Sünnet

Sünneti kim yapmalı
Sağlıklı bir sünneti uzman tabibin yapması gerekmektedir. Böylelikle birçok sünnet yanılgısının önüne geçmiş olunur. Sünnetin bir uzman tabibin yapmasındaki yararlar şunlardır:
Çocukta kan durmaması üzere bir hastalık varsa (hemofili) bu hastalıktaki yan tesirler verilecek ilaçlar ile önlenir.
Uzman hekim tarafından yapılmışsa yanılgılı sünnet mümkünlüğü azalır. Cerrahi aletler çok düzgün arınık edildiği için çocuğun hepatit b, hepatit c kapma mümkünlüğü azalır.
Sünnet derisinin gereği kadar alındığı için penisin ileri yaşlarda büyümesi ve gelişimi olağan olur.
Sünnet ağrı giderici ilaçlar altında yapıldığı için çocuk ağrı duymaz.
Sünnet yarası dikildiği için yara uygunlaşması daha çabuk olur.
Sünnet nasıl yapılmalı
Yıllar boyunca sünnet çeşitli formlarda yapılmıştır. Museviler ortası yarık madeni bir levha (Barzel) kullanırken Osmanlı devranında her tabibin kendi ismi ile anılan kıskaçları kullanmayı tercih etmişlerdir.
Sünnet kusurları
Sünneti ehli olmayanlar yapınca sünnet kusurlarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. İvedi ile yapılan hijyene dikkat edilmeyen sünnetlerde yan tesirler ve yanılgılar çoktur. Kusurlu sünnetler peniste kalıcı hasarlara ve cinsel işlev bozukluklarına neden olurlar.
· Uygun olmayan sterilizasyon koşullarında hepatit ( sarılık ) ve birçok mikrobik hastalık bulaşabilir. Bu hastalıklar mevtle dahi sonuçlanabilecek önemli hastalıklardır. Ülkemizde hepatit b sıklığı yaklaşık % 10 dur. Çok düzgün arınık edilmemiş cerrahi aletlerle yapılacak sünnette çocuğun hepatit b, hepatit c ile hastalık kapma mümkünlüğü % 10 dur. Bu nedenle cerrahi aletlerin çok âlâ arınık edildiği, sağlam bir bireye sünnet yaptırılması gerekir.
· Sünnetlilerde penis başı hassasiyeti olmayanlara nazaran daha azdır.
· Sünnet derisinin gereğinden çok alınması penisin ileri yaşlarda büyümesi ve olağan gelişimine olumsuz tesir edebilir.
· Glans penis ile shaft penis ortasında oluşabilen cilt köprüleri: ereksiyon esnasında ağrıya ve hal bozukluğuna yol açar. Cerrahi olarak tedavi edilmelidir.
· Kist: düzgün dikiş atılmamasına bağlı oluşurlar. Enfekte olabilirler ve cerrahi olarak düzeltilmelidirler.
· Fistul: idrar kanalı ile cilt ortasında oluşan bir kanaldır. Cerrahi olarak düzeltilebilir.
· Meatit: % 30 sıklıkla görülür. Bezin az değiştirilmesine bağlı, amonyak irritasyonu sonucu oluşur. Meatus ülseri ve darlığına yol açabilir.
· Tam yahut tama yakın penis kaybı
· His kusurları
· Sünnet derisinin az kesilmesi: çok sık görülür. Mahsuru yoktur. Gerekirse 2 cif bir süreç ile fazlalık kesilir.
· Penis başının kesilmesi: dikkatsizlik sonrası oluşur. Tamiri çok güçtür. Tam kesiklerde protezden diğer deva yoktur.
· Penis başı altındaki derinin fazla kesilmesi ile buradaki dış idrar yolunun da birlikte kesilmesi. Çocuk idrarını penis başı alt yüzünden yapmaya başlar.
· Kanama: sık görülür. Tedavide sünnet yarası açılır kanayan damarlar tutulur.
· Penis kangreni: sık olmamakla birlikte penisin sıkı bağlanması sonucu oluşur.
· İdrar dış deliği penisin alt kısmında olduğu durumlarda (hypospadias = yarım sünnetli doğma) sünnet yapmamalıdır. Zira bu çocuklara bir ameliyat gerekmektedir. Bu ameliyat ile idrar dış deliği penisin uç kısmına alınır. İşte ameliyat esnasında sünnet derisi kullanılacağı için bu çocuklar sünnet edilmezler. Bunu bilmeyen sünnetçi kazara sünnet ederse çocuğun ameliyat muvaffakiyet bahtını kaybettirir.
· Paklığa ve hijyene dikkat edilmezse iltihaplanma meydana geliri. Cerahat toplar bu da çocukta ateşin yükselmesine sebebe olur. Titreme, bulantı ve kusmalar meydana gelir.
· Penis başı çok duyarlığı: sünnetten sonra 3 ay kadar sünnet başında çok hassaslık oluşabilirse de bu vakit içerisinde kaybolur.
· Sünnet sonrası sıkı bandaja bağlı olarak idrar yapamama durumu olabilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir