İnmemiş testis

İnmemiş testis çocuklarda kasık bölgesinde fıtık ve hidroselden sonra üçüncü sıklıkta rastlanılan cerrahi bir meseledir.
Testisler intrauterin hayatta karın içerisinde gelişir. Embryonel hayatın 7.ayında inguinal kanal içerisine girer. Daha sonra kanal içerisinde bir çıkıntı halinde bulunan Prosesus vaginalisi de sürükleyerek aşağı iner ve doğumda torba (skrotum içerisinde) yahut inguinal kanalın dış ağzı hizasında bulunur.
İnmemiş testisin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte iniş yolundaki mekanik manialar, testisin yapısında bozukluk, intrauterin hayatta kandaki gonadotropik hormon seviyesinin yetersizliği üzere etkenler ileri sürülmektedir. Hormonal yetersizlik teorisinde tek taraflı inmemiş testislerin izahı hayli güçtür.
İnmemiş testiste Prematüre çocuklarda % 30,3 oranında, yeni doğan bebeklerde %3,4 bir yaşını tamamlamış bebeklerde %0.66 , erişkinlerde ise %0,28 dir.
İnmemiş testisin % 15 kadarı iki taraflıdır. Sağ tarafta görülme sıklığı sol tarafa kıyasla biraz daha fazladır.
Testisin inmemesi ile ortaya çıkan sıkıntılar nelerdir :
1.Testisteki histopatolojik değişiklikler
2.İngüinal herni ( kasık fıtığı )
3.Seksüel ve çocuk yapma durumu
4.Testis torsiyonu( spermatik kord torsiyonu )
5.Travma
6.Psikolojik değişiklikler
7.Kansere dönüşüm potansiyeli
1.Testisteki histopatolojik değişiklikler ;
İnmemiş testislerle ilgili histopatolojik ( yapısal ) çalışmalar bir yaşından itibaren , inmemiş testislerde dejeneratif değişikliklerin başladığını ve ilerleyen yaşla bu değişikliklerin başladığını ve ilerleyen yaşla bu değişikliklerin ağırlaştığını ortaya koymaktadır.
2.İngüinal herni ( kasık fıtığı ) ;
İnmemiş testisli çocukların kasık kanalı (Prosesus vaginalis) %90-95 oranında açık kalarak ingüinal herniye neden olmaktadır.
3.Seksüel ve çocuk yapma durumu ;
İnmemiş testisli çocukların seksüel işlevinde bir bozukluk olmaz. Tek taraflı inmemiş testislerde üreme sorunu yoktur. Bunun yanında iki taraflı inmemiş testislerde %10 un altında olan üreme işlevi bir yaşında yahut iki yaşından evvel ameliyatla indirilen hastalarda olağana yakındır. Tek taraflı inmemiş testislerde inmiş testislerde yapısal bozukluğa neden olmaktadır.
4.Testis torsiyonu( Spermatik kord torsiyonu ) ;
Spermatik kordun ve testisin kendi aksi etrafında dönmesi ile oluşur. Torsiyon öncelikle venöz kan akımının dönüşünü mahzurlar. Bunun arteriyel kan akımının durması ile testiste nekroz (doku ölümü) husule getirir. Testis torsiyonu daha sık olarak genç erişkinlerde görülürse de çocukluk çağında 3 yaşın altında en sıktır. İnmemiş testis de retraktil testis ve travma neden olarak gösterilirse de uyku sırasında da torsiyon görülebilir. İnmiş testislerde de torsiyon gelişebilir. Testis çok derecede hassas ve ağırlı bir hal alır. Skrotumda renk değişikliği olur. Ayrıyeten teşhis boğulmuş fıtık orşit (testis iltihaplanması) ve hidroselle yapılmalıdır. Torsiyon da translüminasyon negatiftir. Teşhis hızla konularak cerrahi müdahale ile torsiyon düzeltilmelidir aksi taktirde testis de doku vefatı oluşur. Bir taraf testisteki harabiyet öteki testisi de negatif istikamette tesirler.
5.Travma ;
İngüinal kanal içerisindeki testisler, skrotumdakilerine kıyasla travmaya daha açıktır.
6.Psikolojik değişiklikler;
Çocuklar bir yaşından itibaren dış genital organları ile ilgilenmeye başlarlar. Penis onlar için herşeyin üzerinde bir varlık olur. Testislerin skrotum içinde olup olmaması 4-5 yaşına kadar değerli bir fizik yahut ruhsal tesir yapmaz. Fakat anne ve babanın çocuklarının bu durumu nedeni ile telaşa kapılarak onların yanında ilerideki erkeklik durumlarının ne olacağı formundaki tartışmaların, çocukta depresyon ve eksiklik hissi yaratır. Beş yaşından sonra bir yahut iki testisin skrotumda olmadığını, fark eden çocuk büyük bir endişe ve depresyon içine girebilir.
7.Kansere dönüşüm potansiyeli;
İnmemiş testislerde kanser bahtı inmiş testislere kıyasla daha yüksektir. Her nekadar evvelce ameliyat ile (orşiopeksi) indirildiğinde kanser oranının değişmediği lakin testisin takibinin kolaylaştığı düşünülmekteydi. Lakin literatürde 10 yaşından evvel indirilmiş testislerde kanser oranının olağanüstü düşük olduğu gösterilmiştir. Bu erken ameliyatın kansere dönüşümünü azalttığını göstermektedir.
Genel olarak testis kanserleri öbür tümörlere kıyasla daha azdır. Bu nedenle aileye kanserden bahsedip korkutarak orşipeksi yapılması hakikat olmaz. Kanser riski nedeni ile skrotuma indirilemeyen karın içi testislerin çıkartılmasını önerenler vardır.
İnmemiş testislerde tedavi prensipleri ;
İnmemiş testislerde evvelden okul öncesine kadar hastaların takibi (6 – 7 yaş ) tavsiye edilirdi. Son 10-15 yıldır yapılan araştırmalar şayet testis bir yaşın sonuna kadar inmemişse bundan sonra bizatihi inmesinin imkansız olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıyeten birtakım araştırmalara nazaran bir yaşından sonra inmemiş testislerde dejeneratif değişikliklerin başladığı gösterilmiştir. Bu nedenle inmemiş testis ameliyatının bir yaşında fakat kesinlikle iki yaşından evvel yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.
İnmememiş testislerde hormon tedavisinin yeri ;
İnmemiş testislerde kimi endokrinologların, intrauterin hayatta testisin üzerine hipofiz ön-lob hormonlarının tesiri olabilir niyetine dayanmaktadır. Son yirmi yıldır çabucak hemen tüm çocuk ve çocuk cerrahi merkezlerinde hormon tedavisi terkedilmiştir. İntrauterin hayatla testisin inişi üzerine hormonların tesiri hakkında bugün kâfi bilgimiz olmadığı üzere, ameliyat sırasında ingüinal kanalda rastladığımız fibröz tunika vaginalisi, hormon tedavisinin ortadan kaldırdığı ve testisi indirdiği kabul edilemez.
Puberteden evvel uygulanan hormon tedavisinin istek edilmeyen yan tesirleri de olmaktadır. Tek taraflı inmemiş testislerde verilen hormonun, inmiş testis üzerinde vakitsiz ve çok büyümelere neden olduğu görülmektedir. Ayrıyeten hormonların spermatogenezis üzerine olumsuz tesirleri gösterilmiştir. Bunun yanında hormonların karsinojenik tesirleri hala münakaşa hususudur.
BU NEDENLEDİR Kİ HORMON TEDAVİSİNİN İNMEMİŞ TESTİSTE YERİ YOKTUR.
Yapılan histopatolojik çalışmalar inmemiş testislerde dejeneratif değişikliğin başladığı bir yaşından evvel fakat kesinlikle iki yaşındam önce, testisin cerrahi olarak indirilmesi (orşiopeksi) gerekliliğini ortaya koymuştur. Klinik olarak bariz ingüinal herni tedavisi ile birlikte en kısa mühlet içerisinde ameliyat yapılmalıdır.
Testisin olmadığı yahut atrofik olduğu durumlarda ruhsal ve estetik bozukluğu önlemek için testis protezleri kullanılabilir.
EKTOPİK TESTİS
Olağan iniş yolunu takip ederek üst ingüinal kanala geçen ama skrotum yerine perineal yahut femoral bölgede yerleşmiş testisler için kullanılır. Bu türlü testislerin cerrahi olarak skrotuma indirilmesi gerekir.
RETRAKTİL TESTİS ( UTANGAÇ YAHUT MAHÇUP TESTİS) : Bu durumda testis aslında skrotuma inmiş olmasına karşın, çeşitli situmüluslar sonucu inguinal kanalın dış açıklığı içine çekilmiştir. Vakit zaman skrotum içerisine de inerler, vakit vakitte skrotum yerine inguinal kanala yanlışsız üst çıkarlar. Burada gerçek bir inmemiş testis kelam konusu değildir. Lakin testis günün aşikâr bir müddetinde skrotuma inmiyorsa bu türlü testislerde spermatogenez ( sperm üretimi ) bozulabilmektedir. Bu nedenle retraktil olduğu biçiminde bedellendirilen bu üzere durumlarda ( günün çoğunluğunu ingüinal kanal yahut ingüinal kanalın dış ağzında geçiren testisler) inmemiş testis kümesinde kıymetlendirmek hastanın faydasına olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir