Çocuğumu sünnet etmeyi planlıyorum. Ama !!!

Sünnet kolay bir süreç midir?

Sünnet cerrahi bir süreç olduğundan hafife alınacak bir süreç değildir. Uzman tabipler tarafından yapılmadığı taktirde çocuğun geri kalan hayatını etkileyebilecek önemli düşüncelere yol açabilir. Uzman olmayan ellerde yapılan sünnetlerde sünnet komplikasyonları epeyce yüksektir. Profesyonel bireylerce yapılan sünnetlerde komplikasyon %5 iken, sıhhat teknisyenlerinin yaptığı sünnetlerde %10, klasik sünnetçilerin yaptığı sünnetlerde ise %85’e varan komplikasyon oranları vardır ve bu oranlar toplu sünnetlerde daha da arttığı bilinmektedir.

Sünnet derisinin altında pipinin üzerindeki beyaz salgının temizlenmesi gerekir mi?

Sünnet derisinin glans penis üstünden kaymasını sağlayan beyaz renkli bu fizyolojik salgıya Smegma denir. Ebeveynler tarafından sünnet derisinin geriye çekilip bu salgının temizlemesi gereksiz ve ziyanlı bir süreçtir. Smegma salgısının sünnet cerahisi esnasında temizlenmesi kafidir.

Hangi yaş aralığı sünnet için uygun değildir?

4-6 yaş devrinde erkek çocukların ruhsal-cinsel gelişimi açısından kritik bir periyottur. Çocuk örselenmeden ruhsal-cinsel gelişimini tamamlayabilmesi için tıbben mecburilik olmadıkça 4-6 yaş ortasında sünnetten kaçınılması uygundur.

Çocuğumu bezli iken sünnet edebilirmiyim?

Günümüzde sünnetin mümkün ruhsal tesirleri derdi ile, ekseriyetle eğitimli ebeveynlerin yenidoğan sünnetini ya da birinci yaşlarda sünnet yaptırma isteği artmış olduğunu görülmektedir.

Bezli bebeklerde sünnet süreci sonrası takiplerinin rahat olduğu saptandığından, bizlerde bu yaşlarda sünnet cerrahisini önermekteyiz.

Sünnet cerrahisi öncesinde uzman tabip muayenesi gereklimidir?

Sünnet süreci öncesinde uzman muayenesi çok önemlidr. Zira yapılan genital muayenede hipospadias (Resim-1), inmemiş testis, inguinal herni, gömük penis (Resim-2) ve varikosel üzere inguinal bölge ek genital anomaliler saptanabilir. Bu ek soruna nazaran cerrahi vakti ertelenebilnir yahut ek patoloji ile birlikte sünnet cerrahiside yapılır. Hasta birebir anestezi ile ek patolojilerinden kurtulmuş olur.

Uzman olmayan ellerde sünnet yaptırırsak ne üzere sorunlar ile karşılaşabiliriz?

Üstte sayılan ek patolojilerin uygun vakitte tedavi edilme talihi kaybolur. Ayrıyeten kullanılan sünnet metoduna nazaran glans penis dediğimiz pipi ucuyla yahut pipi cildi ile ilgili sorunlar olan; yetersiz sünnet (Resim3) ve penil mukozanın uzun bırakılmasına (Resim-4) bağlı sorunlar ile karşılaşırsanız, çocuğunuza ikinci kere operasyon gerekebileceğinden uzman tabiplerin cerrahi yapmasını tercih etmelisiniz.

Meskende lokal anestezi ile çocuğumu sünnet edebilirmiyim?

Lokal anestezi altında sünnet edilen çocuğun acı duymaması mümkün değildir. Üstelik çok ağır bir tasa ve endişe yaşar. Dahası, çocuğun telaşı ve yansılarından etkilenen cerrah ve takımının çabukla teşebbüsü yapmaya kalkmaları kusur riskini artırır. Ek olarak konutta oluşturulan ortamın paklığı ve sterilitesi yetersiz olduğundan, sünnet sonrasında enfeksiyon görülme ihtimali hastane ortamına nazaran yüksektir.

Çocuğumun sünnet süreci için en uygun ortam neresidir?

Sünnetin, uygun şartlarda ve tecrübeli bireyler tarafından yapılmamasından ötürü peniste kalıcı hasarlar ya da hayati tehlike oluşabilir. Süreç, enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak gayesiyle temel cerrahi prensiplere uygun olarak ameliyathane ortamında gerçekleştirilmelidir.

Sünnet süreci esnasında anestezi gereklimidir?

Sünnet süreci boyunca uygun anestezi ve analjeziyi (ağrının giderilmesi) sağlamak çok kıymetlidir. Çocuk Cerrahları çoklukla sünneti genel anestezi altında yapmayı tercih ederken kimi cerrahlar, lokal anestezi kullanmaktadırlar. Birinci 3 ayda bebekler hareketleri rahat denetim edildiğinden sünnet süreci lokal anesteziylede yapılabilinir. 3 aydan sonra genel anestezi altında cerrahi uygulanmalıdır. Sünnet süreci için birçok metot var.

Hangisini tercih etmeliyim?

Giyotin (uçurma) metodu: Glans kesilerine neden olması nedeniyle pek önerilmese de yapan kişi için kolay ve süratli olduğundan sık tercih edilen bir sistemdir. Dorsal Slit ve Eksizyon: Bu teknikte saat 12 hizasından dorsal kesi yapılır daha sonra prepüsyum çepeçevre eksize edilir. Glansı görerek süreç yapıldığı için glans yaralanmaları olmaz. Oluşan mukoza ve cilt dudakları emilen dikişlerle sütüre edilir. Çocuk cerrahlarının kullandığı metot budur.

Sünnet sürecinde kanama denetimi için hangi usul sağlamdır?

Lokal anestezi ile konutlarda yapılan sünnetlerin birçoklarında pil ile çalışan elektrokoter (Bilinen ismi ile = laser) kullanılmakta. Elektrokoter, hücresel seviyede yıkım ve yakma seviyesi öngörülemediğinden sünnet için muteber olmayan bir aygıttır.

Ayrıyeten kesilen dokularda ağrı ve kanama olmaması için kullanılan Jetokain (lokal anestezik madde) içindeki Adrenalinden (damarların kasılmasını sağlayarak kanama olmasını azaltır) ötürü bir uç organ olan pipide (penis) kanlanma bozukluğu yapabilme ihtimalinden ötürü, bu lokal anestezik hususun sünnet için kullanılması çok sakıncalıdır. Adrenalin içermeyen lokal anestezik husus kulanımı ve oluşan kanama odaklarının bipolar koter ile durdurulması ise çok sağlamdır. Kullanılan bipolar koter (çift uçlu ) yalnızca 2 ucu ortasındaki dokuları yaktığından sünnet için en uygun koterdir. Cerrahi süreci yapan şahıstan kullandığı anestezik unsur ve koter çeşidini kesinlikle SORUNUZ !!!!!!!!

Operasyon günü dikkat etmemiz gerekli bir durum varmı?

Randevu saatinde hastanede olmanız ve çocuğun operasyon saatinden en az 4 saat evvel yiyecek ve içecek almaması kıymetlidir.

Sünnet süreci ve sonrasında bizleri nasıl bir tecrübe beklemektedir?

Hasta kliniğe yattıktan sonra damar yolu açılır. Ameliyathane kapısında çocuğun aileden ayrılık korkusu yaşamaması için damardan dormicum verildikten sonra, çocuğunuz operasyon odasına alınır. Anestezi grubu maske ile hastayı uyuttuktan sonra, operasyon sonrası ağrısız bir süreç için lokal anestezi ile sürece başlanılır. Sünnetin bütün süreci görerek yapılır. Bistüri ve doku makası ile dokular kesildiğinden, muteber bir halde sünnet süreci yapılır. Damar uçları bipolar koter ile yakılır. Pansuman yapıldıktan sonra hasta uyandırılır ve aile ile bir arada yattıkları servise çıkarılır. Operasyondan 1-2 saat sonra beslemeye geçilir. Birebir gün hasta taburcu edilir.

Meskende pansuman yapma gerekliliğim varmı?

Steril kurallarda çalışıldığından sünnet sonrası pansuman gerekli değildir. Hastanın varolan pansumanı ise 2 gün sonra meskende ılık su banyosı sonrasında açılır. Antibiyotikli bir pomad ile yaranın bakımı kafidir. Bezli bebeklerde sargı bezi açıldıktan sonra pipi ucunun beze temas etmemesi için kullanılacak kağıt bardak ile bezin sünnet bölgesine teması engellenir.

Ne vakit denetime gelmeliyiz?

Meskendeki takiplerde bir sorun yok ise 10-15 gün sonra denetim uygundur.

Denetim sonrasında dikkat etmem gereken bir durum varmı?

Bebeklerde pipi etrafındaki yağ dokusunun fazlalığından ötürü sünnet sonrasında pipi etrafındaki yağ kütlesinin içine gömülebilir. Istenmeyen yapışıklıkların önüne
geçmek için, günde bir kez altbezi değiştirilirken, pipinin 2 tarafındaki yağlı dokuya parmakla basıp pipinin tamamının doğurtulması ve etrafının temizlenmesi uygundur

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir