PSİKOLOJİK TRAVMA

Ruhsal travmalar için genel bir tarif yapmak gerekirse “bireyin kişiliği ve ruhsal yapısı üzerinde şu
yahut bu ölçüde kalıcı bir tesir bırakan olağandışı, felaket niteliğinde bir yaşantının anılarından
kaynaklanan bir rahatsızlık ve bunaltı durumu” kapsayıcı tariflerden birisidir.
Travmalar doğal olaylar aracılığı ile olabileceği üzere (deprem, yangın, sel vb.), insan eli ile de olabilir
(savaş, vefat, boşanma, istismar vb.) ve şahısların etkilenme oranları da tıpkı halde değişiklik
gösterebilir. Süratle ilerleyen kentleşme süreci doğal ve insan eli ile travma ortasındaki çizgiyi gitgide
soluklaştırmaktadır. Tıpkı vakitte bahsettiğim iki kümenin de ortak yanı denetim dışı ve ani
gelişmesidir.
Travmanın en genel tesirleri ahenk sistemlerini ve fonksiyonelliği (gündelik hayattaki olağan süreci)
etkilemesidir diyebiliriz. Bu tesir; anıların bunaltıcı halde canlanması, tetiklenmesi biçiminde
olabileceği üzere uyku süreçlerinde de kâbus, karabasan olarak görülebilir.
Etkilenilen noktada değerli olan “neden beni etkiledi de x şahsını etkilemedi” sorusunun yanıtını
bulmaya çalışmak değildir. Zira etkilenme, geçmiş hikaye, fizyolojik, ruhsal yapı ve bu etkenlere
bağlı birçok dinamiği içermektedir. Birebir sebeple bir kişi için çok yaralayıcı olan travma diğer bir kişi
için çok daha olağan karşılanabilmektedir. Ek olarak bu süreçte denetim odağı kavramı, benlik algısı
öğeleri tesirlidir.
Travma ve travmaya bağlı ortaya çıkan durumlar kişiyi bir kısır döngüye sokacağı üzere günlük
hayatındaki fonksiyonlarından de alıkoyar. Bu kendini besleyen bir sistemdir. Şunu bilmek gerekir ki
kişilikler, yapılar biricik ve izafidir. Kişiyi ve fonksiyonunu travmatik tesirlerin gölgesinden çıkartabilmek
ismine yapılacak sağlıklı çerçeve ve işbirliği içinde yürütülecek profesyonel ruh sıhhati hizmetlerinin
(Psikoterapi uygulamalarının dâhil edildiği psikolog, ruhsal danışman, psikiyatrist) etkililiği
başarılıdır. Bu çalışmalar ise yaşantılara dayalı yapılmış yanlış kodlamaların düzeltilmesine yöneliktir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir