Psikoterapi

Psikoterapi; bu bahiste gereken eğitimi almış bir psikolog/psikiyatr ile “psikiyatrik hastalık/psikolojik temelli” meselelerinin tahlili için kendisine başvuran danışan, hasta, çift, aile ve kümeler ortasında gerçekleşen “tedavi maksatlı işbirliği-iletişim” sürecidir. Psikoterapide “belirli bir teori ya da paradigmaya dayanan, planlanmış bir tedavi yaklaşımı” vardır ve psikoterapist bu yaklaşımın eğitimini almış bir uzmandır. Bu özelliğiyle psikoterapi; başka “danışmanlık, takviye, koçluk, ferdî gelişim vb.” süreçlerden ayrılır.

Yanlış İnanış; Yakın arkadaşlarla ya da akrabalarla konuşmak üzere bir sohbet halidir.

Psikoterapide Asıl Hedef;

Psikoterapide asıl hedef rahatlatmak, neşelendirmek, hak vermek değildir.

Beraberce üzülmek ya da kişinin üretemediği tahlili direkt bulup empoze etmek değildir. Psikoterapi ortamı, kişinin kendini tanıması ve tahlillerine ulaşabilmede gerekli ruhsal yerin oluşturulmaya çalışıldığı bir iştiraktir.

Psikoterapi sorunun niteliğine nazaran ferdi, çift/evlilik terapisi, aile terapisi, ya da küme terapisi formunda uygulanabilir. Birçok psikoterapi teknikleri prosedür olarak “karşılıklı konuşarak” irtibatı kullanır. Kimi psikoterapi tiplerinde de İrtibatta araç olarak yazmak, çizim, sanat terapisi, drama (rol yaparak, kurgulanan belirli kişiyi/nesneyi canlandırma) yada müzik kullanılabilir.
Çocuk psikiyatrisi alanında örneğin; oyun terapisi, çizim, drama sıklıkla kullanılan tekniklerdir, Tüm psikoterapi tekniklerinin ortak istikameti; bir teoriye dayalı ve hedefe yönelik olarak yapılandırılmış olmalarıdır. Ve hepsinde maksat; bireyin kendini gözlemleme kapasitesini ve kendine ait farkındalığını artırmak, meselelerinin kaynağında ya da devamında kendi rolünü görmesini ve tahlil için gerekli zihinsel ve davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmesini sağlamaktır.

Psikoterapistin Görevi:

Psikoterapi ortamı biraz da denizciliğe benzeri. Hayat denize, kişinin hayatta kapladığını varsaydığı yer gemiye, kişi kaptana, terapist ise kılavuz kaptana benzetilebilir. Kişi kendi hayat gemisini kullanmakla yükümlüdür zira kaptan odur ve sorumluluk ona aittir. Lakin gemisini kullandığı alanda öbür gemiler ve hayat denizinde fırtınalar, girdaplar ve su altında göremeyeceği çıkıntılar olabilir. Burada devreye kılavuz kaptan yardımı yani terapist girer. Kişinin hayat denizinde gemisini asgarî risklerle inançlı denizlere ulaştırmasında kılavuzluk yapar. Bilhassa bu tarafıyla hayat dümenine yeni geçmiş olan çocuk ve gençlerde uygulanan terapiler tedavide büyük değere haizdir.

BİRİNCİ ADIM: Psikoterapiye gitmenin utanılacak bir şey olmadığı artık tüm dünyada, gelişmiş toplumlarca bilinmektedir. Pek çok başarılı kişinin arkasında ruhsal danışmanlar vardır. Kişinin kendindeki eksiklikleri ya da kendisini zorlayan süreçleri bilip hareket etmeyi istemesi son derece makul bir seçimdir. Kendini çözümlemek, çözümlemeyi istemek ve bu kararı alıp, kararın ardında durmak birinci adımdır.

Psikoterapist Ne İster?

Gelen danışanın terapi süreci bittiğinde; ilaç tedavisi de sonlandıysa, tekrar bir psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duymaması için gerekli ruhsal yere ulaşmış olmasını, doktora, ilaca ya da psikoloğa bağımlı kalmamasını ister.

” PSİKOTERAPİ FERDÎ ÖZGÜRLÜĞE GİDİŞ İÇİN SAĞLIKLI BİR SEÇİMDİR.

YİNE RAHATSIZLANMAMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLERİN ÖĞRENİLDİĞİ BİR SÜREÇTİR.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir