İdrar yolu enfeksyonu

Çocuklarda idrar yolu enfeksyonlari

İdrar yolu enfeksiyonları çocukluk çağının sık görülen hastalıklardan biridir.

Lakin ,sinsi seyretmesi ve tedavi edilmediği takdirde ağır sonuçlara yol açması öteki çocuk

Hastalıklarından farklı bir değer taşır.

11 yaşına gelen her 100 erkek çocuktan birinin, her yüz kız çocuktan üçünün bir kere idrar yolu enfeksiyonu geçirdiği kabul edilir. Nedeni aşikâr olmayan her yüz ateşli çocuktan beşinde idrar yolu enfeksiyonu vardır.

İdrar yolu enfeksiyonları birden fazla vakit çocuk ve aile tarafından fark edilemeyecek

Kadar silik belirtilerle seyreder.özellikle kronik seyirli hastalık kolaylıkla gözden kaçırılıp yıllarca tedavisiz kalabilir; sonuçta önemli organ hasarı olur.

Tüm bu sebeplerden dolayı ailelerin idrar yollarının yapısı ve hastalıkları üzerine bilgi sahibi olmaları son derece kıymetlidir.

İdrar yolları yapısına kısaca değinelim;idrar böbreklerde üretilir,üreterler ile idrar torbasına akıtılır ve burada depolanır.idrar torbasında (mesane ) toplanan idrar,boşalması gerektiği vakit mesane tabanındaki kasların gevşemesi ile üretra kanalı yoluyla dışarı atılır.

Üretra ,erkek çocukta penis ucunda sonlanırken kız çocuklarda vajen açıklığının çabucak üstüne açılır.

Sağlıklı çocukta ,idrar da hiç bakteri bulunmaz.idrar da saptanan bakteri iki yerden kaynaklanabilir:

1_anüs ve genital bölgeden bulaşan bakteriler

2_kan yoluyla bedenin diğer bölgelerinden gelen yerleşen bakteriler

idrar yolu enfeksiyonu böbrek de yerleşirse piyelonefrit ; mesanede yerleşirse sistit;üretrada yerleşirse üretrit olarak isimlendirilir.

İdrar yolu enfeksiyonunda görülen esas belirtiler şunlardır: ateş,sık ve ağrılı idrar yapma,alt ıslatma yahut karın,yan ve sırt ağrısı;iştahsızlık,kusma berbat kokulu,kanlı,tortulu idrar yapma ve bebekte huysuzluk ve gelişme geriliği

Üstteki belirtilen bir yahut birkaçı görülen bebekte aile vakit kaybetmeden çocuk doktoruna danışmalıdır.

İdrar yolu enfeksiyonunun doktor tarafından tespit edilmesindeki birinci ve temel adım idrar analizidir.idrar genital bölgeye plastik bir torba yapıştırarak,idrar sondasıyla yahut daha hassas bir inceleme gerekiyorsa, mesaneye enjektör ile girilerek alınabilir.

İdrar yolu enfeksiyonları antibiyotiklerle tedavi edilir.hastalığın şiddetine nazaran uygun antibiyotik ve uygulama biçimi kesinlikle çocuk doktoru tarafından belirlenir.

Şayet hastalık çok ağır belirtilerle seyrediyorsa enjeksiyon stilinde uygulama gerekebilir.hafif olaylarda ağız dan verilen tedaviler kâfi olur.bu tedavilerin erkenden ve tesirli biçimde yapılması enfeksiyonun yayılmasını ve böbrek hasarı oluşmasını önlemek açısından son derece değerlidir.tedavi ekseriyetle 7-14 gün müddet ile tertipli halde uygulanır.ilaçların tam ve düzgün alındığından emin olunmalıdır.

Tedavi yarıda kesilirse hastalık daha ağır halde nüks edecektir.

Birtakım durumlarda, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının altında,doğumsal idrar yolu anatomik bozukluğu bulunabilir.idrar mesanede göllenir ve üreterlere gerçek kaçış (reflü)bulunabilir.

Sağlıklı boşaltılamayan idrar,zamanla iltihaplanır ve kronik enfeksiyon süreci başlar.

Bu çocuklardaki hastalık tedavilere karşın sık sık tekrarlar.

Böylesi bir anatomik bozukluğun saptanması ilaçlı böbrek sineması (İVP)veya katater ile mesaneye renkli ilaç verilip görüntülenme yoluyla olur.

Bunun yanı sıra öbür görüntüleme yöntemleride,teşhis de yardımcıdır.

Anatomik bozukluğa bağlı kronik enfeksiyonlarda altta yatan bozukluk cerrahi usulü ile düzeltilmek zorundadır.

Erken teşhis ve tedavi ile hayati kıymeti olan böbrekler korunmuş olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir