Okul Öncesi Dönemde Öğrenilen Kelime Sayısının Çocuğun Okul Başarısına Etkisi?

Çocukların okul öncesi periyotta edindikleri lisan hüneri daha sonraki okul ve hayat muvaffakiyetini değerli ölçüde etkiliyor.

Okul öncesi çağda öğrenilen söz sayısı ile eğitim başarısı hakkında bilinen en kıymetli araştırma Hart ve Risley tarafından yapıldı. Hart ve Riesley farklı gelir düzeylerinden 42 çocuğu aileleriyle birlikte izlemişlerdi. Araştırmada çocuk ve ebeveynler ortasında geçen söz sayıları, anne babanın irtibatta cüret verici yada cüret kırıcı sözcükleri gözlemlenmişti.

Hart ve Riesley’in araştırmada elde ettikleri sonuçlardan kimileri şunlardı: varlıklı ve eğitimli bir ailenin üç yaşındaki çocuğu 1.116 söz bilirken fakir ve eğitim düzeyi düşük bir ailenin tıpkı yaştaki çocuğunun lakin 525 söz biliyor. Farklı çevrelerdeki çocukların söz sayıları ortasındaki bu fark her geçen ay artıyor ve emsal potansiyelle hayata başlayan bu çocuklar 3 yaşına geldiklerinde ortadaki söz dağarcığı önemli oranda açılıyor. Aşağıdaki tablo çocukların 4 yaşına ulaştıklarında çocukların karşılaştıkları söz sayısı ortasındaki farlı açıklıyor.

Hart ve Riesley anne baba ve çocuk ortasındaki irtibatın yalnızca söz sayısına odaklanmıyor elbette. Bu çalışma lisanın niye ve nasıl kullanıldığının da değerini gösteriyor.

Düşük sosyo ekonomik seviyede aileler çocuklarına konuşmalarıyla özgüven ve yürek vermiyor daha çok çocukların hamasetini kıran yasak içerikli cümleler kullanıyor . Üst sosyo ekonomik seviyede aileler hem çocuklarına daha fazla söz kullanıyor, hem de çocuklarını motive eden, yürek veren, sorgulamasını sağlayan cümleler kullanıyor.

Aşağıdaki çizelgede farklı sosyo ekonomik seviyede ailelerin bir sene boyunca lisana getirdikleri cüret verici ve cüret kırıcı tabirlerin ortalama sayısı görülmektedir.

Fakir ve eğitim düzeyi düşük ailelerin cüret kırıcı sözleri toplam sözlerin 2 katından fazla. Yani kullanılan sözlerden birçok azarlama, uyarma yada reddetmeye yönelik. Eğitimli ve varlıklı ailelerde ise cüret veren olumlu sözler, yürek kırıcı sözlerin 5 katından fazla.

Pekala Söz Sayısı Ve Kullanılan Lisanın Kalitesi Neden Değerli?

Bu sorunun karşılığını da bize yeniden tıpkı araştırma veriyor. Okul öncesinde kullanılan lisanın kalitesi zeka gelişimini ve hasebiyle gelecekteki okul muvaffakiyetini etkiliyor. Okul öncesinde başlayan bu fark şayet kapatılmazsa okula taşınıyor ve çocuğun daha sonraki okul başarısı ya da başarısızlığının en değerli etmenlerinden oluyor. Daha az söz duyan, aileleri tarafından yürekleri kırılan çoklukla ‘yapma’ ‘dokunma’ üzere olumsuz sözcüklerle daima uyarılan çocuklar okul hayatlarının devamında da sağlıklı alaka kurmakta zorlanıyor, özgüven badiresi ve davranış sorunları yaşıyorlar.

Okul Öncesi Çağda İrtibat İçin Teklifler

  1. Okul öncesinde zeka demek söz sayısı demek.. Okul öncesi gelişim testlerinde gelişim devirlerinde en kıymetli tesir lisan konuşma alanındadır. Çocuğunuzun lisan gelişimini münasebetiyle zeka gelişimini olumlu etkilemek istiyorsanız çocuğunuzla sağlıklı irtibat kurun. Söz hazinesini arttırmaya ehemmiyet verin. Meskende bu dayanağı vermekte zorlanıyorsanız etrafınızda çocuğunuza yarar sağlayacak kreşe yahut okul öncesi eğitim kurumlarına gönderebilirsiniz.

  2. Olumlu, yürek verici, açıklayıcı ve güç cümleler kullanın. ‘Yapma, dokunma’ demek yerine düşünmeye sevk edecek ‘dokunduğun vakit sana nasıl tesirler?’ ‘Bu husus hakkında sen neler düşünüyorsun’ üzere cümleler kullanmaya çalışın.

  1. Müspet konuşma çocuğunuzun özgüven kazanmasını sağlayacaktır. Çocuğunuzla elinizden geldiğince fazla ve elinizden geldiğince nitelikli karmaşık tümceler kullanarak konuşun Çocuğunuza olabildiğince kelam hakkı verin. Çocuğa konutta kelam hakkı verilmesi, çocuğun okulda da kendisini gerçek söz etmesini sağlayacaktır.

  1. Çocuklarla konuşmanın yanı sıra bilhassa çocuklara kitap okumak da çocukların lisan gelişimi için çok değerlidir. Okul öncesi devirde çocuğunuzun yaşına uygun kitaplar okuyun. Bol fotoğraflı kitapları çocuğunuza gösterip ondan yorum alın. Kitap ve fotoğraflarla ilgili düşünmeye sevk edecek sorular sorun.

  1. Çocuğunuzun merak hissini geliştirecek oyunlar oynayın. Meskende elektronik eşyalar taşınabilir oyunlar ile vakit geçirmesi dikkatini azaltıp gerilimini arttıracaktır. Çocuğunuzun merak hissini geliştirecek oyuncaklar hazırlayın ve birlikte sabırla oynayın.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir