Sınav Kaygısı

Son yıllarda daha fazla duyduğumuz ve bir çok öğrencinin (özellikle üniversiteye giriş imtihanına hazırlanan öğrencilerin) yaşadığı telaş tipi; İmtihan Telaşı. Çabucak çabucak her öğrencinin yaşadığı bu telaş nedir, oluşmasına ne sebep olur, yararı nedir, nelere mahzur olur, yararı var mıdır, belirtileri nelerdir ve tahlil yolları nelerdir birlikte inceleyelim.

İmtihan Korkusu nedir?

Kişinin bilgi ve maharetlerinin muhakkak ölçütlerle incelenip değerlendirildiği durumlarda yaşanan ve muvaffakiyetin düşmesine yol açacak kadar ağır olan dert cinsidir.

İmtihan Tasası nasıl oluşur?

“Başarılı olamayacağım”, “Konuları anlamıyorum,aptal olmalıyım”, “Hazırlanacak vaktim yok”, “Sınavahazır değilim”, “Çok fazla bahis var yetişmeyecek”, “Bu bilgiler çok gereksiz ve saçma. Nerede ve ne vakit kullanacağım ki?” sıklıkla gözlenen olumsuz otomatik niyetlerdir. Gerçekçi olmayan niyet biçimlerine sahip olmak telaş oluşmasında en değerli süreçlerdir. Mükemmeliyetçi ve rekabetçi kişilik yapısı olan şahıslarda daha sık görülür. Toplumsal etrafın beklentileri ve baskısı da değerli bir etkendir. Yanlış ders çalışma alışkanlıkları ve vakti aktif kullanamama da imtihan derdi oluşumunda ehemmiyete sahiptir.

İmtihan Telaşının belirtileri nelerdir?

Zihinsel,dugusal ve davranışsal belirtiler olarak üçe ayrılır.

  • Unutkanlık, olumsuz yorum içerikli niyetler, dikkat toplamada zahmet üzere belirtiler zihinsel belirtileri oluşturur.

  • Heyecan, sonluluk, endişe hali, panik ve karamsarlık üzere durumlar ise duygusal belirtileri oluşturur.

  • İmtihanı tamamlamama, ders başından kalkma, kaçma, ders çalışmayı erteleme, imtihana girmeme üzere durumlar ise davranışsal belirtileri oluşturur.

Olumlu yanı nedir?

İmtihan telaşı çok ve yüksek seviyede değil ise yararlıdır. Öğrenmeye ve amaç belirlemeye motive eder. Yüksek telaşın başarısızlığa sebep olduğu üzere çok düşük olanı da istenilen tasa seviyesi değildir. Yararı olacak olan korku orta seviye korkudur.

Olumsuz yanı nedir?

Öğrenilmiş olan bilginin faydalı kullanılmasını mahzurlar, karar verme müddetini istikrarsızlaştırır, bilgiye olan itimadı düşürür, kelam konusu olan imtihana hazırlanmayı pürüzler ve rahatsız hissettirir.

İmtihan korkusu ile başetme yolları nelerdir?

  • Kelam konusu imtihana planlı ve programlı çalışmak vakti verimli kullanma açısından ve hususların sıkıştırılmaması açısından kıymete sahiptir.

  • İmtihandan bir gün evvel çalışmayı bırakmak daha verimli olacaktır. Son gün ders çalışıldığı vakit öğrenilenler karışabilir.

  • Olumsuz fikirler (ya başarısız olursam? Ailem beni sevmez, dünyanın sonu olur, başarısız olma bahtım yok vb.) yerine olumlu fikirler (ailemin sevgisi ile sonucun bir teması yok, imtihan için kendimi kâfi ve hazır hissediyorum, başarılı olacağım vb.) oluşturmaya çalışmanın yararı olacaktır.

  • İmtihan gecesi gereğince uyumak ve dinlenmek imtihanına olumlu yansıyacaktır. Rahatsız edecek yiyeceklerden de uzak durmak değerlidir.

  • İmtihan öncesinde gergin hissedildiğinde geriye yaslanılarak derin nefes alınmalıdır.Alınan nefes 3-5 saniye içerde tutulmalı ve sonrasında tümünün dışarıya verilmelidir. Derin nefes alış-verişinin 3-4 defa tekrarlanması gerginliğin azalmasına katkı sağlayacaktır.

  • Kelam konusu imtihanda yapılamayan soruda çok vakit harcanmaması ve sona bırakılması imtihan içinde telaş düzeyinin artmamasına ve vakti yeterli kullanmaya yarayacaktır.

İmtihan sonrası için;

Keyif veren aktivitelerde bulunmak, kendini ödüllendirmek ve eksikler üzerine düşülerek geleceğe yönelik yeni planların yapılmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Ailelere teklifler;

Aileler hudutlarını bilmelidirler. Çocuklarına inançla birlikte sorumluluk vermeli, önemsediklerini hissettirmeli ve olumlu geri bildirimde bulunmalıdır. İmtihanla ilgili konuşmalarda gerçekçi olunmalı, itina gösterilmeli ve en kıymetlisi akranlarıyla karşılaştırmaktan uzak durulmalıdır. Hislerin ve kanıların paylaşımı kıymetlidir. İmtihanı mevt kalım sıkıntısı yapmama ve cesaretlendirici davranma önerilmektedir. Aile bireyleri uygun rol modeli olmalıdır. Uygun aile ortamının sağlaması çocukların başarısına katkı sağlayacaktır. Son olarak ise çocukların şartsız sevilmesi gerektiği bilinmelidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir