Kekemelik

Çocuklardaki ani duygusal değişikliklerin konuşmalarında kekemelik oluşturduğu uzun vakittir bilinmektedir.Kekemelik lisan ve konuşma gelişimi evresindeki her yüz çocuktan 4’ünü etkileyen, yaygın bir sıkıntıdır. Var olan tablo şudur ki, çocuk bir ve iki yaşları ortasında olağan konuşur. Konuşmasındaki kısa uzatmalar birinci işaretlerdir. Kekemelik ekseriyetle yavaş ilerler. Çocuklarda konuşmadaki akıcılığın olağan olan yani gelişim içerisinde görüleni ile kekemelik başlangıcının ayırt edilmesi kıymetlidir. Bunu konuşmada ki bozulmanın tipi, sıklığı ve tabiatı açısından kıymetlendirerek yaparız. Kekemeliğin en fazla geliştiği periyot olan 3-4 yaşlarında, çocuklar nörolojik, motor, bilişsel ve duygusal olarak atak içersine girerler. Pek çok çocuğun bu devirde konuşmaları bozulabilir. Zira, çocuklar yeni sözler öğreniyorlar, bunları birleştiriyorlar, anlamaları ve konuşmaları gelişiyordur. Bu yüzden konuşmalarının bozulması kelam bahsidir. Bu durumda yani konuşma bozulduğunda, lisan tahsil baskısını azaltmak ve bilhassa bir şeyler öğretmemek gerekir. Çocuğun öğrenmesi durmayacaktır lakin daha rahat bir basamakta seyredecektir. Konuşma düzeldikten sonra tekrar bu öğretim aktivitelerine geçilebilinir.

Ergenlik Problemleri

Ergenlik çağındaki gençlerin yaşadığı duygulanım dalgalanmaları ile oluşan denetimsiz öfke ve dışavurumlarda ailelerinin yaklaşımları çok kıymetlidir.Bu gençlere nasıl yaklaşılacağı konusunda uzman takviyesi almak;körü körüne kulak tan dolma bilgilerle gerçek bildiğimiz yanlışlara düşmemek gerekir.Anlayarak yaklaşmak;ve ona nazaran davranmak temek stratejidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir