PICT( İçimdeki Çocuk Terapisi) neden ve nasıl bu kadar etkili ve kalıcı?

Daha evvel de belirtildiği üzere problemlerin birçok kökü bilinçaltında saklıdır ve danışanın sorunu neden yaşadığıyla ve münasebetiyle ondan nasıl kurtulacağıyla ilgili hiçbir fikri yoktur. Lakin, danışanlar kök nedenleri bilseler bile bu erken periyot tecrübeler çoklukla büyük oradan suçluluk ve utançla çevrelenmişlerdir. Bu çeşit hisler rahatsız edicidir ve beşerler bunlara bakmak istemezler. PICT danışanlara bunu olaylardan bağımsız olacak biçimde öğretir zira olay çocuklukta yaşanmıştır çocuğa hiçbir utanç ya da hata bulaşmamıştır. 
Çocuklar suçlanmış çok kolay kabul ederler fonksiyonsuz aileler tarafından buna katiyen itilirler. Fonksiyonsuz ailelerin kendi yetersizliklerini ve suçluluklarını yansıtmak için çocuklarını birer nesne olarak kullanmaları çok kolaydır. Büyük oranda çocukların kusurları hayatın kurallarını yeni öğrendiği için masumanedir. Çocuklar hayatta inançlı ve uygun formda yol almak için ebeveynlerinden gelecek bilgilere bağımlıdırlar. Şayet ebeveynler misyonlarını hakkıyla yapamazsa çocuklar çok önemli yanlışlar yapmaya açık olurlar. Münasebetiyle şayet ebeveynler sorumluluklarını yerine getirmede başarısız oldularsa çocuğun yanlışlarının hatası otomatik olarak onların omuzlarına düşmelidir. Lakin, bu mevzular nadiren tartışıldığı yahut incelendiği için çocuklar yersiz bir suçluluk ve utançla büyüyebilirler. 
PICT’e nazaran yalnızca şuurla (yetişkin halle) ya da bilinçaltıyla (çocuk halle) farklı başka çalışmak sorunun tahlili için muhtaçlık duyulan istikrar ve ahengi yaratmakta nadiren başarılı olur. Yalnızca bilinçte/yetişkine halde değişim yaratmaya çalışmak tam olarak sindirilmez ve kişi kendini bir uğraş verirken bulur. Zira davranışaları ‘yöneten’ hisler ve inanışlar şimdi değişmemiştir ve kişi o yalnızca hislerin peşinden gitmemek için uğraş gösterebilir. Tıpkı halde yalnızca bilinçaltı/çocuk halde değişim yaratmaya çalışmak da bırakılmak istenen davranışlar için muhtaçlık duyulan anlayışın yerleşmesinde yetersiz kalır ve istenmeyen davranışın bazen geri gelmesine sebep olur. 
Değişim sürecinin tam manasıyla sindirilmesi içininanışların oluşturuldukları/öğrenildikleri düzeyde değiştirilmesi hayatidir. Bilginçaltı için metaforlar ve görselleştirmeler kullanarak ve eşzamanlı olarak şuur için de uygun bilgileri yerleştirerek PICT aktif bir formda temasları kurar ve danışanların sıkıntısız olarak suçlamaya, suçlanmaya ve utanca bağladıkları hususları tespit edip çözmesine yardımcı olur. Bu süreç değerli ve sağlam sonuçlar ortaya koyan yeni kalıcı sinirsel kontaklar yaratır, tahlilin ve davranış değişikliğinin oluşmasını sağlar. 
Danışanın ‘yetişkin hali’ ‘içindeki çocukla’ uygun bir biçimde bağlantı kurmaya başladığında bu çok sarsıcı bir tecrübedir. Birçok insan rahatlama ve umutla ağlar zira artık ‘gerçek’ sıkıntıya nihayet dokunulmş üzere hissederler- ki bu da doğrudur. Bağlantı sürecinden tam manasıyla faydalanabilmek için yetişkin halin içindeki çocuğa uygun terapi usullerini kullanarak uygun bilgileri vermesi kıymetlidir. Dr. Jean Baker Miller’in çok desteklenen ilişkisel teori çalışması alakalarda özel ve karşılıklı irtibatların kurulmasının ehemmiyetini tanımlar. Erskine (1993)’e nazaran ‘Çözülme kullanan danışanların ilişki-bazlı bir psikoterapiye muhtaçlığı vardır’. PICT ele alınması gereken birinci bağlantının kişinin kendisiyle olan alaka olduğunu gösterir. Kişi içi dünyasının (yetişkin/ebeveyn/çocuk ego hallerinin) istikrarda ve merkezde olduğunu hissederse başkalarıyla istikrarlı ilgiler kurması mümkündür. 
İçerideki çocuk yetişkin kısım tarafından duyulduğunu hissettiğinde ve kendisinde travmaya ya da istismara sebep olan birçok soruyla ilgili cevaplar almaya başladığında kendine inanmaya başlayabilir ve yetişkin kısmıyla inanca dayalı bir bağ kurabilir. Gerekli bilgileri edindikten, uygun terapi modellerini kullandıktan, fonksiyonsuz bireylerden edinildiği öğrenilen yanılgılı fikir ve inanışları sınırladıktan sonra yeni olumlu inanışlar başkalarının yerine geçer. 
PICT terapisinin sonunda danışanlar ekseriyetle bir çeşit tamamlanma hissettiklerini, neden ve nasıl meseleler yaşadıklarıyla ilgili yeni bir anlayışa ulaştıklarını belirtirler. Artık hayatlarının bütün kesimlerinin tekrar birarada olduğunu hissederler- ‘Hayatımın artık bir manası var’ çok sık kullanılan bir tabirdir. Bu hisler şuur ve bilinçaltı ortasındaki irtibatın yarattığı içsel ahenkten kaynaklanır. Bu içsel ahenk ekseriyetle danışanların hayatlarındaki rastgele bir yeni durumda daha güçlü hissetmelerine sebep olur zira artık geçmişin meseleleri ve travmalarıyla boğuşmuyorlardır. Hem danışan hem de terapist terapi ilgisini bir çeşit memnunluk ve hakedilmiş bir muvaffakiyet hissiyle tamamlarlar.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir