Boşanma,Boşanma ve Çocuk

BOŞANMA SEBEPLERİ

Evlilik, her kurum üzere vakit zaman aksayan tarafları olan bir kurum, bu aksaklıklar giderilemediğinde ise sonuç ne yazık ki boşanmayla noktalanıyor. Evlilik mühletince aileye yeni bir birey katıldıysa boşanma daha sancılı oluyor. Evliliğin bitmesine yol açan sebepler çok çeşitli olabilir, en çok görülen sebepleri aşağıdaki üzere sıralayabiliriz:

ekonomik problemler

eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları

cinsel meseleler

irtibat bozukluğu

eşlerden birinin ihaneti

aile içi şiddet

Üstteki sebepler nedeniyle evlilik problemleri yaşayan bir çiftin anne-baba olarak da çocuklarıyla sağlıklı ilgiler kurabilmelerini bekleyemeyiz; anne ya da baba başka ayrı çocuklarıyla sağlıklı ilgiler kursalar bile, birlikte çocuklarına karşı dengeli, istikrarlı tavır ve davranışlar sergilemekte zahmet çekeceklerdir. Bir evliliği başa çıkılamayan, tahlil üretilemeyen, süregen problemlerle devam ettirmenin çocuk üzerinde yaratacağı olumsuz tesirler, bazen boşanmanın kendisinin yaratacağı tesirlerden daha fazla ve yıkıcı olabilir.

Boşanmanın sebebi ve formu, çocukların boşanmadan ne kadar etkileneceğini belirler;

Örneğin, uyuşmazlık (iletişim bozukluğu) nedeniyle biten bir evlilikle, eşlerden birinin ihaneti sonucu biten bir evliliği karşılaştıralım. Birincisinde, eşler daha uzlaşmacı ve çocukla ilgili problemlerin üstesinden gelmek konusunda daha akılcı davranabilirler. İkinci durumda ise, eşler birbirlerine karşı daha öfkeli ve düşmanca tavırlar sergilerler, durum bu türlü olunca isteseler de uzlaşmacı olamazlar. İkinci tip boşanmalarda ise çocuklar doğal olarak daha fazla ziyan görürler.

BOŞANMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Sizi boşanma kararı almaya iten sebepler ne olursa olsun, boşanma kararınızı kesin olarak vermeden evvel, aşağıdaki bahisleri gözden geçirdiğinizden emin olun;

Yaşadığım meselelerin ve mutsuzluğumun sebebi evliliğim, öbür sıkıntıları evliliğime atfetmiyorum,

Evliliğimi kurtarmak için elimden gelen herşeyi yaptım,

Bu kararı uzun müddette ve tesir altında kalmadan verdim,

Eşim de, ben de ilgimize gereğince vakit tanıdık,

Çocuğumuz ve ben boşanma olayından etkileneceğiz,

Boşandıktan sonra ortaya çıkabilecek yeni problemlerle başa çıkabilecek gücüm var,

Sırf eşimden boşanıyorum, çocuğumdan değil (özellikle babalar için),

Eşimin de benim de çocuğumuza muhtaçlığımız var, çocuğumuzun hem bana hem eşime muhtaçlığı var, o yalnız birimize ilişkin değil.

Kararınızı kesin olarak verdiyseniz yahut siz istemeseniz de eşiniz kesin olarak sizden boşanmaya karar verdiyse çocuğunuzun boşanma sürecinden olabildiğince az etkilenmesini sağlayabilmek için aşağıdaki unsurları yerine getirmeye çalışın;

Boşanmanın ne olduğu ve boşanmadan sonra anne, baba ve çocuğun ömründe ne üzere değişiklikler olacağı konusunda çocuğu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek gerekir. Boşanma sürecinde, kent yahut mesken değiştirme, bakıcı değiştirme, yeni bir evlilik vb. ömür değişikliklerini erteleyin. Yaşanması mecburî kimi değişiklikler varsa, bunlara kademeli geçişler yapmaya çaba edin. Zira her değişim, olumlu da olsa ekstra efor gerektirir ve çocuğunuz için hepsine birden ahenk sağlamak güç olabilir. Birebir sebeple, boşanma sonrası çocuk eşlerden hangisiyle kalacaksa, o ve çocuk ailenin boşanmadan evvel yaşadığı yerde yaşamaya devam etmelidir.

Eşler, kendi ailelerini de toplayarak (babaanne, hala , dayı vb.) daima birlikte bir toplantı yapmalı ve çocukla ilgili alınan kararlardan herkesin haberi olmalıdır. Böylelikle herkes çocuk için işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmış olur, çocuğun bu durumdan çok etkilenebileceğinin ve bu hususta herkesten hassaslık beklendiğinin altı çizilir ve kararlarda herkesin katkısı olduğundan kurallar daha az çiğnenir.

Çocuktan başka yaşayacak olan eş, kademeli olarak konuttan farklı kalmaya başlamalıdır; bu süreç haftada bir günden 5-6 güne kadar çıkarıldığında çocuk ayrılığa daha kolay adapte olur. Boşanmadan sonra, çocuklar her iki eşle de daima ve tertipli olarak görüşmeye devam etmelidir. Siz artık sevgili yahut karı-koca olmayabilirsiniz fakat onun için hala anne-babasınız. O sizleri bir arada tanıdı ve bir arada istiyor, bunu anlamaya çalışın ve ayrılığınıza alışması için ona vakit verin. Çocuğunuza anne ve babanın bibirlerinden ayrılmalarının çocuklarından ayrılmaları manasına gelmediğini anlatın. Daima birlikte sık sık biraraya gelin (Kendinizi,eşinizle bu biraraya gelişleri kimseye açıklamak zorunda hissetmeyin !!!).

Eşler boşanmanın çocukları için olduğu kadar kendileri için de güç olduğunu unutmamalı ve boşanmayı bir son değil, bir başlangıç olarak kabul etmelidirler. Öfke, yalnızlık duygusu, depresyon, telaş üzere ruhsal meseleler ortaya çıkabilir, bunlar doğaldır, gerekirse profesyonel yardım almaktan çekinmemek gerekir. Kendilerini ne kadar çabuk toparlarlarsa çocuklarına da o kadar çok faydalı olabilirler. Unutmamak gerekir ki, çocuklar yeni karşılaştıkları her durumun ne kadar tehdit edici olup olmadığını anlamak için çoklukla yetişkinlerin reaksiyonlarına bakarlar. Daima ağlayan bir anne çocuğa durumun makus olduğu, sevinçli ve çabalayan bir anne ise her şeyin yolunda gittiği izlenimini verecektir.

Eşler çocukları muhakkak birbirlerine karşı kullanmamalıdır; çocuk hiçbir formda taraf ve şahit tutulmamalıdır. Yeni düzenlemelerle ilgili kararlar alırken çocuğunuzun onayını alın lakin çocuğunuzu karar verme sorumluluğu altında ezmeyin.

Çocuk, boşanmış bir anne-babanın çocuğu olmayı etrafına karşı bir silah üzere kullanmamalıdır. Her hususta gereksiz ödünler vererek çocuğun boşanmadan alacağı yaralar sırf artırılır, azaltılmaz. Her gün çikolata yemesine müsaade vererek çocuğunuzun boşanma olayından daha az etkilenmesini sağlayamazsınız, yalnızca çikolataya daha çok alışmasını sağlarsınız.

Çocukla ilgili her hususta eşler birbirleriyle çelişen davranışlarda bulunmamaya çaba göstermeli, ortak bir yol izlenmelidir. Babanın meskeninde müsaade verilen bir şeye, annenin konutunda yasak konulmamalıdır.

Çocuklar anne-babalarının boşanmasından kendilerini suçlayabilirler. Bu yüzden, boşanma sebebeinin çocukla hiçbir ilgisinin olmadığı, bunun anne ile babanın ortasındaki uyuşmazlıktan kaynaklandığı açıkça anlatılmalıdır.

Çocuk anne-babasının yerine kimseyi koymak istemez, buna hürmet duymak gerekir. Bo?anma sonrası eşlerden biri yeni bir bağ yaşıyorsa çocuğun bunu boşanmayı kabullenene kadar bilmemesi gerekir.

Boşanma sırasında, çocuklar mahkeme, eşya dağılımı, nafaka üzere bahislerden haberdar edilmemelidir.

Anne-babası boşanmış yahut boşanma evresinde olan bir çocukla münasebeti olan herkes için iki ihtar :

LÜTFEN,

Çocuğun yanında bu mevzuyu konuşmayın, bilhassa de eşlerden birinin tarafını tutan yahut kötüleyen kelamlar sarfetmeyin.

Boşanma olayını çocukla ilişkilendirmeyin ve çocuğa bu manaya gelen kelamlar sarfetmeyin;

Anne ya da babasının kendisini sevmediği için, çok yaramazlık yaptığı için, öbür bir bayanla birlikte olmayı tercih ettiği için vb. terkettiğini asla söylemeyin. Bu boşanan çiftlerin ailelerinin ve hatta kendilerinin de çok düştüğü bir yanılgıdır. Hernekadar bu kelamlar gerekçelendirilirken “çocuk anne yahut babadan soğusun da aramasın” üzere bir yeterli niyet öne sürülüyor olsa da, bu ne inandırıcı ne de çok akılcıdır. Bu üzere sözlerle çocuğu teselli etmez, ona lakin
“terkedilmişlik duygusu ve/veya suçluluk duygusu” enjekte etmiş oluruz. Böylelikle çocuk terkedildiğini zira sevgiye layık olmadığını, bedelsiz olduğunu düşünür. Bu üzere kelamların çocuklarda ne kadar derin ve onarılması güç yaralar açabileceğini düşünebiliyor musunuz ?

Anne-babalar için son ikaz :

Boşanmaya karar vermeden evvel, eşinizle birlikte hareket ederek, çocuğunuzun boşanmanızdan olabildiğince az etkilenmeslini sağlamak için tüm tedbirleri alsanız da, çocuğunuz bu olaydan çok etkilenebilir. Bazen de çok dikkatsiz davranırsınız lakin çocuğunuz fazla etkilenmez. Bunun iki sebebi vardır; birincisi her çocuk her olaydan tıpkı oranda etkilenmez, ikincisi olayın tesirleri eşit olsa bile yansılar ve reaksiyonun vakti farklı olabilir.

Buna ilaveten, boşanma olayı çocukları kuşkusuz etkiliyor, fakat çocuklar olayın kendisinden çok, oluş biçiminden, süreç içerisinde yaşananlardan etkileniyorlar. Çocuklara birşeyi anlatmanın bin çeşit yolu var. Değerli olan çocuğumuz için hakikat olan yolu bulabilmek. Bizim çocuğumuz için, bizim şartlarımızda gerçek olan bir yol, bir öteki çocuk için onun şartlarında gerçek olmayabilir. Çocuğunuzu boşanma sürecine hazırlama konusunda profesyonel yardım almaktan çekinmeyin lütfen, bunu utanılacak bir şey olarak görmeyin. Bunu yaparken de olabildiğince erken, boşanma kararı almadan yahut çabucak sonrasında yapın. Bu ortada, boşanma kademesinde çocukları için profesyonel yardım alırken, bağlantı meselelerini çözebildiğini görerek, evliliğini sürdürmeye karar veren çiftlerin sayısının da çok olduğunu hatırlatmak isterim.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir