Siber Zorbalık

Siber zorbalık nedir?

Kasıtlı bir halde savunmasız birey ya da kümelere bağlantı ve bilgi teknolojisi yoluyla verilen ziyan ve tesir olarak tanımlanmaktadır. Öfke ve nefret dolu iletiler yoluyla tehdit etme, sataşma, küfür etme, alay etme üzere davranışlar zorbalık örnekleri olarak gösterilebilir. Geçersiz hesaplar kullanılarak bireylerin özel bilgilerini çalıp bunları yaymak yahut yaymaya çalışmak üzere davranışlar da çok sık yaşanmaktadır.

Siber zorbalığa sürükleyen sebepler neler olabilir?

Olağan hayatlarını güçsüz ve etkisiz bir biçimde sürdüren bireyler internet ortamında kimliklerini gizleyebilirler ve hayatta gereksinim duydukları güce internet ortamında gereksinim duymazlar. Bu durum bireylerin zorbalığa sürüklenmesinde tesirlidir.

Diğer bireylere ziyan vermenin kolaylığı, maliyetin düşük oluşu, erişimin kolaylığı, kimliği gizleme kolaylığı, saldırganlık, akıl sağlığındaki meseleler, az gelişmiş toplumsal maharetler, düşük benlik hürmeti, yüksek düzeyli toplumsal tasa, internet kullanımında kâfi olmayan eğitim, uygun olmayan davranışların model alınması, yetersiz ebeveyn-çocuk etkileşimi de siber zorbalığın oluşmasında tesirli sebeplerdir.

Siber zorbalık nedir?

Kasıtlı bir halde savunmasız birey ya da kümelere irtibat ve bilgi teknolojisi yoluyla verilen ziyan ve tesir olarak tanımlanmaktadır. Öfke ve nefret dolu iletiler yoluyla tehdit etme, sataşma, küfür etme, alay etme üzere davranışlar zorbalık örnekleri olarak gösterilebilir. Uydurma hesaplar kullanılarak şahısların özel bilgilerini çalıp bunları yaymak yahut yaymaya çalışmak üzere davranışlar da çok sık yaşanmaktadır.

Siber zorbalığa sürükleyen sebepler neler olabilir?

Olağan hayatlarını güçsüz ve etkisiz bir biçimde sürdüren bireyler internet ortamında kimliklerini gizleyebilirler ve hayatta muhtaçlık duydukları güce internet ortamında muhtaçlık duymazlar. Bu durum şahısların zorbalığa sürüklenmesinde tesirlidir.

Öteki bireylere ziyan vermenin kolaylığı, maliyetin düşük oluşu, erişimin kolaylığı, kimliği gizleme kolaylığı, saldırganlık, akıl sağlığındaki problemler, az gelişmiş toplumsal hünerler, düşük benlik hürmeti, yüksek düzeyli toplumsal dert, internet kullanımında kâfi olmayan eğitim, uygun olmayan davranışların model alınması, yetersiz ebeveyn-çocuk etkileşimi de siber zorbalığın oluşmasında tesirli sebeplerdir.

Yapılan bir grup araştırmalar sonucunda siber zorbalık yapan bireylerin aileleri ile duygusal bağlarının epeyce zayıf olduğu ve bu zayıflığın siber zorbalık yapmalarını üç kat artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak bu bireylerde öbür insanların eşyalarına ziyan verme, husus kullanımı üzere kabahatlerin yaygın olduğu belirlenmiştir.

Siber zorbalığın çeşitleri nelerdir?

Karşımıza çıkan iki tıp siber zorbalık vardır.Bunlar;

E-iletişim zorbalığı: Daha çok ruhsal taraflı tesirleri içerir. Bilgi ve bağlantı teknolojilerinin kullanımıyla bireyleri rahatsız etme, internet yoluyla hakaret etme, bireyden müsaadesiz fotoğraflarını yayınlama, şahıslarla ilgili dedikodu yapma üzere hücum davranışlarından oluşur.

Elektronik zorbalık: Daha çok teknik taraflı tesirleri içerir. Bu zorbalık çeşidi bireylerin şahsî şifrelerinin eleçirilmesi, spam içeren maillerin gönderilmesi ve bulaşıcı olan maillerin gönderilmesi üzere teknik olan olayları içerir.

Siber zorbalık mağduru bireyler kimlerdir ve yaşadıkları hisler nelerdir?

Her yaştan ve kısımdan insanın mağdur olduğu bu taarruz çeşidine daha çok maruz kalan ve etkilenenler çocuk ve ergenlerdir. Erkekler mağdur kaldıkları vakit daha çok öfke, kız çocuklar ve ergenler ise daha çok keder hislerini yaşarlar. Yaşanan öfke ve keder hisleri intikam hissinin oluşmasına da taban hazırlar.

Siber Zorbalık konusunda yapılan bir grup araştırmalar zorbalık davranışlarının mağdur olan şahıslarda bilhassa toplumsal, duygusal ve akademik manada önemli ziyanlara sebep olduğunu göstermektedir. Siber zorbalık davranışları buna maruz kalan şahısların toplumsal irtibatını olumsuz olarak etkilemektedir. Ayrıyeten etrafa ahengi zorlaştıran problemler yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu cins davranışların mağduru olan öğrenciler arkadaşlık kurmada önemli zorluklar yaşadıklarını, sınıf arkadaşlarıyla bağlantı kurmada meseleler yaşadıklarını söylemektedirler.

Siber zorbalık mağduru öğrencilerde devamsızlık, okuldan kaçma, okulu bırakma, disiplin cezası alma, derslere yoğunlaşamama ve ders notlarında düşüş üzere davranışlar olabilmektedir.

Siber zorbalığın ruhsal tesirleri nelerdir?

Yapılan araştırmalar siber zorbalığa uğrayan mağdurların bilhassa ağır

 • Öfke,

 • Istırap,

 • Mutsuzluk,

 • Kızgınlık üzere hisler yaşadıklarını göstermektedir.

Bunlara ek olarak;

 • Çaresizlik,

 • Dışlanma,

 • Hayal kırıklığı,

 • Savunmasızlık,

 • Depresyon,

 • Anksiyete

 • Travma bozuklukları ve aile sorunları üzere kimi ruhsal sıkıntılarla karşılaşabildiklerini görülmektedir. Siber zorbalığın en üzücü sonuçlarından biri de intihardır.

Siber zorbalık ile nasıl baş edilebilir?

Zorbalık yapan şahısların yaşadıkları aile içi sıkıntılar, okul yahut iş ortamında yaşadıkları sıkıntılar incelenerek yardım sağlanmalıdır. Çocuk ve ergenleri siber zorbalığa sürükleyen sebeplerin incelenmesi ve bu doğrultuda eğitimler verilmesi yararlı olacaktır. Zorbalığın daha çok ergenlerde ve öğrencilerde ortaya çıktığı sonuçlarına dayanarak öğrencilere,velilere ve öğretmenlere siber bağlantı bahisli eğitimler ve bilgilendirmeler yapılması bilinçlenmek açısından faydalı olacaktır. Bu bilgilendirmeye ek olarak siber zorbalığın idari ve isimli cezaları konusunda da bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Zorbalık mağduru bireylere ruhsal dayanak sağlanmalı ve toplumsal dayanak ile kendilerini daha güzel hissetmeleri konusunda yardımcı olunmalıdır.

Yapılan bir kadro araştırmalar sonucunda siber zorbalık yapan bireylerin aileleri ile duygusal bağlarının hayli zayıf olduğu ve bu zayıflığın siber zorbalık yapmalarını üç kat artırdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak bu bireylerde diğer insanların eşyalarına ziyan verme, husus kullanımı üzere hataların yaygın olduğu belirlenmiştir.

Siber zorbalığın çeşitleri nelerdir?

Karşımıza çıkan iki tıp siber zorbalık vardır.Bunlar;

E-iletişim zorbalığı: Daha çok ruhsal taraflı tesirleri içerir. Bilgi ve bağlantı teknolojilerinin kullanımıyla bireyleri rahatsız etme, internet yoluyla hakaret etme, bireyden müsaadesiz fotoğraflarını yayınlama, şahıslarla ilgili dedikodu yapma üzere akın davranışlarından oluşur.

Elektronik zorbalık: Daha çok teknik taraflı tesirleri içerir. Bu zorbalık çeşidi bireylerin ferdî şifrelerinin eleçirilmesi, spam içeren maillerin gönderilmesi ve bulaşıcı olan maillerin gönderilmesi üzere teknik olan olayları içerir.

Siber zorbalık mağduru bireyler kimlerdir ve yaşadıkları hisler nelerdir?

Her yaştan ve bölümden insanın mağdur olduğu bu taarruz cinsine daha çok maruz kalan ve etkilenenler çocuk ve ergenlerdir. Erkekler mağdur kal
dıkları vakit daha çok öfke, kız çocuklar ve ergenler ise daha çok ıstırap hislerini yaşarlar. Yaşanan öfke ve keder hisleri intikam hissinin oluşmasına da yer hazırlar.

Siber Zorbalık konusunda yapılan bir ekip araştırmalar zorbalık davranışlarının mağdur olan bireylerde  özellikle toplumsal, duygusal ve akademik manada önemli ziyanlara sebep olduğunu göstermektedir. Siber zorbalık davranışları buna maruz kalan bireylerin toplumsal bağlantısını olumsuz olarak etkilemektedir. Ayrıyeten etrafa ahengi zorlaştıran meseleler yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu cins davranışların mağduru olan öğrenciler arkadaşlık kurmada önemli zorluklar yaşadıklarını, sınıf arkadaşlarıyla irtibat kurmada meseleler yaşadıklarını söylemektedirler.

Siber zorbalık mağduru öğrencilerde devamsızlık, okuldan kaçma, okulu bırakma,  disiplin cezası alma, derslere yoğunlaşamama ve ders notlarında düşüş üzere davranışlar olabilmektedir.

Siber zorbalığın ruhsal tesirleri nelerdir?

Yapılan araştırmalar siber zorbalığa uğrayan mağdurların bilhassa ağır

 • Öfke,

 • Hüzün,

 • Mutsuzluk,

 • Kızgınlık üzere hisler yaşadıklarını göstermektedir.

Bunlara ek olarak;

 • Çaresizlik,

 • Dışlanma,

 • Hayal kırıklığı,

 • Savunmasızlık,

 • Depresyon,

 • Anksiyete

 • Travma bozuklukları ve aile sorunları üzere kimi ruhsal sıkıntılarla karşılaşabildiklerini görülmektedir. Siber zorbalığın en üzücü sonuçlarından biri de intihardır.

Siber zorbalık ile nasıl baş edilebilir?

Zorbalık yapan şahısların yaşadıkları aile içi meseleler, okul yahut iş ortamında yaşadıkları problemler incelenerek yardım sağlanmalıdır. Çocuk ve ergenleri siber zorbalığa sürükleyen sebeplerin incelenmesi ve bu doğrultuda eğitimler verilmesi yararlı olacaktır. Zorbalığın daha çok ergenlerde ve öğrencilerde ortaya çıktığı sonuçlarına dayanarak öğrencilere,velilere ve öğretmenlere siber bağlantı bahisli eğitimler ve bilgilendirmeler yapılması bilinçlenmek açısından faydalı olacaktır. Bu bilgilendirmeye ek olarak siber zorbalığın idari ve isimli cezaları konusunda da bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Zorbalık mağduru bireylere ruhsal takviye sağlanmalı ve toplumsal dayanak ile kendilerini daha güzel hissetmeleri konusunda yardımcı olunmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir