Hipnoz

Hipnoz Nedir?
Hipnoz, bakışla, kelamla yahut kimi yardımcı objeler kullanılarak, telkin ile oluşturulan özel bir şuur hâlidir. Bir öteki deyişle bir trans hâlidir. Bu trans sırasında, kişi etraftan gelen tüm (ses, ışık, koku vb.) uyaranlara kendini kapatır yahut aldırmazken, hipnoz yapan kişinin telkinlerini artmış bir dikkatle dinler, anlar ve istekli iştirakle uygular.

Hipnoterapi Nedir?
Hipnoz aracılığı ile (hipnoz sırasında) uygulanan tedavilere verilen genel isimdir.

Hipnoz bir uyku mudur?
Hipnoz mutlaka bir uyku hâli değildir. Dışarıdan bakıldığında, hipnozdaki kişi güya derin ve huzurlu bir uykudaymış üzere görünür. Tıpkı yanlış müşahedesi yapanİskoç Tabip James Braid1840 yılında bu trans hâline, Eski Yunan’daki uyku rabbiHypnosis’tenesinlenerekhipnozismini vermiştir. Çok kısa bir mühlet sonra şahsenDr. Braidbu trans hâlinin uyku olmadığını fark etmiş ve hipnoz isminin uygun olmadığını açıklamış olmasına rağmen, bu yerleşmiş olduğu için hipnoz isminin kullanımı devam edegelmiştir.

Bir kişi, isteği dışında zorla ya da farkında olmaksızın hipnoza sokulabilir mi?
Hayır! Bu mümkün değildir. Hipnoz kişinin istekli isteği ve iştirakiyle gerçekleştirilen bir trans hâlidir. Hipnoz yapan kişi, hipnoza girmeyi istekli olarak kabul eden bireye hipnoza girmesini sağlayacak birtakım telkinler verir. Kişi bu telkinleri uygulayarak hipnoza girer. Hipnoza girmek istemeyen bir kişi kendisine söylenen telkinleri gerçekleştirmeyi reddedeceği için hipnoza girmez.

Hipnozdaki kişi hipnoz yapanın tüm söylediklerini olduğu üzere kabul eder ve motamot uygular mı?

Hayır!Hipnoz sırasında kişinin şuurlu denetimi ortadan kalkmaz. Hipnoz yapan kişinin söylediği her şeyi duyar, anlar, hatta yargılar. Yapması istenilen şey kişinin toplumsal ve ahlâki bedellerine uygun değil ise kabul etmez, uygulamaz. Israr edilirse kişi hipnozdan çıkar.

Hipnoza giren bir kişi istemediği hâlde sırlarını açıklar mı?
Hipnozdaki kişinin şuurlu denetimi ortadan kalkmadığı için istemediği sürece hiçbir sırrını söylemez, özel bilgileri vermez. Hipnozdaki kişi lakin, söyleyeceği şeylerin kendisi için (örneğin hastalığının tedavisinde işe yarayacağı şeklinde) faydalı olacağına inanır ve hipnoz yapan şahsa güvenirse sorulan sorulara karşılıklar verir.

Hipnozdan “uyanamamak” mümkün müdür?
Hipnoz bir uyku olmadığı için, uyanamamak diye bir şey olamaz. Hipnoz yapan doktor, terapi sonunda şahsa hipnozdan çıkacağı telkinini verdiği vakit kişi hipnozdan çıkarak gözlerini açar.

Hipnoz nasıl oluşur? Hipnoza girmenin temel şartları nelerdir?
Hipnozun oluşmasında üç temel öge vardır:Gönüllülük,konsantrasyonvehayal gücü.Hipnoza başlanırken, kişi evvel hipnoza girme konusunda istekli ve istekli olmalıdır. İstekli ve istekli olan kişi, doktorun kendisine söylediği (hipnoza giriş için verdiği) telkin cümlesine tüm dikkatini verir, ağırlaşır. Sonra da söylenen telkinin içeriğini hayal ederek gerçekleştirir. Buradan da anlaşılabileceği üzere bir kişinin hipnoza girebilmesi için istekli olması, konsantrasyonunun ve hayal gücünün kâfi olması zaruridir. Yahut bir öbür deyişle isteksiz, gönülsüz olanlar ya da konsantrasyonu ve hayal gücü yetersiz olanlar hipnoza giremezler.

Hipnoza yatkınlık (hipnotizabilite) ne demektir? Herkes hipnoza girebilir mi?
Hipnoza girebilme yetisine hipnotizabilite (hipnoza yatkınlık) ismi verilmiştir. Herkesin hipnoza yatkınlığı (hipnotizabilite) farklıdır. Bu nedenle herkes hipnoza giremez. Çocuklar hipnoza son derece yatkındırlar. Yapılan araştırma sonuçları, hipnoza yatkınlığın en fazla olduğu periyodun 6-10 yaş ortası olduğunu göstermiştir. Yaş ilerledikçe hipnoza yatkınlık giderek azalır. Genel olarak toplumun %10-15’inde hipnoza yatkınlık yoktur. Bu kesim mutlaka hipnoza giremez. Toplumun %70-80’inde orta seviyede bir hipnoza yatkınlık, %10-15’inde ise yüksek seviyede hipnoza yatkınlık vardır. Yani toplumun büyük bir çoğunluğu hipnoza girebilmektedir.

Hipnoza yatkınlığı etkileyen etkenler nelerdir?
Hipnoza yatkınlık yetisi,kişilik yapılarınave içinde bulunulanruhsal rahatsızlığabağlı olarak değişmektedir. Örneğin, kuşkucu, kimseye güvenmeyen, her şeyi denetim etmeye çalışan ya da kendisini herkesten çok üstün ve pahalı gören kişilik yapılarına sahip olan bireyler kolay kolay hipnoza giremezler. Birebir biçimde obsesif-kompulsif bozukluk, şizofreni, ağır depresyon, paranoid bozukluk ve demans (bunama) hastalarının hipnoza yatkınlıkları sağlıklı insanlara nazaran daha düşüktür.

Hipnozla geçmiş hayatlara yahut geleceğe gitmek mümkün müdür?

Muhakkak hayır! Maâlesef en çok berbata kullanılan alanlardan biri de budur. Tahminen kişinin kendi hayatındaki kimi bilinçdışına bastırılmış rahatsızlık verici anıları ortaya çıkarmakta kullanılabilirse de, bu çok özel ve katiyen uzmanlarca uygulanabilecek bir tekniktir. Evvelki hayatlara ve hele geleceğe gitmek mümkün olsaydı, herkes baht oyunlarıve aklınıza gelebilecek her şeyi görüp vaktin akışını değiştirirdi! Bu türlü vaatlerle yaklaşan teğin mutlaka şarlatan yahut kendisi psikiyatrik hasta olan birisi olduğunu düşünebilirsiniz.

Hipnoz nerelerde / hangi hastalıklarda kullanılabilir?

Psikiyatride:Tik, kekemelik, enüresis noktürna (gece işemeleri), trikotilomani, yeme bozuklukları, obezite, psikojenik ağrı bozukluğu, konversiyon bozukluğu, cinsel fonksiyon bozuklukları, sigara bağımlılığı, dissosiyatif bozukluklar, fobiler, panik bozukluğu, agorafobi, toplumsal fobi, imtihan telaşı, travma sonrası gerilim bozukluğu…

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir