileceğini sav eden bir kişi
tarafından da Maalesef istismar edilir ve sömürülürler. Dermanları tükenen ve gerçekle yüzleşen aile
durumu kabul etek zorunda olduğunu anlar.

Öfke: kabul süreci öfkeyi de beraberinde getirir. Aile çocukla ilgili bahislerde kendilerini hatalar ya da öfke
duyar. Bunun yanı sıra çocuklarına ve dünyaya yönelik içlerinde bir öfke ve isyan duygusu uyanır.

Depresyon: gerçeği kabul eden aile üyelerinde içe kapanma, ve isteksizlik üzere bir dizi reaksiyonun oluştuğu
aslında esirgeyici olan bir süreç deveye girer. Ve bu depresif devrin akabinde gerçekle yüzleşen ve
kabul eden aile yeni hayatına adapte olma istikametinde uğraş sarf eder.

Üstte anlatılan süreç olağan bir işleyiştir aile üyeleri bu süreçlerin rastgele birinde takılı kalırlarsa
çaşitli psikoloji problemlerin yanı sıra çocuklarıyla da faklı meseleler yaşamaya devam ederler. Örneğin bu
gerçeği reddederek (inkar) çocuktan uzaklaşırlar.

Böylesi bir süreçte hem eşcinsel olan kişi hemde ailesinin takviye alası kabul ve ahenk sürecinde büyük
faydalar sağlamaktadır.

Aileye açılırken (coming out) dikkat edilmesi gereken kimi şeyler vardır;

Birincisi ebeveynlerinizle şahsen kendiniz konuşarak açılabilirsiniz. Açılmadan evvel ‘sizlerle kıymetli bir şey
paylaşacağım’ ve ya ‘sizinle paylaşacağım şey benim için çok ehemmiyet taşıyor’ diyerek açılabilirsiniz. Bu
cümleleri kullanarak artık geri dönüşü yok hissi sizi açılmaya daha kolay itebilir. ‘Ben eşcinselim’ yerine
‘ben erkek ve ya kızlardan hoşlanıyorum demek ile o şok anını hafifletebilirsiniz.

Mektup
Mektup yoluyla kendi hislerinizi rahatlıkla açıklayabilirsiniz kendi temponuzda hoş bir halde
hislerinizi söz edebilirsiniz. Mektubun bir öteki avantajı kimsenin sizi bölemeyeceği ve baştan sona
rahat bir halde anlatabilme talihini verir.

Güvendiğiniz Beşerden Dayanak Almak

Son olarakta güvendiğiniz bir insanı yanınızda bulundurarak daha şuurlu açılabilirsiniz .

Son olarak bilinmesi gereken şeyi tekrar hatırlatacak olursak eşcinsellik bir hastalık ya da anormallik
değil doğal ve genelde doğuştan getirilen bir eğilimdir. Tedavisi kelam konusu değildir. Sadece şayet
eşcinsel kişi bu eğilimden uzak durmak ve bunu yaşamak istemediğini belirtirse psikologtan alacağı
dayanak sayesinde cinsel eğilimini değiştirmese bile bunu denetim altına almayı ve hemcinslerine
yönelmemeye yönelik birtakım marifetler kazanmayı öğrenebilir. Bu birazda sigara ya da alkolden uzak
durmayı (yani bir bağımlılıktan)öğrenmek üzeredir. Kişi hala alkol ya da sigara içmek ister lakin uzak
durmak için yapması gerekenleri bilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir